TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aydilek ile Söyleşi
Şubat 2012

Değerli BEYSAD Okurları;

Sektörümüzün fikir önderlerinin görüş ve düşüncelerini sizlere aktarabiliyor olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ve gururu buradan kelimelere dökmekte son derece güçlük çekiyorum. Öyle ki, heyecanla hazırladığım sorulara, içi dopdolu ve bizleri geliştirici, sektöre umutla bakabileceğimize işaret eden cevaplar gelince, o yazıyı toparlayıp baskıya hazırladığım anda hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. O anda, mail yoluyla…

Bugünkü söyleşi de öyle heyecanlandığım söyleşilerden birisi daha. TÜRKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan Aydilek’e çok kısıtlı olan zamanını bizlerle paylaştığı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, sözü daha fazla uzatmadan sizlerle başbaşa bırakıyoruz.

Sayın Özcan Aydilek, bize kısaca kendinizden ve bu zamana dek geçen iş yaşamınızdan bahseder misiniz?
1954 yılında Erzincan’da dünyaya geldim. Orta öğretimimi İstanbul Erkek Lisesi’nde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdim. Bugüne kadarki iş yaşamım Türkiye’de faaliyet gösteren iki önemli Alman sermayeli şirkette geçti. Çalışma hayatına başladığım Mercedes Benz Türk A.Ş.’de çeşitli kademelerde 15 yıl yönetici olarak görev yaptım. 20 yıldan beri de BSH Bosch ve Siemens Ev Aletleri A.Ş.’de Mali İşler, Finansman, Bilgi Teknolojileri, Hukuk ve İnsan Kaynakları departmanlarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım. 

Robert Bosch A.Ş. Yönetim Kurulu, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, AHK Türk-Alman Ticaret Odası, Türk-Alman İşadamları Kültür Vakfı, YASED Yabancı Sermaye Derneği ve MESS Metal Endüstrisi Sanayicileri Sendikası Yüksek İstişare Kurulu üyesiyim. 

Başarınızın sırrı nedir?  Çalışma şekliniz ve ilkelerinizden bahseder misiniz?
Kanımca bir profesyonel için başarının en önde gelen şartı, yaptığı işi ve çalıştığı şirketi benimseyip sahiplenmesi ve her şartta sorumluluk almasıdır. Bu bilinçle davranır ve işine daima öncelik vererek özverili çalışırsa başarı muhakkak er ya da geç gelecektir. 

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeni görevinizde başarılar dileriz öncelikle. TÜRKBESD’in yönetim yapısından ve üyelerinden söz eder misiniz?
Derneğimiz 1986 yılında sektörde faaliyet gösteren şirketlerin desteği ile kurulmuştur. 2012 yılı başı itibari ile derneğimiz üyeleri Arçelik, B/S/H/, Candy, İndesit, Türk DemirDöküm ve Vestel Beyaz Eşya olmak üzere 6 şirkettir. 

TÜRKBESD’in vizyon ve misyonu nedir?
Derneğin amacı, Türkiye’de Beyaz Eşya Sanayiinin geliştirilmesi, Ulusal ve Uluslararası standartlarda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ihracatın artırılması, üretilen markaların uluslararası yelpazede tanınmış markalar haline getirilmesi, üretim esnasında teknik, enerji verimliliği, çevre uyumu konularında çalışma yapmak ve sektörün teknolojik gelişmesini sağlamaktır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek; ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak; uluslararası sektörel entegrasyonu; özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek; sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak ve sektörün enerji verimliliği, çevre uyum yasaları ve yönetmeliklerini üyeleri ve sektör adına yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak olarak belirlenmiştir. 

Son zamanlarda enerji verimliliğine ilişkin olarak sizleri bolca yazılı ve görsel basında takip edebilme fırsatı bulduk. Enerji Verimliliği çalışmalarınıza ilişkin kısa bir bilgi de buradan okurlarımıza aktarabilir miyiz?
Sektörümüz açısından Enerji Verimliliği ve çevre konuları son yıllarda giderek önem kazanan konular içerisinde yer almaktadır. Tüketicinin beklentilerini en düşük enerji harcaması ile karşılamak, bunu yaparken de çevreye en az zararlı üretimi gerçekleştirmek amacı her gün şirketlerimiz açısından bir numaralı gündemi oluşturmaktadır. Bu amaçla şirketlerin AR-GE birimleri büyük gayret göstermekte ve yeni buluşlara ulaşarak sektörümüzün patent lideri olmasını sağlamaktadırlar. 

TÜRKBESD’in buna benzer ne gibi önemli projeleri var, bilgi verir misiniz?
Hem üretim safhasında hem de ürettiğimiz ürünler için çevre ve enerji verimliliği en önemli konular olarak dikkati çekmekte. Fabrikalarımız sanayide enerji verimliliğini artırmak için sürekli yatırım yapmaktadır ve üretim sürecinde de çevreye verilebilecek zararları minimuma indirmek hedeflerimizin başında gelmektedir. 

TÜRKBESD yurtdışında sektöre ilişkin farklı bir kuruluşa üye mi, üye ise birlikte ne gibi çalışmalar yapılıyor?
TÜRKBESD, Avrupa Birliği içerisinde merkezi Brüksel’de olan hem ülke derneklerinin hem de şirketlerin direk üyeliklerinin bulunduğu CECED – EUROPEAN COMITTEE OF MANUFACTURERS OF DOMESTIC EQUIPMENT adlı çatı örgütünün üyesidir. 

Bu üyelik sayesinde AB içerisinde olan gelişmeleri ve yeni mevzuatları takip edebildiğimiz gibi Türk Beyaz Eşya Sektörünün görüşlerini de AB ilgililerine aktarabilme imkânı bulabiliyoruz. 

Beyaz eşya sektörünün Türkiye’de geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geriye dönüp derneğimizin kurulduğu 1986 yılından bugüne kadar olan sektör gelişmesine baktığımızda bu sektöre hizmet veren herkesi gururlandıracak bir tablo görmekteyiz. 1986 yılında 1 milyonu çok az aşan üretim, on yıl sonra 1996 yılında 3,5 milyona, 2006 yılında 15 milyona ve bugüne ulaştığımızda 21 milyon adede ulaşmıştır. Böylelikle Türkiye, tüm Avrupa ülkeleri arasında en fazla beyaz eşya üreten lider ülke konumuna ulaşmıştır. Bugüne kadar bu sektöre hizmet veren yatırımcıları, şirketleri, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını ana sanayi-yan sanayi ayırımı yapmadan kutlamak gerekir. 

Türkiye’nin üretim ve ihracat miktarlarına ilişkin yorumlarınızı alabilir miyiz?
Türkiye’de üretilen 21 milyon beyaz eşyanın yaklaşık 15 milyonu ihraç edilmektedir. Ürünlerimizin tüm dünyada ve özellikle yüksek teknolojiye sahip ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin tüketicileri nezdinde büyük beğeniyle kabul görmeleri kalite standartlarımızın, teknolojimizin ve rekabetçi maliyet yapımızın en önemli kanıtıdır. 

Sektörümüze ilişkin üyelerinizi de gözönünde bulundurarak Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu konuda yapılabilecek başka çalışmalar olabilir mi?
Başlangıcında montaj sanayi diyerek başlanan sektör, bugün 1000 kişiye yaklaşan AR-GE çalışanları ile ülkenin en fazla inovasyon yaratan sektörü durumundadır. 2011 yılında beyaz eşya sektörü en fazla patent başvurusunda bulunan sektör olarak Türkiye’de AR-GE lideri konumunda bulunmaktadır. Bilindiği gibi AR-GE çalışmaları logaritmik olarak ilerleme göstermektedir ve bu da önümüzdeki yıllara daha ümitle bakmamızı sağlamaktadır. 

Bir ülkede, bir sektörün gelişebilmesi için ana sanayisi ve yan sanayisinin birlikteliği çok önemli diye düşünüyoruz. Türk beyaz eşya yan sanayii hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? 
Yukarıda bahsedildiği gibi 1980’lerde bir milyon üretim, 21 milyonlara ulaşırken burada en önemli faktörlerden birinin, çok kuvvetli hale gelmiş olan yan sanayi olduğu aşikardır. Yan sanayi gelişmeden bu üretim kapasitesine ulaşılamayacağı gibi, yeni inovasyonların da olması mümkün değildir. 

Daha ileriye taşımayı hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmak için birlikte yürütülen bu sektör birlikteliğini daha ileriye taşımak çok önemlidir ve bu amaçla yapılan gerek kalite ve gerekse kantite açısından her türlü çalışma beyaz eşya üreticileri olarak tarafımızdan desteklenecektir. 

Hazırlamakta olduğumuz Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi çalışmalarında görüşlerinize başvurularımız sürüyor ancak bir kez de okurlarımızla paylaşmanızı rica edeceğim. Bu Strateji belgesinden beklentileriniz nelerdir? Türk Beyaz Eşya sektörünün de gelişimi açısından hangi noktalara muhakkak değinilmesini arzu ederdiniz?Öncelikle BEYSAD yönetimini böyle bir çalışma başlattığı için kutlamak gerekir. Bu çalışmanın sonuçlarını bizler de merakla beklemekteyiz. Bu süreç içerisinde gereken tüm yardımlar için de hazır olduğumuzu yinelemek isteriz. Strateji Belgesinin hazırlanması için yapılacak tüm çalışmalara ve toplantılara katılarak, uzun vadeli genel hedefler paylaşılarak ve bilgi ve tecrübeler aktarılarak daha verimli bir belge hazırlanmasına destek olunacaktır. 

BEYSAD’la ilgili görüşleriniz ve BEYSAD’dan beklentileriniz nelerdir? Türk yan sanayii olarak strateji belgesi çalışması yanında, bizler sizler için farklı neler yapabiliriz? 
Sektör yan sanayisinin, biraraya gelerek hem sektörün gelişmesine, hem de yan sanayiinin gelişmesine büyük katkı sağladığını söylemek gerekir. Bu sayede Türk beyaz eşya yan sanayii yerli üretime olduğu kadar da AB üreticileri ve diğer ülke üreticilerinin de tedarikçisi olmuştur.

Ana ve yan sanayi dernekleri olarak, üye işyerlerimizin üretim prodüktivitelerinin artması, kalite anlayışının daha yükseltilmesi, yerli katma değeri artırarak global anlamda ülke ekonomisine daha fazla katkı yapılması ve maliyetlerin düşürülerek uluslararası arenada daha rekabetçi bir yapıya bürünülmesi ortak gayemizi temsil etmektedir. 

Avrupa’daki lider konumumuzu korumak ve pekiştirebilmek için birlikte elele ve özveriyle çalışmamız gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzu bilmek, bana sektörümüzün geleceği konusunda büyük umut ve cesaret vermektedir.

Üye Girişi