“Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi” kapanış toplantısı yapıldı
01.11.2018

Toplam Faktör Verimliliği Projesi tamamlandı
Türkiye’de imalat sanayinde verimliliği önündeki engellerini belirlenerek çözüm yollarının saptanması amacıyla yürütülen Toplam Faktör Verimliliği için Politika Geliştirilmesine Destek Projesi (TFV), üç yıl süren yoğun ve titiz çalışmaların ardından başarıyla tamamlandı. Projenin kapanış toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sn. Naci Ağbal, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Sn. Angel Guiterrez-Hidalgo ve UNDP Türkiye Ülke Direktörü Sn. Claudio Tomasi’nin katılımıyla 1 Kasım Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi.


Kapanış toplantısında, projenin diğer sonuçlarıyla birlikte, başat sonuç çıktısı olan ve nihai politika çerçevesini içeren “Beyaz Kitap” kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantı, ekonomik verimlilik alanında önde gelen kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren bir platform olarak hayata geçirildi.

Bu süreçte BEYSAD olarak yer aldığımız ve katkı sağlayabildiğimiz için
mutlu ve gururluyuz… Bu süreçten sonra, ilgili sektör yetkilileri olarak, Beyaz Kitapta yayınlanan politika çerçevelerinin takipçisi olunması gerekiyor. Beyaz Kitap’tan edinmenizi önemle tavsiye ederiz…

Üç yıllık yoğun ve titiz bir çalışmanın ürünü
Beyaz Kitap, üç yıl süren yoğun ve detaylı proje çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Proje süresince Toplam Faktör Verimliliği alanındaki litreatür, yerel ve küresel ölçekte benzer çalışmalar ve saha çalışmalarından elde edilen girdiler sentezlendi ve verimliliğin tetiklenmesine olarak tanıyacak bir politika çerçevesi tasarlandı. Ayrıca; 100 büyük ölçekli imalatçı, 400 (çoğunlukla) orta ölçekli tedarikçi ve 2.500 kadar son halka tedarikçi KOBİ görüşmeleri ile uluslararası karşılaştırma (benchmarking) sonuçlarından hareketle, kamu politikaları için bir sentez çalışması hayata geçirildi. Projenin yoğunlaştığı alanlar ise otomotiv, gıda, hazır giyim ve elektrikli teçhizat sektörleri olmak üzere Toplam Faktör Verimliliğinin artırılmasında en büyük katkıyı verdiği düşünülen dört temel sanayi sektörü oldu.

Dört pilot proje eşlik etti
Proje kapsamında dört ayrı pilot çalışma da hayata geçirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Dijital Tedarik Zinciri Kavramsal Tasarım Çalışması”, “Hazır Giyim Dijital Değer Zinciri Prototip Çalışması”, “Karbon Elyaf Konusunda Yol Haritası Çalışması” ve “Kalite Ödül Süreçlerinin KOBİ’lerin Kurumsallaşması Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi Çalışması” ilgili sektörlerde büyük destek gördü. Sektörlerdeki paydaş gruplarıyla yapılan görüşmeler sonucunda ihtiyaçlar saptandı ve bunlara uygun stratejileri destekleyen politika önerileri geliştirilerek Beyaz Kitap’ta yerini aldı.

Verimliliğe yönelik politika önerileri
Bu çalışmalarla beraber gerçekleştirilen 1800’e yakın toplantı, çalıştay, istişare görüşmesi, komite toplantısı, kapasite geliştirme eğitimleri ve Almanya ve Güney Kore’ye teknik ziyaretler gibi pek çok faaliyetin sonucunda proje başarıyla tamamlandı. Proje sonucunda ortaya çıkan ve kamuoyuyla paylaşılan Beyaz Kitap, kamuoyu görüşüne bir politika çerçevesi sunarak Türkiye’deki verimliliği artırmaya yönelik politikalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje hakkında:
Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmıştır. Bu projede MFİB sözleşme makamıdır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise nihai faydalanacaktır. Proje kapsamında üretilen raporlara ve diğer faaliyetlere Projenin web sitesinden ulaşılabilir: www.tfvp.org

 

Üye Girişi