KOBİ'ler için yeni dönem: KOSGEB'den yeni Destekler...
5 Ağustos 2010

“KOSGEB’in Yeni Destek Programı, KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Finans Olanakları” toplantısı, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, İstanbul Dudullu OSB Başkanı B. Murat Önay, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Bahadır Balkır, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, DES Yönetim Kurulu Başkanı Taner Aşkın, KADOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ve çok sayıda KOBİ temsilcisinin katılımıyla 5 Ağustos 2010 tarihinde İstanbul Dudullu OSB Des Sanayi Sitesi Yönetim Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) tarafından organize edilen KOSGEB’in yeni destek programlarının tanıtıldığı ve KOSGEB, İstanbul Dudullu OSB ve BEYSAD işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantının ilki,  TOSYÖV, KOSGEB ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) tarafından 8 Temmuz 2010’da, İstanbul İkitelli OSB’de ESKOOP Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenmişti. İstanbul’daki ikinci toplantı ise İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, 2010 yılının toparlanma yılı olacağını söyledi. Toparlanma döneminde KOBİ’lerin kamu desteğine ihtiyaçlarının yoğunlaştığını belirten Sönmez, “KOBİ’lere kamu desteği dendiğinde ilk akla gelen elbette ki KOSGEB’tir. KOSGEB eliyle KOBİ’lere küçümsenmeyecek kaynaklar aktarılıyor. Sonuçları da alınıyor. Türkiye’de ispatlanmıştır ki KOBİ’ye verilen destek boşa gitmez. KOSGEB de yeni destekleri tam zamanında başlattı” dedi.  KOBİ tanımının genişlemesinin KOSGEB’in hedef kitlesini de artırdığını anımsatan Sönmez, şöyle konuştu: “KOSGEB’i daha da güçlendirmemiz, kaynaklarını artırmamız gerekiyor. Hizmet üreten KOBİ’ler de kapsandı. Kurumun hedef kitlesi yüzbinlere ulaştı.” 

Farklılık yaratan KOBİ ayakta kalacak

Krizden sonra ekonomik koşulların değiştiğine işaret eden Sönmez, şunları kaydetti: “KOBİ Destekleri bugün, dünden daha önemlidir, diyoruz. Krizin rehabilitasyonu Türkiye’de kısa sürse bile, küresel olarak uzun sürecek. Önümüzdeki bir kaç yılı, yayılarak sinen bir kriz dalgası üzerinde geçireceğiz. Ama başarılarla geçireceğimizden kuşku duymuyoruz. TOBB Başkanı, 1 milyon KOBİ’yi temsilen 2010’da yüzde 6 büyümeyi yakalamamızın mümkün olduğunu açıkladı. TOSYÖV olarak bu bizim de görüşümüzdür. İyimser değil, gerçekçiyiz. KOBİ’lere güveniyoruz. Ekonomiyi büyütürse KOBİ’ler büyütür. Ama KOBİ Desteklerini salt rehabilitasyon olarak görmüyoruz. Böyle görmek, iddiasız olmaktır. Rehabilitasyon kriz öncesi durumu yakalamak demektir. KOBİ’lerin hedefi kriz öncesindeki durumlarını aşmaktır. Kriz yaratıcılığımızı olumlu etkilemiş olmalı. Önü açık olan, güçlü KOBİ’ler değil, değişime ayak uyduran KOBİ’ler olacak. Farklılık yaratan modelleri kovalayan, yeni ürün, yeni fiyat ve yeni pazarlama yöntemleri geliştiren KOBİ’ler büyüyecek ve ekonomiyi büyütecek. Her KOBİ kendi bünyesinde bir ortak akıl yaratmalıdır. Sektöründeki gelişmeleri iyi izlemelidir. Çıkabilecek fırsatları da görmeli ve değerlendirmelidir. KOBİ, yan gelip yatmamalıdır.” 

Esnafın düşünülmesi iyi

Yalçın Sönmez’in ardından, KADOSAN Başkanı Mustafa Yavuz, İstanbul Dudullu OSB içerisinde yer alan KADOSAN’ın 750 işyeri ve 4 bin 500 çalışanıyla atölye, yetkili ve özel servislerle otomobil, ağır vasıta ve iş makinelerine bakım-onarım ve yenileme hizmetleri veren hizmet KOBİ’lerini barındırdığını anlattı. KADOSAN’da krize rağmen yüzde 4 oranında istihdamın arttığını aktaran Yavuz, yeni KOSGEB desteklerinin küçük esnafı da kapsamasından dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.    

Finans kuruluşları desteklerini artırsın

DES Yönetim Kurulu Başkanı Taner Aşkın, içinde bulunulan dönemin KOBİ’ler için en uygun dönem olduğunu söyledi. Bugüne kadar finans sisteminde görülmek istenmeyen unsur olan KOBİ’lerin, ülkenin ekonomisine ağırlığını koyduğunu belirten Aşkın, finans sektörüne seslendi: “Devletin destek çıktığı bu kuruluşlara daha fazla destek verin.” 

KOSGEB desteklerinde yeni dönem

İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar,KOBİ’lerin yol arkadaşı İMES olarak KOSGEB’in yeni destek programı için gerekli çalışmalar konusunda KOSGEB İMES Şubesi ile işbirliği yaptıklarını belirtti. Türkiye’nin organize olmuş ilk sanayi sitesi olma özelliğini taşıyan İMES’in, bir KOBİ kasabası olarak 150 sosyal tesisi, 8 bin civarında çalışanı ve 900 işyeriyle Türkiye’deki orta ve büyük ölçekli sanayinin makine ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan yan sanayi merkezi olduğunu söyledi. KOSGEB’in yeni desteklerinden bürokrasiye takılmadan daha hızlı ve etkin yararlanabileceklerini vurgulayan Akar, “Artık ihtiyaçlarımızı KOSGEB’e uydurmak yerine, uygun KOSGEB desteğinden faydalanacağız” dedi. 

Beyaz eşya yan sanayisinin strateji belgesi hazırlanacak

BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Bahadır Balkır,Türk beyaz eşya sektörünün son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, sektörde özellikle son 10 yılda ihracata yönelik çok hızlı bir büyüme yaşandığını söyledi. Balkır, bugün üretimin 17 milyona, ihracatın 12 milyona, iç satışın 5 milyon adete ulaştığını belirtti. Anasanayinin gelişmesinde güçlü bir yan sanayinin bulunmasının önemini vurgulayan Balkır, 170 üyesiyle BEYSAD’ın bu konuda dünyada başarılı bir örnek teşkil ettiğini kaydetti. Büyük hedeflere üyelerinin elbirliğiyle ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Balkır, Türk beyaz eşya yan sanayisinin strateji belgesini hazırlamaya yönelik çalışmalara başladıklarını açıkladı. 

“Ekonomiye odaklanmalıyız”

İstanbul Dudullu OSB Başkanı Murat Önay,BDDK rakamlarına göre 2 milyon işletmenin yüzde 10’unun icra takibinde olduğunu belirterek, ciddi anlamda kredi kartı ve kredi sorunu yaşandığına dikkat çekti. Türkiye’de işsizlik sorununa da dikkat çeken Önay, Avrupa’da en çok işsizlik yaşanan ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi. Önay, teşvik sisteminin siyasi baskılara göre değil, ekonomik gerçeklere göre şekillenmesini istedi. KOSGEB’in öncelikli olarak teşvik sistemine göre 4. bölgede kurulacak işletmeleri desteklemesi gerektiğini söyleyen Önay, Doğu ve Güneydoğu’daki yatırımların desteklenmesi için Karadeniz’de liman geliştirmenin öneminden söz etti. Vergilerin yüksek oranda olmasının kayıtdışını teşvik ettiğine dikkat çeken Önay, “Artık bizim gerçekten kaybedecek vaktimiz yok, hepimizin ekonomiye odaklanması lazım. Tüm siyasi kadroların ekonomiye ağırlık vermeleri hepimizin menfaatinedir” dedi. 

KOSGEB Çağrı Merkezi ve 81 ilde KOSGEB Hizmet Merkezleri açılıyor

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan; 2009 yılında gerçekleştirilen KOSGEB Kanun değişikliğiyle hizmet ve ticaret sektörü KOBİ’lerinin de KOSGEB destek ve hizmetlerinden yararlanabileceklerini, bu yeniliğin çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. “Artık hizmet sektöründeki KOBİ’lerimiz üvey evlat muamelesi görmeyecek” diyen Kaplan, işletmelere özel destek verilecek bir program geliştirdiklerini belirtti. İMES’teki KOSGEB müdürlüğüne yeni destek programının her hafta KOBİ’lere küçük gruplar halinde tanıtılması için özel talimat veren Kaplan, desteklerin niteliğini değiştirdiklerini, erişilebilirliğini artırdıklarını kaydetti. Kaplan, yeni dönemde 81 ilde KOSGEB Hizmet Merkezleri ve yakın zamanda KOBİ’lerin 7/24 ulaşabilecekleri ve destekler konusunda danışmanlık alabilecekleri KOSGEB Çağrı Merkezi’ni açacaklarını dile getirdi. Kaplan, birkaç ay sonra da elektronik ortamda, mobil imzayla desteklerden yararlanabilineceğini açıkladı. 

Hedefi olan KOBİ’ler desteklenecek

KOBİ’lerin desteklerden daha verimli yararlanabilmeleri için 6 farklı program geliştirdiklerini bunlardan birinin KOBİ’lere proje bazlı destekleme programı olduğunu aktaran Kaplan, KOBİ’lere 150 bin TL’ye kadar hibe niteliğinde destek vereceklerini de bildirdi. Kendine hedef koymayan işletmelerin geleceğinin karanlık olduğuna işaret eden Kaplan, bir hedefe varmak isteyen ve kendine hedef koyan KOBİ’leri destekleyeceklerini vurguladı. 

Ar-Ge ve inovasyonla farklılaşın

Kaplan, şu bilgileri verdi:  “Ar-Ge ve inovasyon yapan işletmelere ayrı destek vereceğiz. Yeter ki farklılaşsınlar. 600 bin TL’ye kadar geri ödemesiz 400 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Ar-Ge ve inovasyon yapanlara makine-teçhizat da dahil her konuda destek veriyoruz. Yalnızca üniversitelerde değil, her sanayi bölgesinde TEKMER açacak yetkinliğe ulaştık. Gelin İMES’te TEKMER açalım. Bazı projelerde işbirliği-güçbirliği çok önemli. Pasta büyüten bir yaklaşımı destekliyoruz. Ortak hareket eden işletmelere 250 bin TL’si hibe, 500 bini geri ödemeli olmak üzere toplam 750 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Üründe prototip aşamasına gelen işletmelerin bu ürünlerini ticarileştirmesine de destek veriyoruz. Girişimciliği geliştirmeye yönelik programlar düzenliyoruz. 100 bin TL’ye kadar 27 bin TL’si hibe olmak üzere iş kurmak isteyenleri destekliyoruz. Meslek kuruluşlarının işbirliği-güçbirliği projelerine destek oluyoruz, planlı-programlı yurtdışı iş gezilerinin ulaşım ve konaklama masraflarının yüzde 50’sini biz karşılayacağız. Hibe dışındaki desteklerimiz de sıfır faizli, 3-4 yıl geri ödemesiz destekler.”  

Açılış konuşmalarının ardından Devlet eski Bakanı ve TOSYÖV Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz’ın moderatörlüğünü yürüttüğü panele geçildi. Panelde Ziraat Bankası KOBİ Bankacılığı Daire Başkanı Tevfik Fikret Çalkınsın, Türkiye Finans Girişimci Bankacılık Müdürü Menduh Kara, Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Uzmanı Sinan Kabaloğlu, KGF Genel Müdürü Hikmet Kurnaz, KOSGEB İMES Merkez Müdürü Servet Koçak konuşmacı olarak yer aldı. 

Üye Girişi