Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı / Ankara
Ekim 2014

Bilindiği üzere, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde işbirliği kuruluşlarının proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, istihdam, yurtdışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık faaliyetlerine ilişkin harcamaları Ekonomi Bakanlığınca desteklenmektedir.

Bu çevrede, işbirliği kuruluşlar tarafından KOBİ’lerin rekabet güçlerini kümelenme anlayışıyla geliştirmelerine yönelik UR-GE projeleri yürütülmektedir. Söz konusu projelerde, sahanın ihtiyaçlarına göre belirlenen ortak sorunlar, ortak fırsatlar çerçevesinde üretilen çözümlerle somut çıktılar elde edilmekte ve KOBİ’lerin uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, UR-GE projelerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen Ekonomi Bakanlığı tarafından işbirliği kuruluşları ve küme yöneticilerinin katılımına yönelik “Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı”, UR-GE Projeleri Değerlendirme Toplantıları” ve “Küme Yöneticileri Eğitimleri” gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen faaliyetlerden iyi uygulama örneği olarak değerlendirilenler diğer UR-GE projelerine örnek teşkil etmesi amacıyla iyi uygulama örnekleri çalışmasına dahil edilmiş ve yapılan çalışma neticesinde “UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri” kitapçığı hazırlanmıştır.

Bahse konu çalışma kapsamında yer alan proje faaliyetlerinin tanıtımının yapılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşması amacıyla Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel’in de katılımıyla 16 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da “2. Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı” düzenlenmiştir.

Ekonomi Bakanlığı olarak firmaların ihtiyaçlarını temel alarak kümelenme konusunda edinilen bilgi-birikimi ihracatta devlet yardımları politikalarına yansıtılmaktadır. Bu kapsamda, kümelenme anlayışını temel alan, proje bazlı, hedef pazar ve hedef sektör odaklı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) 23 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ çerçevesinde bugüne kadar 162 UR-GE projesi destek kapsamına alınmıştır.

2011 yılı itibariyle yürütülmeye başlanan projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden iyi uygulama örneği olarak değerlendirilenler ön plana çıkarılmıştır.

Toplantıya TURKHAS Yürütme Kurulu Başkanı Atilla Eren, TET Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavaklıoğlu, TET Yönetim Kurulu Üyesi Melih Reçber, TET Şube Müdürü Murat Tuncel, BEYSAD Kurumsal İletişim Müdürü Ayşegül Koç, TET şubesinden sunumumuzu yapan Proje Yöneticisi Hande Bargu Celayir ile birlikte, Eyüp Daban, Esra Vurucu ve Filiz Avşar katıldılar.

Toplantı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel’in açılış ve bilgilendirme konuşması ile başladı. Şenel, UR-GE programının ilk çıkış amacına ve şimdiye kadar ulaşmış olduğu başarılı serüvene ilişkin bilgi verdi. Başarılı tecrübelerin paylaşılmasının diğer grupları ve sektörleri de tetikleyip Türkiye’yi bu sayede daha da iyi bir yere getirebileceğinden yola çıktıklarını ifade etti.

Kümelenmenin önemine değinen Şenel, Türkiye ekonomisinin gelişimine ilişkin bilgi verdi ancak ülkemizde “kurumsal” olarak, kesintisiz, istikrarlı, düzenli bir gelişim, ihracat ve üretimin olamadığının altını çizdi ve Bakanlık olarak bu durumu düzeltebilmek için bu tür teşviklerle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu projenin asıl çıkış amacının, potansiyelleri olduğu halde, üretim yapan, kurumsallaşamayan, ihracat yapamayan küçük ölçekli şirketlere destek olabilmek, altyapılarını kurmalarında yardımcı olmak, onları bürokratik masraflardan kurtarmak, nitelikli insan kaynağına kavuşturabilmek olduğunun altını çizdi.

Ardından UR-GE projelerinin genel değerlendirmeleri, TİM Başkan Vekili Sayın Tahsin Öztiryaki, IMMIB Koordinatör Başkanı Sayın Rıdvan Mertöz ve UR-GE projelerinden faydalanabilmiş OSB ve STK yetkililerince yapıldı. Görünen o ki, bu projeden kullanıcılar son derece memnunlar, ihracatlarının artmasında son derece başarıya ulaşmışlar.

Gün içinde 3 farklı oturumda; Kapasite Geliştirme alanında iyi uygulama örnekleri, Uluslararasılaştırma alanında iyi uygulama örnekleri ve Bütüncül Anlayış ve Yenilikçi İş Modeli Geliştirme alanında iyi uygulama örnekleri başlıkları ile yapılan ve her birinde 5’er sunum konuğu olan paneller gerçekleştirildi. Her birini dinlemek gerçekten çok keyifliydi, büyük emekler verilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmişti.

Bu kapsamda, oluşturulan TET – BEYSAD İşbirliği ile 2012 yılı Ocak ayında başlayan ve 2015 yılı Ocak ayında tamamlanacak olan projemize uzun zamandır büyük emek veriyoruz ve bu emeğimizin karşılığı olarak da adı geçen konferansta UR-GE İyi Uygulama Örnekleri sunumları içerisinde bizim de kendimizi ve çalışmalarımızı anlatmamız istendi. Büyük bir emekle birlikte hazırlanmış olan sunumu, adımıza Proje Yöneticisi Sayın Hande Bargu Celayir sundu.

Kısa adı TURKHAS olarak belirlenen Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü Projesi sunumunda; projenin başından bugüne yapılan çalışmalar, yapılma biçimleri, markalaşma serüvenimiz ve gidilen seyahatlere ilişkin konular üzerinde duruldu.

25 milyonu aşan üretim rakamıyla Türkiye, Avrupa'nın en büyük Beyaz Eşya üretim merkezi. Sektörün bu konuma gelmesinde Beyaz Eşya Yan Sanayisinin büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.

Bu proje ile Güney Amerika ülkelerinin seçilip gidilmesinde amaç; ihracatlarını ağırlıklı olarak buradaki uluslararası şirketlerin Avrupa’daki üretim merkezlerine gerçekleştiren yan sanayilerimizin hedef pazarlarını Dünya geneline yaymak. Yapılan analizler sonucu 200 milyon nüfusu ve yıllık 20 milyon beyaz eşya üretimi olan Brezilya ve 30 milyon üretim adedi ile dünyanın ikinci beyaz eşya üretim merkezi olan Meksika hedef ülkeler seçilmişlerdir. Her iki ülkede de birçoğu ile Avrupa pazarında halihazırda çalışmakta olduğumuz uluslararası global markalar konumlanmıştır ve bu bölgeleri gerek üretim merkezi olarak değerlendirmekte gerekse lokal ve yakın pazarlara ihracatlarını gerçekleştirmektedirler. UR-GE projeleri bu hedeflerimizin gerçekleşmesi yolunda gerek küme enerjisi yaratarak, gerekse teşvikleri ile doğru bir zamanda itici güç olmuş ve açılım sürecimizi hızlandırmıştır.

Ayrıca, ön heyetlerde ve ana ticaret heyetlerinde ülkelerin resmi kurumları, sektörel dernekleri, beyaz eşya üreticileri ile birebir temaslar sağlanmış, iş bağlantıları için önemli adımlar atılmıştır.

TURKHAS (Beyaz Eşya Yan Sanayi Yurtdışı Pazarlama Takımı) kümesi son ziyaretini her yıl Almanya’nın Berlin şehrinde yapılan Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya sektörünün en değerli fuarı olan IFA’ya gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret gerek sektörün gelişmelerini görmek, vizyon katmak ve iş bağlantıları sağlamak için kanaatimizce üyelerimiz için yararlı geçmiş olduğunu düşünüyoruz.

Bu önemli program içerisinde ayrıca TET Şubesi’nden başarılı UR-GE örneği olarak, Kablo ve İletken Sektörü Projesi, Proje Yöneticisi Sayın Filiz Avşar tarafından sunuldu. Avşar, yapılan başarılı çalışmaları film şeklinde sundu ve misafirlerin oldukça ilgisini çekmeyi başardı.

Bu faydalı teşvikler için, zaten programda da bolca teşekkür alan Ekonomi Bakanlığımıza biz de teşekkür ediyor ve tüm başarılı projeleri kutluyoruz. Diğer örneklerle kendimizi karşılaştırma imkanı bulduğumuz bu organizasyonda ufak tefek eksiklerimizi görmüş olsak da, 3 yılda çok yol katettiğimizi görmek, büyük emeklerle bizim de bolca iş başarabildiğimizi görebilmiş olmak bizleri de son derece memnun ve motive etti.

Başarılı çalışmalar yapan tüm kuruluşları kutlarız; emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız ve yeni UR-GE Projelerinde daha büyük işlere Bakanlığımız, TET Birliğimiz ve üyelerimizin desteği ile başarılı imzalar atmak isteriz.

Üye Girişi