Vestel Beyaz Eşya Global Satınalma Direktörü Kemal Özgür ile söyleşi
Eylül 2012

Değerli BEYSAD Okurları;

Bir ana sanayi yetkilisi röportajımız ile daha karşınızda olabilmekten mutluyuz. Her ne kadar BEYSAD olarak kendileri ile iletişimimiz çalışmalarımızda sürüyor olsa da bu röportajlarla kendilerini daha yakından tanıma ve sizlere tanıtabilmenin son derece faydalı olduğu kanaatindeyiz. Bu vesile ile kendilerinin de tedarikçilere vermek istedikleri mesajları bir kez de bizler aracılığı ile buradan paylaşmalarının yan sanayimizin gelişimi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu sayımızın konuğu bir kez daha Vestel firmamızdan. Vestel Beyaz Eşya Global Satınalma Direktörü Sayın Kemal Özgür’e yeni görevinden hareketle tebriklerimizi iletmek ve kendilerini daha yakından tanımak için sayfalarımıza taşıdık. Yoğun iş temposu içerisinde gerçekten büyük bir emekle bizlere destek oldular. Bu süreçte değerli asistanları Zeliha Hanım da bizlere son derece yardımcı oldu. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, başarılarının Türk sanayimizi de başarılı kılacağına inanıyoruz. 

Sayın Kemal Özgür, bize kısaca kendinizden ve bu zamana dek geçen iş yaşamınızdan bahseder misiniz?

Endüstri mühendisiyim. İş yaşantıma Peg-Profilo Teknik Hizmetler Bölümü’nde başladım. 1997 yılında Vestel Beyaz Eşya Buzdolabı ve Çamaşır Makinası fabrikalarının kurulumunda görev aldım. Vestel Beyaz Eşya Global Satınalma Direktörü olarak görevimi yürütmekteyim. 

Yönetim şemasında nerede duruyorsunuz? Bilgi verir misiniz?

Vestel Beyaz Eşya’nın Türkiye ve Rusya fabrikalarının tüm ürün gruplarının satınalma işlemlerinin yürütüldüğü organizasyonun başındayım. Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürülüğü’ne bağlı olarak çalışmaktayım. 

Beyaz eşya sektörünün Türkiye’de geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmede Vestel nerede duruyor?

Türkiye Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi haline gelmiştir. Bu gelinen nokta halen yeterli değildir. Yıllarca takip ettiğimiz Avrupalı üreticiler ile teknoloji ve ürün anlamında rekabet eder hale geldik. Bu gelinen güzel noktayı sektördeki diğer firmalar ile birlikte daha ileriye götüreceğimize inanmaktayız. 

Sizin farklı ülke tecrübelerinizden de yararlanmakta fayda var. Türkiye ile yurtdışı beyaz eşya yan sanayiini karşılaştırır mısınız?

Ülkelerin kültürel yapılarından kaynaklanan ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Avrupalı bir firma işi alabilmek için girişte rekabetçi olabilmesine karşılık, Uzak Doğulu bir firma iş yaptıkça ve ilişkiler ilerledikçe daha rekabetçi olabilmektedir. 

Türkiye’de ise bu ilişki firmadan firmaya değişmektedir. Güçlü finansal yapıya sahip firmalar ana sanayi ile partner ilişkisi kurabilmekte ve beraber büyümenin bilinci ile sürekli iyileştirme prensibine sahip olmaktadırlar. Türkiye’deki kaliteli iş gücü de bu büyümeye destek olmaktadır. 

Vestel’in Türkiye ve dünyadaki tesisleri nerelerde ve oralarda neler üretiliyor?

Vestel Beyaz Eşya Manisa’da ve Rusya-Alexsandrow da olmak üzere iki büyük üretim üssüne sahiptir. Manisa’da bulunan tesisimizi biz Vestel City olarak adlandırıyoruz. Bu tesis Avrupa’nın en büyük kapalı alana sahip tek Beyaz Eşya fabrikasıdır.  

Türkiye üretiminizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz, hangi ülkelere? Rekabet şartlarına ilişkin görüşlerinizi alabilir miyim? Türkiye pazarında ya da yurtdışında rakip gördüğünüz ülke ya da markalara ilişkin…

Türkiye üretimimizin yaklaşık %80’ini ihraç ediyoruz. Başta Avrupa olmak üzere, 138 ülkeye  ihracatımız bulunmaktadır. Beyaz eşya çok rekabetçi bir pazar. Bu pazarda hızlı ve rekabetçi olabilmek çok önemli. Biz Vestel Beyaz Eşya olarak müşterilerimizin beklentilerine uygun hizmetleri son derece hızlı bir şekilde verebilmekteyiz. 

Vestel’in sürdürülebilir gelişim, inovasyon ve enerji verimliliğini çok önemsediğini biliyorum. Bu konudaki yeni gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz?

Enerji verimliliği konusunda yurt içinde satılmakta olan ürünlerimizin tamamı yüksek enerji verimliliğine sahip ürünlerdir. 2012 İFA fuarında dünyanın en az enerji ve su tüketen ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bu konuda sürekli çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni ürünlerimizin tamamında müşterilerimizi de memnun edecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak farklı opsiyonlar koymayı hedefliyoruz. 

Ar-Ge faaliyetlerinizden söz eder misiniz?

Vestel Türkiye’nin en güçlü Ar-Ge şirketlerinden biridir. 2012 yılında Sanayi Bakanımız tarafından Vestel Ar-Ge Merkezine Patent kategorisinde birincilik ödülü verilmiştir. Ayrıca Almanya’da ‘Plus X’ tarafından düzenlenen ’The Most İnnovative Brand’ yarışmasında Beyaz Eşya kategorisinde büyük ödülü alarak döndük. Bu başarıyı arttırarak sürdürebilmek için Ar-Ge yatırımlarımız devam etmektedir. 

Vestel’in tüm tesisleri için satınalma işlemlerinin tamamı Türkiye’den mi yürütülüyor? İşleyiş nasıl?

Vestel’in tüm satınalma işlemleri Manisa’daki merkezimizden yönetilmektedir. Rusya fabrikamızın lokal alımları Alexandrov’da yerleşik satınalma ekibi ile koordineli olarak yürütülmektedir. Shanghai’de yer alan sourcing ofisimiz de Uzakdoğu alımları ile ilgili yeni tedarikçi araştırma / devreye alma konularında Türkiye’ye hizmet vermektedir. 

Vestel’in satınalma süreçlerinde yan sanayilerinden en büyük beklentisi / kriterleri nelerdir? Satınalma süreçleri nasıl yürütülüyor?

Vestel olarak uzun vadeli, karşılıklı güvene dayalı, yenilikçi fikirler ile sürdürülebilir büyümeye destek olacak iş ortaklarımız ile çalışmayı istemekteyiz. Belli başlı kriterlerimiz arasında, tedarikçilerimizin kalite standartlarına sahip olması, üretim teknolojisine hakim olması, üretim planlama ve lojistik özellikleri bulunması yer almaktadır. 

Tedarikçilerinizle yaşadığınız en büyük sıkıntı hangi noktada yaşanıyor? Kalite, lojistik, fiyat unsurları açısından değerlendirir misiniz?

Tedarikçilerimizden, ürettikleri komponentler için tasarım aşamasından itibaren birlikte çalışmayı tercih ediyoruz. Rekabetin oldukça yoğun olduğu günümüz ortamında, emtia fiyatlarının, üreticilerin kontrolü dışında  ve artış trendinde olmaları, fiyat rekabetini daha da güçleştirmektedir. Bu nedenle artık günümüzde ancak yenilikçi ürünler/komponentler ile piyasada fark yaratmak mümkün olabilmektedir.

Satınalma olarak, bize ürün tasarımı ile rekabet üstünlüğü yaratabilecek tedarikçilere duyulan ihtiyaç, gün geçtikçe daha da artmaktadır. Ayrıca Vestel Şirketler Gurubu’ndaki TPM (Toplam Üretken Bakım) çalışmalarının tedarikçi firmalarda da uygulanmasını sağlamaya çalışmaktayız. Tedarikçilerimizin kendi üretim verimlilikleri konusunda sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaları için onları teşvik ediyoruz. 

Yerli ve yabancı tedarikçilerinizi olumlu ve olumsuz taraflarıyla karşılaştırmanızı rica edebilir miyiz? Ülke bazında bir “üstün”lük var ise eğer, hangi noktada bu değerlendirmeyi yapıyorsunuz, üstün olanın üstün noktaları nelerdir?

Türkiye’nin iş gücü olarak son derece eğitimli, genç, aktif, dinamik ve çalışkan bir nüfusa sahip olması bizim için önemli bir üstünlüktür. Bu işgücünü doğru yönlendirdiğimiz zaman başarılı sonuçlar alacağımıza inanmaktayız. Uzakdoğu’da ise yoğun nüfusun getirdiği çok büyük bir pazar var, bu da oradaki üreticiler için miktar anlamında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu durum Uzakdoğulu üreticileri oldukça rekabetçi kılıyor. 

Tedarikçilerinizle ortak çalışmalar yapıyor musunuz, hangi aşamalarda?

Ar-Ge çalışmalarımızda tedarikçilerimiz ile fikir aşamasında ortak çalışma yapmayı tercih ediyoruz. Tasarım aşamasından itibaren, piyasada gerek maliyet, gerekse kalite konularında rekabetçi olabilmek için, kendi konusunda uzman tedarikçilerimizin, değerli fikirlerinden ve katkılarından faydalanmayı hedeflemekteyiz. 

Yan Sanayinin Türkiye’de hangi konularda yatırım yapmasını önerirsiniz? Yan sanayilerin BEYSAD çatısı altında bir birliktelik oluşturmaları ve Türkiye’de üretilmeyen bazı komponentleri birlikte üretmeleri mümkün olabilir mi? Böyle bir girişim olması halinde destek verir misiniz?

Türkiye’de komponent, kompresör/motor/pompa vb. tedariğinin hemen hemen tamamına yakınını yurtdışından sağlıyoruz. Bu komponentlerin üretimini yapan çok az sayıda tedarikçilerimiz de fiyat konusunda rekabetçi değillerdir. Bu nedenle bu yönde yatırım yapmak isteyen firmaları desteklemek istiyoruz. 

Tedarikçileriniz ile ilgili politikalarınız nelerdir, onlara verebileceğiniz mesajlarınız var mı?

Tedarikçilerimizden sürekli iyileştirme kapsamında kendilerini geliştirmelerini beklemekteyiz. Yeni trendleri, yeni teknolojileri takip etmeleri, daima rekabetçi olmalarını talep etmekteyiz. 

Hazırlamakta olduğumuz Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi çalışmalarımız sonlanmak üzere ve Vestel olarak sizlerden ve çalışma arkadaşlarınızdan da büyük destek görüyoruz. Bitmek üzere de olsa bu strateji belgesinden beklentileriniz nelerdir? Hangi noktalara muhakkak değinilmesini arzu ederdiniz?

Hazırlanmakta olan strateji belgesinin mevcut durumumuzun sürdürülebilir kılınarak sürekli iyileştirmesi açısından çok önemli bir belge olduğuna inanmaktayım. Bu belgenin beyaz eşya sanayiinin belirlediği hedeflerine ulaşmak için ciddiyetle takip edilmesi gereken bir yol haritası olduğunu düşünüyorum. 

Beyaz eşya yan sanayi strateji belgesinden beklentilerimiz;

  • Yan sanayilerin Ar-Ge alt yapısını güçlendirmek için gereksinimlerin tespit edilerek, bir plan doğrultusunda çalışmaların başlatılması.
  • Yeni yatırımlar için stratejiler oluşturulmasıdır.

 BEYSAD’la ilgili görüşleriniz ve BEYSAD’dan beklentileriniz nelerdir? Türk yan sanayii olarak strateji belgesi çalışması yanında, bizler sizler için farklı neler yapabiliriz?

Ülkemizde, BEYSAD’ın yardımcı sanayicilerimizin bu günlere gelmesinde çok önemli katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü yardımcı sanayi, ana sanayinin daha güçlü olabilmesine, kendine avantaj yaratabilmesine olanak sağlamakta. BEYSAD sadece birkaç yardımcı sanayinin değil, sektöre hizmet eden tüm yan sanayilerin kendilerini geliştirebilmelerine, üst standartları yakalayabilmelerine olanak sağlaması açısından çok önemli bir görev yapıyor. BEYSAD’ın sektöre has bazı özel konular hakkında katılımı yüksek, proje ekipleri kurarak çalışmalar yapmasının, çalışmalarına katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Üye Girişi