OzUBEX Merkezinden Güncel Haberler | Dr. Erinç Albey
Haziran 2023

OzUBEX (Özyeğin Üniversitesi ve BEYSAD Sanayi Dönüşüm Merkezi) 2023 bahar döneminde bir yandan kurulum faaliyetlerine devam ederken, bir yandan da ulusal ziyaretler gerçekleştirmeye ve ekosistemini güçlendirmeye devam etti. Bu ziyaretler kapsamında OzUBEX ve BEYSAD üyesi KOBI’lerden, katılım çağrımıza olumlu dönüş yapan firmalardan oluşan heyet ile Manisa, İzmir ve Ankara’daki çeşitli teknoparklar, teknoloji merkezleri ve ortak çalışma alanları ziyaret edildi. Bu ziyaretlerle, teknoparklar ve teknoparkların çatısı altında bulunan ve dijital dönüşüm alanında teknolojiler geliştiren firmalarla olası ortak çalışma ve işbirliği yapılarının temelleri atıldı.

 

Kurulum faaliyetleri çerçevesinde, KOBI’lerin Ar-Ge kapasitelerinin arttırılmasına yönelik iki adet bilgi günü düzenlendi. Bu bilgi günlerinde ilkinde Ufuk Avrupa Çağrısı tanıtımı yapılırken, diğer bilgi gününde Ar-Ge merkezi kurulumu ile ilgili OzUBEX’in sağlayabileceği hizmetler tanıtıldı.

 

Bu bilgi günlerinin yanında, OzUBEX’in gelenekselleşmesi planlanan “LightHouse” bilgi günlerinin de ilkinde, OzUBEX’in hazır olan servislerinin (olgunluk değerlendirmeleri, farkındalık eğitimleri, dijital dönüşüm uzmanlık sertifika programı) tanıtımı gerçekleştirildi.

 

Yine bu dönemde, BEYSAD üyesi firmalardan katılımcılarla, ilk eğitimlerimiz gerçekleştirildi. Endüstri 4.0 kavram ve teknolojilerine ilişkin farkındalıklarını artırmaya yönelik tasarlanan “Dijital Dünyada Farkındalık” eğitimimizde, katılımcılar yeni nesil dijitalleşme ve Endüstri 4.0 hakkında bilgi alırken, aynı zamanda merkezimizdeki üretim hattı üzerinde bu teknolojilerin uygulamalarını ve etkilerini aktif olarak deneyimleme şansına da sahip oldular. Yöneticilerin Endüstri 4.0 teknolojileri, dijital dönüşüm, yeni iş modelleri, güncel trendler gibi kavramların aktarılmasıyla bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik tasarlanan “Dijital Dünyada Liderlik” eğitimimizde katılımcılar, dijital dönüşümdeki trendleri ve dijital dönüşümün geleceği hakında fikir sahibi olma, dijital dönüşüm sürecinde işlerin ve ekip yönetiminin nasıl ilerlediğini öğrenme fırsatı yakaladılar. İki eğitime toplamda 30’a yakın katılımcı ilgi gösterdi. Eğitim sonunda, eğitime dair katılımcı geri dönüşlerini ölçmek amacıyla memnuniyet anketleri yapıldı. Beş farklı eksende (“Eğitim kişisel kariyer gelişimine ne kadar katkı sağladı?”, “Saha uygulamalarından ne ölçüde memnun kalındı?”, “Eğitmen konuya ne kadar hakimdi?” v.b.) eğitim değerlendirildiğinde, tüm eksenlerde tüm katılımcıların eğitim değerlendirme puanının 93/100 olduğunu memnuniyetle paylaşmak isteriz.

 

Dijital dönüşüm odağı ile hazırlanmış eğitimlerimiz ve diğer servislerimiz hakkında detaylı bilgiye info@ozubex.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Üye Girişi