Gökhan Sığın BSH Türkiye CEO'su ile söyleşi
Aralık 2020

2020 yılını pandemi süreci ve genel olarak sektör ve dolayısıyla şirketiniz açısından değerlendirir misiniz?
2020 yılının ilk çeyreği planladığımız şekilde gerçekleşti, ancak ikinci çeyrek pandeminin olumsuz etkilerini yoğun bir şekilde yaşadığımız bir dönem oldu. Pazarda talebin düşmesi, üretim rakamlarının aşağı doğru gitmesine ve hatta tedarik zincirindeki aksamalar üretimlerin kısa bir süre durmasına neden oldu.

Ancak çevik şirket yapımız gereğince yeni döneme hızlıca uyum sağladık. Tedarik zincirinde sürekliliği sağlamak için lojistik konseptlerini çeşitlendirdik, üretim kapasitelerimizi yeni duruma uyumlandırdık. Üçüncü çeyrek ve sonrasında ‘yeni normal’e geçişle ertelenen satın alma talebinin de yükselmesiyle birlikte, aldığımız önlemler sayesinde bu dönemi sorunsuz olarak atlattık.

Pandemi sürecinde önceliğimiz her zaman olduğu gibi çalışanlarımızdı. Tüm çalışanlarımıza yönelik Covid-19 önlemleri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Çalışma şartlarımızı, ofislerimizi, ortak alanlarımızı sosyal mesafeyi ve gerekli hijyen koşullarını sağlayacak şekilde düzenledik, mümkün olan departmanlarda evden çalışma düzenine geçtik. En önemlisi de fabrikalarda ve ofislerde her şartta maske takılmasını ve maskenin düzgün takılmasını sağladık. Gerekli yerlerde çalışanlarımız siperlik, koruyucu gözlük takarak çalışmalarını sürdürdü ve bu sayede pandeminin şirketimiz üzerindeki etkisini en aza indirdik. Tedarikçi bilgi paylaşım platformlarıyla pandemi konusunda almış olduğumuz tedbirleri tedarikçilerimiz ile paylaşıp aynı zamanda onların da deneyimlerinden faydalandık. Pandemi karşısında tedarikçilerimizle birlikte daha güçlü olacağımızın farkındayız.

Ülkemizde ve dünyada birçok şirketin pandeminin etkisiyle 2020’ye kayıp yıl olarak baktığı bir dönemde, Beyaz Eşya sektörünün yılın ikinci yarısında hızlı bir toparlanma yaşayarak kayıplarını telafi ettiğini görüyoruz. Tüm zorluklara rağmen BSH olarak 2020 yılını planladığımız üretim rakamlarının üstünde üretim yaparak kapatacağımızı öngörüyoruz.

2021’e ilişkin değişen müşteri talepleri, pazar hacim gelişimi, üretim ve yatırım planlarına ilişkin öngörüleriniz nelerdir?
2021 yılının ilk yarısı için pazarda Beyaz Eşya ürünlerine yüksek bir talebin olduğunu görüyoruz. Ancak Covid-19’un etkisini yeniden ağır bir şekilde hissettirmeye başladığı bugünlerde dünya ekonomisi, dengesiz ve kırılgan bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Bunun da talep üzerinde etkilerinin olabileceğini, en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa’da pandemi önlemlerinin ve kısıtlarının artması nedeniyle ihracat tarafında bir belirsizlik yaşanabileceğini öngörüyoruz.

O nedenle fabrikalarımızı esnek ve çevik yöntemlerin uygulanabileceği, ‘VUCA’ şartlarına uygun olarak çok yönlü çözümler geliştirebileceğimiz bir yapıya dönüştürüyoruz. Darboğaz oluşturabilecek alanlarda iyileştirmeler yaptık, üretim hatlarında kapasite artışları, esneklik ve optimizasyon çalışmaları için yeni yatırımlar yapıyoruz.

2021 yılında, talep dalgalanmalarının olabileceği ihtimalleriyle birlikte, yine de 2020’nin üstünde üretim rakamlarına ulaşmak için çalışacağız.

Orta vadede firmanız ve sektörünüz açısından üretim ve tedarik süreçlerinde, pazar ve talep yapılarında nasıl bir değişim yaşanmasını bekliyorsunuz?  Orta vadede kritik önemde gördüğünüz teknolojiler ve ürünler nelerdir?
Dijitalleşmenin de etkisiyle dünyanın büyük bir dönüşüm içinde olduğu bugünlerde, BSH Grubu olarak biz de kendimizi dönüştürüyoruz. Elektrikli ev eşyaları üreten ve satan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan bir şirkete evrilmek istiyoruz. Tüm stratejimizi, bir Donanım+ firması hâline gelmek üzerine kurguluyoruz. Dijital çağda artık önemli olan tüketicinin konfor alanını genişletmek, günlük yaşam kalitesini yükseltmek, zamandan tasarrufunu sağlamak. Buradan hareketle tüketicilerimize, yenilikçi ürünleri içeren bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Ev eşyalarımızı internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home Connect ürünlerimiz de bugünden gelişmenin zeminini hazırlıyor. 

Son iki yıldır ürünlerimizdeki dijitalleşmenin yanında, üretim ve tedarik süreçlerimizle ilgili olarak özelikle Endüstri 4.0 ve yapay zeka projeleri alanındaki çalışmalarımıza hız kazandırdık. 2021, bu alandaki projelerimizin yoğun olarak gerçekleştirileceği bir yıl olacaktır.

Bugün ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihracatımız bulunuyor. Orta vadede Avrupa’daki Beyaz Eşya doygunluk seviyesinin de yüksekliği göz önünde bulundurularak ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Bu noktada özellikle Afrika pazarına yönelik ürünler geliştirmek büyük önem taşıyor.  

BSH olarak ayrıca, dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmanın hem şirketimiz hem de gelecek kuşaklar için taşıdığı önemin farkındayız. Bu nedenle gezegenimizi ve insanların yaşamını kendi faaliyetlerimizle daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Teknoloji üreten bir şirket olarak, çalışmalarımızın içinde bulunduğumuz çevreye faydalar sağlamasını amaçlıyoruz. Burada Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber olarak alıyor; hem enerji verimliliği yüksek çevreci ürünler geliştirerek hem de üretim proseslerimizde daha az elektrik, daha az su kullanımını sağlayarak ve atık seviyelerini azaltarak gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz.

Üye Girişi