TÜSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri'nin Beşincisine TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer ve BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir Konuk Oldu
13 Nisan 2021

TÜSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri serisinin beşincisi “Sektörlerin Dönüşümü ve Uyum Sürecinde İşbirliğinin Önemi” temasıyla gerçekleşti. Toplantının konuşmacıları TÜRKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer ve BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir oldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun moderatörlüğü üstlendiği toplantıda “Sektörlerin Dönüşümü ve Uyum Sürecinde İşbirliğinin Önemi” başlığı altında; beyaz eşya sektöründe Yeşil Mutabakat’ın yaratacağı riskler ve fırsatlar ile uyum sürecinde sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemi ele alındı.

Can Dinçer: Yeşil dönüşüm için mevzuat altyapısı oluşturulması ve sektörel altyapı yatırımları zorunluluk
“AB pazarlarının sektörümüz açısından kritik önemi göz önüne alındığında rekabetçiliğimizi etkileme potansiyeli olan bu önemli konuda gelişmelerin yakından izlenmesi ve gerekli dönüşüm için gerekli altyapının hazırlanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 2020 pandeminin de etkisiyle iklim değişikliği hassasiyetleri, dijitalleşme ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi inisiyatiflerin hızlanarak etkilerini artırdığı bir yıl oldu. AB’nin sadece iklim değişikliği değil dijitalleşme ve finansman başlıklarını da içeren bu çok yönlü inisiyatifin hassasiyetle ele alınmasını önemsiyoruz. Yakın zamanda yayınladığımız “Geleceği Bugün Şekillendirmek” isimli Beyaz Eşya Sektör Raporunda Avrupa Yeşil Mutabakata ilişkin özel bir bölüm ayırdık. Bu alanda, kuvvetli yardımcı sanayimiz ile birlikte dönüşümü gerekli görüyoruz.
 
Çeşitli beyaz eşya ürünlerini de etkileyen AB’nin yeni enerji etiketi geçişi, yeşil dönüşüm sürecinin önemli bir parçasıdır. Yeni enerji etiketi mevzuatı AB ile yaklaşık eş zamanlı olarak ülkemizde de uygulamaya girmiştir. Sektörümüz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iki yılı aşkın bir süre çok yakın ve etkin çalışarak ülkemizin enerji etiketi geçişini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlamıştır.”

Ş. Burak Özaydemir: Ana ve yan sanayi arasındaki güçlü işbirliği sektörün dönüşümü için gerekli yol haritalarını ortaya koyacak
“BEYSAD olarak konuya genel bir perspektif ile, hedef pazarımız olan AB için kritik bir rekabetçilik konusu olarak, hem risk, hem fırsat olarak bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamunun Yeşil Mutabakat kapsamında Türkiye ve sektörümüzün adil bir konumda olması için AB ile müzakerelerini önemli görüyoruz. Sektörümüzün yol planlarını ve teknoloji haritalarını ana ve yan sanayi olarak ortak çalışma ile somutlaştırması önemli olacaktır. Üyelerimiz için farkındalık ve rehberlik çalışmalarını önemli görüyoruz ve bu yönde çalışmaları iş planımıza aldık. Uyum süreci için Ar-Ge ve teknik çalışmalar gerekli olacağı gibi; ortak altyapı ve projelerin büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bu süreçte Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD paydaşlığında oluşturulan AB-IPA destekli Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezimizin fayda sağlamasını umuyoruz. Bu çalışmalar ve dönüşüm için finans kaynaklarına sağlıklı ve etkin erişim gereği olacaktır. Bu konuda AB kaynakları için şemsiye projeler, TÜBİTAK sektörel çağrılar önemli ve Ur-Ge benzeri küme tabanlı ortak proje yapıları çok fayda sağlayacaktır.”

TÜSİAD Yeşil Mutabakat’ın yaratacağı riskler ve fırsatlara dikkat çekmek, bu alanda özel sektör ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla, döngüsel ekonomi, enerji, dış ticaret, dijitalleşme, finans gibi Yeşil Mutabakat’ın birçok farklı boyutunu özel sektörün tepe yöneticileri ile “Yeşil Mutabakat Söyleşileri”nde tartışmaya devam ediyor.

Üye Girişi