TURKHAS-2 ilk eğitimini dijital istihbarat başlığı ile tamamladı
14-15 Temmuz 2016

Bildiğiniz üzere, 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ" çerçevesinde; (TET) Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nce Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektöründe ihracat yapan firmalarımızın yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla daha önce ilkini gerçekleştirdiğimiz TURKHAS projemizin tamamlanmasının ardından ikinci projemizi de başlatmıştık.

23 üye firmamız ile yola çıkmış olduğumuz "Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı - TURKHAS 2” adını verdiğimiz bu proje kapsamında, birliktelikleri yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır.

Yine daha önce bilgi vermiş olduğumuz üzere proje kapsamında bir araya gelmeleri hedeflenen firmalar, öncelikli olarak bir eğitim programına alınacak ve programı tamamlayan firmaların, sektörel ticaret heyeti, yurt dışı pazar araştırması ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılmaları ve eğitim ile organizasyon faaliyetlerine ilişkin masrafların %75'lik kısmının devlet desteğinden faydalandırılması mümkün olabilecek.

Bu kapsamda Grup, ilk eğitimini 14-15 Temmuz 2016 Perşembe ve Cuma günleri 18 firmadan 21 kişilik katılımla İMMİB toplantı Salonları’nda Yaman Koç eğitmenliğinde gerçekleştirdi.

Eğitimin amacı;

·         Hiper rekabet ortamındaki dünyada küresel düzeyde rekabet edebilecek insan gücünün yaratılması,

·         Ticari bilgi ve istihbarat ile donanmış,

·         Hangi ürün olursa olsun kısa sürede doğru hedef pazarlarını sistematik araştırmalar ile belirleyebilen,

·         Bu pazarlardaki rakip ve müşteri istihbaratını yapabilen,

·         Bu pazarlardaki dinamikleri kavrayarak doğru strateji ve taktikleri geliştirebilen,

·         Bu pazarlara seyahat ederek pazarlama süreci ile ilk satış aşamasına kadar süreci ilerletebilen,

·         Bu pazarlardaki istihbaratı sürdürülebilir kılan ihracatın özel kuvvetlerinin yaratılması konuları olup, katılımcıların son derece ilgisini çekti ve başarılı bir süreç tamamlanmış oldu.

Dijital İstahbarat’a ilişkin bilgilendirme ve uygulama örneklerine de yer verilebilen eğitim programında katılımcıların oldukça verim aldığı gözlemlendi. Katılımcı TURKHAS üyelerimize ve evsahibi, paydaşımız TET yetkililerine teşekkür ederiz.  

Üye Girişi