TURKHAS-3 kapsamında Dijital Pazarlama ve İletişim Eğitimi düzenlendi
16.11.2023

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara ilişkin "Uluslararası Rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteği”ne dair genelge çerçevesinde; Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nce (Turkish Electro Technology – TET) Beyaz Eşya Yan Sanayi sektöründe ihracat yapan firmalarımızın yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) ve TET işbirliği ile “Beyaz Eşya Yan Sanayi Ürünleri” UR-GE Projesi başlatılmıştı. 20 Temmuz 2023’te ise proje için tüm küme firmalarının yer aldığı bir açılış seremonisi ve projenin 3 yıllık yol haritasını çizmek ve firmaların ihtiyaçlarını belirlemek üzere bir çalıştay düzenlenmişti. Proje çalışmaları yeni buluşmalar ve etkinlikler ile halen başarı ile sürdürülmekte.

 

16 Kasım 2023 Perşembe günü, Ur-Ge Projemiz kapsamında düzenlenecek olan yurtdışı pazarlama faaliyetleri öncesinde yapılması gereken dış ticarete yönelik eğitimler gerçekleştirilecek olup ilk olarak Dijital Pazarlama ve İletişim konulu eğitim düzenlendi. Eğitmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Doğuş YÜKSEL’in gerçekleştirdiği eğitimde, dijital pazarlama ve iletişim, arama motorları kullanımı, SEO anahtar sözcük kullanımı, sosyal medya hesap yönetimi gibi firmanızın tanıtımı ve müşteriye ulaşmayı etkileyen alanlarda son derece önem arz etmekte olan konular işlendi.

 

TURKHAS-3 takımının bütün üyelerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik için katılımcı üyelerimize ve Hande Celayir ile Özge Özyurt nezdinde TET yöneticilerine ve ekiplerine teşekkür ederiz.

 

Katılım ve katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz…

 

Üye Girişi