Esalba Metal İşletme Yöneticisi Alper Canbaz ile söyleşi...
30 Haziran 2018

Sizi tanıyabilir miyiz?
2007 yılında beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yan sanayi olarak sac metal parça üretmek amacıyla Eskişehir OSB 21. caddede kurulmuş bir firmayız. Son 5 yıldır da ODM olarak global firmalara ankastre ocak ve davlumbaz üretiyoruz. 36.000 m² alanda 230 kişi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Esalba firmasına ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verir misiniz?
Metal parça üretiminde otomotiv sektörü için tier 2 olarak titreşim sönümleyici ve kablo / hortum tutucular, beyaz eşya sektörü için ise tier 1 olarak genelde taşıyıcı parçalar, tambur parçaları ve kapı menteşeleri üretiyoruz. Bu ürünlerimizi 9 farklı ülkedeki değişik lokasyonlara sevk ediyoruz.

Ayrıca, tasarımı kendimize ait olan ve müşterilerimizin markaları ile onlar adına ürettiğimiz ankastre ocak ve davlumbazlar yaklaşık 20 ülkeye satılmaktadır.

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Beyaz eşya, otomotiv, ısıtma ve havalandırma, üretim yaptığımız başlıca sektörler içinde yer almaktadır.

İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi ülkelere ihracat yaptığınızdan söz eder misiniz?
Üretimlerimizin %70’i; başta İngiltere olmak üzere, Fransa, İspanya, Rusya, Romanya, İtalya, Tunus’a sevk edilmektedir.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?
Yeniliklere açık yönümüz, genç ve dinamik ekibimiz, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip bunları tüm süreçlerimizde uygulama çabamız, gelişmiş makine parkımız ve otomotiv yönetim sistemi alt yapımızı tüm ürün gruplarında uygulamamız bizi rakiplerimizden farklı kılmaktadır.

Yeni yatırım ve Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarınıza ilişkin bilgi alabilir miyiz? Bir Ar-Ge Stratejiniz var mı?
Haziran 2017 itibariyle Ar-Ge Merkezimiz onaylandı. Ar-Ge stratejilerimizi kısa, orta ve uzun vade için belirlemiş durumdayız. Kısa vadede hedefimiz kuruluş içerisinde Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırmak, üretim kabiliyetlerimize yönelik ihracat potansiyeli olan projeler geliştirmek ve bu projelerden patent, faydalı model ve yayın çıkarabilmektir.

Orta vadede, ileri teknoloji sektörler için Ar-Ge projeleri yapabilir ve ürünler üretebilir duruma gelmek ve uzun vadede hedefimiz, kg cinsinden katma değerimizi 10$ seviyelerine taşımaktır.

Çok yakın tarihte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezinizin onayını tebrik ediyoruz ve bu konuda diğer üyelerimize de iyi örnek olabileceğinizi düşünerek size bu sürece ilişkin sorular yöneltmek istiyoruz.

Bu kararı alma amacınız neydi?
Esalba olarak hedefimiz katma değeri yüksek işler yapmak ve ihracatımızı artırmak. Bu hedefleri de ancak yenilik üreterek ve rekabetçi kalarak gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Ar-Ge Merkezi olma kararı alırken amacımız üniversite-sanayi işbirliği ile personelimizin niteliğini artırmak, onların özgürce fikir üretebileceği bir ortam yaratarak, özgün ve katma değer yaratacak projeler üretmek idi. Ar-Ge Merkezimizde yürütmekte olduğumuz projeleri belirlerken şirketimize patent ve lisan hakları kazandıracak fikirlere sahip projeler olmasına özen gösteriyoruz. Projelerimizin bir kısmı ise verimliliği ve böylece rekabet gücümüzü artırmaya yönelik. Özgün projeler ve verimlilik artırıcı çözümler ile müşterilerimizin karşısına çıkmak bizi daima bir adım öne çıkartıyor.

Bu başarılı sonuca ulaşabilmek için çalışmalara ilk nereden başlanıyor? (başvurulan kurumlar?)
Çalışmalara öncelikle mevcut durumunuzu analiz ederek başlamalısınız, mevcut fiziksel alt yapınız, personel sayısı ve niteliği, devam eden projeleriniz Ar-Ge merkezi kurma kriterlerini karşılıyor ise başvuru ve değerlendirme süreci 1 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanıyor. Ar-Ge Merkezi olmak için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruluyor. Bölgenizdeki Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Kurulu ve Sanayi İl Müdürlükleri ile iletişime geçebilir, Ar-Ge Merkezi kurma aşamasında bu kurumların verdiği desteklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca projeleriniz için üniversitelerin ilgili bölümlerinden uygun danışman akademisyen bulabilmek için, görevi bu koordinasyonu sağlamak olan Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile iletişime geçebilirsiniz. Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi’nin TTO’su ETTOM, Anadolu Üniversitesi’nin TTO’su Arinkom bu konuda firmalara destek olmaktadır.

Nasıl bir şirket altyapısı isteniyor? “Ben Ar-Ge Merkezi olmak istiyorum” diyen herkes kabul görüp, başarılı olabiliyor mu?
15 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdamı, kamera ve kart sistemleri ile kontrol edilen Ar-Ge çalışma alanlarınız ve Ar-Ge niteliğine sahip devam eden projelerinizin olması 3 temel şart. Bu şartları sağladıktan sonra Bakanlığın talep ettiği başvuru dokümanları ve çalışmaları hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak Ar-Ge Merkezi olmak belki de işin en kolay kısmı. Asıl önemli konu sürdürülebilirlik. İşte bunun için personelinizin gelişimini sürekli destekleyecek bir kurum kültürüne sahip olmalısınız. Laboratuvar ve araştırma araçları için yapılan yatırımlar, ilgili yazılımların lisans harcamaları, üniversite ile yapılan işbirlikleri kapsamında hizmet alımı ve danışmanlık giderleri Ar-Ge merkezindeki projelerin temel harcamalarıdır. Sonuç olarak Ar-Ge sabır gerektiren uzun bir yolculuk. Bu sebeple Ar-Ge merkezi kurmak isteyen firmaların “sürdürülebilirlik” konusunu özellikle değerlendirmesini tavsiye ediyorum.

Hangi teşvik mekanizmalarından hangi oranlarda faydalandınız?
Ar-Ge Merkezi olan firmalar Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve SGK işveren Primi ile ilgili çeşitli vergi muafiyeti avantajlarına sahip. Biz de bu avantajlardan faydalanıyoruz.

Ne gibi faydalar gördünüz? Yakın ve uzak vadede hangi faydalar bekleniyor?
Çok kısa zaman olmasına rağmen proje üretme ve proje yönetimi kabiliyetlerimiz gelişti diyebilirim. Tamamlanan projelerimiz arasında maliyet azaltıcı çıktıları olan projelerimiz var. Bu projelerin uygulamalarına başladık ve faydalarını görüyoruz. Bu süreçte personelimizin İngilizce seviyesini yükseltmek amacıyla talep eden personelimize dil eğitimi imkanı sağladık, proje yönetimi eğitimi başta olmak üzere çeşitli teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ile personelimizin niteliğini artırmaya çalıştık ve üretilen işlerde bunun faydalarını görmeye başladık.

En başından, kurulum sürecine kadar, şirket çalışanlarının da önemli görev, sorumluluk ve yoğun çalışmaları olduğunu tahmin ediyorum. Biraz da onlardan bahseder misiniz?
Ar-Ge Yöneticimiz kurulum aşamasından bu yana sürece liderlik etmektedir. Ar-Ge Merkezi olma sürecinde yönetimin desteği ve işi ne kadar önemsediğini kurum içerisinde hissettirmesi tüm Ar-Ge personelinin katılımı ve Ar-Ge kültürünün oluşması bakımından çok önemli. Biz de bu anlamda tüm desteğimizi ortaya koyduk. Ar-Ge Merkezimizde matris organizasyon modeli uyguluyoruz. Proje bazlı proje liderleri ve proje ekiplerini belirliyor, böylece projeye özgü işler için en uygun ekibi kurmayı amaçlıyoruz.

2017 sektörünüz için nasıl geçti, 2018 için öngörünüz nelerdir?
2017 yılında 2 yeni müşteriyi portföyümüze ekleyerek ve mevcut müşterilerimizdeki ürün gamımızı artırarak %60 büyüme sağladık. En önemlisi bu büyümeyi sağlarken de karlılıklarımızı korumayı başardık. Bu yıla kadar Uzak Doğu’dan ankastre ocak alımlarını yapan müşterimiz ile yaptığımız anlaşma ile, ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağladık. Tabi bu durum bize gurur verdi.

2018 yılında da yaklaşık %30 büyüme öngörüyoruz. İlk 5 ay verileri oldukça iyi durumda. Piyasalarda bu aralar yaşanan durgunluğun Temmuz ayından itibaren ortadan kalkacağını öngörüyoruz.

Sanayi 4.0’ın Türkiye gelişimini nasıl görüyorsunuz? Esalba olarak bu yönde de çalışmalarınız, tedbirleriniz var mı?
Türkiye’deki Sanayi 4.0 çalışmalarının halen olması gerektiği yeri alamadığını düşünmekle birlikte son dönemlerde çalışmaların hız kazandığını da görüyoruz. Bilinçlendirme eğitimlerinde, uygulama örnekleri ve bunların işletmelere olan katkılarına da değinilmesi, sanayicinin dikkatini çekmektedir. Önümüzdeki yıllarda sektörde sadece ancak Sanayi 4.0’a ayak uydurabilen firmaların kalacağının öngörülmesi de tetikleyici bir güç olmaktadır.

Esalba Metal olarak üretim süreçlerinden başlayarak dijital veri toplama ve işleme amacıyla yatırımlarda bulunuyoruz.

Depolama ve taşıma operasyonlarında kişiye bağlı olmadan çalışan AGV ve otomatik depolama ve istifleme gibi çalışmalarımız var. Ana hedefimiz siparişten sevkiyata kadar olan sürecin mümkün olduğunca kısaltılması.

BEYSAD’a ilişkin görüşleriniz, BEYSAD’dan beklentileriniz nelerdir?
BEYSAD’ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Yayınları sayesinde sektör hakkındaki gelişmelerden ve diğer üyelerin çalışmalarından haberdar oluyoruz.  Düzenlenen fuar gezileri sayesinde de uluslararası gelişmelerden haberdar olup yeni teknolojilerin kendi işletmemizde de uygulanabilirliği konusunda çalışmalar başlatabiliyoruz. BEYSAD yönetimi ve çalışanlarına; vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Üye Girişi