İMMİB önderliğinde hazırlanan BEYSAD Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi Ekonomi Bakanlığı'nca
16 Kasım 2011

 16 Kasım 2011 Çarşamba günü,2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URG) Tebliği çerçevesinde yürütülecek olan “Beyaz Eşya Yan Sanayi” Sektörü yurtdışı pazarlama takımları ile ilgili URG projesinin sunumuna ilişkin olarak, Ekonomi Bakanlığı’nda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Balkır, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Besim Oktayer, BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) - İEEMBİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Eren ile birlikte İEEMBİB’den müdür ve uzman düzeyinde üç ilgili katıldı. 

Ekonomi Bakanlığı’ndan ise İhracat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Mollaoğlu, Daire Başkanı M. Emin Sazak ve Uzman Zeynep İyiler ev sahipliği yaptılar. 

Toplantının 1. bölümünde “Beyaz Eşya Yan Sanayi Yurtdışı Pazarlama Takımı” URG projesi hakkında İEEMBİB ve BEYSAD yetkililerinin proje sunumu ele alındı.

Görüşmelerde özetle ele alınan konular aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü, ülkemizin sürdürülebilir ihracat artışı hedefine doğrudan katkı sağlamasının yanı sıra ana sanayiye destek olma kapasitesi açısından da özel öneme sahiptir. 
  • İhracata dayalı kalkınma modelinde ülkemizin önündeki en önemli hedeflerden biri cari açığın azaltılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış Ticaret Dengesini ihracat lehine değiştirmek için alınacak önlemlerin başında, üretimde kullanılan bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması gelmektedir. 
  • Bu noktada; ucuz ve kalitesiz ikame ürünlerin ülkemize girişini önlemek ve ihracat kapasitemizi özellikle stratejik komponentler açısından dışa bağımlı olmaktan kurtarmak amacı doğrultusunda Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörünün kapasitesinin daha iyi kullanılması ve iyileştirme olanaklarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
  • İhracat kabiliyetinin artırılması için yenilikçi ve rekabetçi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede dünya ile etkileşim içerisinde bulunan sektör daha dinamik ve güçlü olacaktır. 

Bu amaç ve gerekçeler doğrultusunda proje kapsamında gerçekleştirilecek aktivite planlaması kapsamında yapılması gerekenler de yetkililerce paylaşıldı. Ayrıca proje süresince yürütülen analiz ve pazarlama faaliyetleri sonucunda aşağıdaki hedeflere ulaşılmasının beklendiği belirtildi: 

  • Firmaların,  proje sürecinde edindikleri birikim ve yetkinlikler sayesinde, proje sürecinin tamamlanmasından sonra da ihracat kapasitesi ve pazar çeşitliliğinde iyileştirmenin sürdürülmesi. 
  • Yan sanayi ve ana sanayi arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi
  • Küme faaliyetlerinin çıktıları doğrultusunda sektörün bütününün mevcut durumu, sorunları ve gelişme olanaklarının belirlenmesi
  • Stratejik komponentlerde dışa bağımlılığın önlenmesi
  • Sektörde sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması 

Proje sunumunu takiben konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile, proje sunumuna sektörün ileri gelenlerinin katılmış olmasının projenin ne kadar yüksek düzeyde sahiplenildiği konusunda çok umut verici bir izlenim verdiği ortaya konmuştur.  Ayrıca, süreç boyunca Ekonomi Bakanlığı’ndan mevzuatın izin verdiği çerçevede kalmak şartıyla her türlü esneklik ve desteğin sağlanacağı belirtilmiştir. 

Not: Toplantı notlarına ilişkin verdikleri destekten dolayı İMMİB’den Sayın Kutad Alptürkan’a teşekkür ederiz.

Üye Girişi