TURKHAS-3 URGE İhtiyaç Analiz Çalıştayı Düzenlendi
20.07.2023

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara ilişkin "Uluslararası Rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteği”ne dair genelge çerçevesinde; Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nce (TET) Beyaz Eşya Yan Sanayi sektöründe ihracat yapan firmalarımızın yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) ve TET işbirliği ile “Beyaz Eşya Yan Sanayi Ürünleri” UR-GE Projesi başlatılmıştı.

TURKHAS-3 Beyaz Eşya Yan Sanayi URGE projesi İhtiyaç Analizi ve Strateji Yol Haritası belirlenmesi süreçleri innoCentric Danışmanlık firması ile yürütülecek olup, proje için tüm küme firmalarının yer aldığı bir açılış seremonisi ve projenin 3 yıllık yol haritasını çizmek ve firmaların ihtiyaçlarını belirlemek üzere 20 Temmuz 2023 tarihinde Birlik Merkezi’nde tüm gün süren verimli bir çalıştay gerçekleşti.

BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı D. Yasemin Aksu’nun ve Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız ve TET Yönetim Kurulu Üyesi Ş. Burak Özaydemir’in açılış konuşmalarını yaptığı çalıştay; Beyaz Eşya Sektörü SWOT Analizi, Beyaz Eşya Sektöründe Dijital Dönüşüm, Hedef Ülke Analizi, URGE Projesi Taslak Eylem Planı ve Eylem Planlarının Sunumu ile devam etti.

Çalıştayda projede yer alan 22 BEYSAD üye firmalarının her birinden toplamda 28 katılımcı yer aldı.

Katılım ve katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz…

 

Üye Girişi