OzUBEX Lighthouse Series III Özyeğin Üniversintesi'nde Gerçekleşti
16.05.2024

OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi’nin Lighthouse Toplantı Serisi’nin üçüncüsü 16 Mayıs 2024 tarihinde büyük bir katılımla OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi’nde gerçekleşti.

Lighthouse Serisi’nin üçüncü toplantısında deneyimsel öğrenme prensibi ekseninde kurgulanan ‘Endüstriyel IoT (IIoT) Öğren & Dönüş Programı’, Endüstri 4.0 Yetkinlik Merkezi Direktörü Erinç Albey ’in sunumuyla başladı. Demo eğitim modülü ve davetlilerin interaktif katılımıyla OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi’nde kurulu model fabrikada saha uygulamalarıyla tanıtıldı.

OzUBEX’in faaliyetlerinin tanıtıldığı etkinlikte, katılımcılara merkezin en önemli servislerinden biri olan ve halihazırda koşulmaya devam eden Endüstriyel IoT (IIoT) Öğren & Dönüş Programı hakkında da bilgi verildi. Endüstriyel IoT (IIoT) Öğren & Dönüş Programı sonunda, firmanın insan kaynağının dönüştürülmesi ve kazandırılan yetkinliklerle dönüşüm faaliyetlerinin firmada süreklilik kazanması hedefleniyor. Program süresince geliştirilen ve sahada devreye alınan çözümlerle firmanın program için yaptığı insan kaynağı ve finansal yatırımın geri dönüşünün kısa sürede sağlanması da firmaya özel tasarlanacak yol haritasındaki en önemli amaçlardan biri.

Programın çıktılarının ele alındığı bu etkinlikte, interaktif bir yol izlenerek katılımcılara program hakkındaki düşünceleri soruldu, alınan cevaplarla memnuniyet tescillenmiş oldu. Program boyunca dönüşüm elçileri, teknik ve pratik ağırlığı olan eğitim ve uygulama programlarıyla yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulduklarını, firmanın yönetim kadrosunun da dönüşüm yönetim süreçlerine dair bilgilendirildiğini ifade ettiler. Firmalardaki Dönüşüm Elçilerinin yanı sıra Dönüşüm Uzmanları da sunumlarıyla programın detaylarını davetlilerle paylaştı. OzUBEX’in sahadaki dönüşümü nasıl başlattığı ve bu dönüşüm yolculuğunda firmalara ne yönde rehberlik ettiği programa katılım göstermeyen diğer firmaların da ilgisini çekti.

Program partnerlerinden FlowMion ve Maestro Hub yaptıkları sunumlarla etkinliğimize kıymetli katkılarda bulundu. Demo eğitim modülü ve saha uygulamalarıyla OzUBEX’te kurulu model fabrikada gerçekleştirilen etkinliğe, katılımcıların dijital dönüşümün önemini ve uygulamalarını yakından görmelerini sağladı. Etkinlik sırasında, Sürdürülebilirlik Odaklı (Enerji Verimliliği) İkinci Öğren Dönüş Programı hakkında bilgilendirme yapıldı ve katılımcılara geniş çaplı networking imkânı sunuldu. Bu bağlamda Lighthouse Serisi, sektördeki dijital dönüşüm süreçlerine dair farkındalığı artırmak adına önemli adımlardan biri olarak değerlendirilebilir.


 

Üye Girişi