Elektronikte yol haritası çizildi
Mart 2013

Ana ürün ve temel bileşenlerin Türkiye’de tasarlanıp geliştirilmesini amaçlayan strateji belgesi, 22 eylemden oluşan bir plana dayandırıldı.

 Türkiye’nin üretim ve ihracatında katma değerli ürün desenini geliştirmeyi amaçlayan strateji ve eylem planı açıklandı. 2012-2016 dönemini kapsayan planın vizyonu, Türkiye’nin bölgesinde Ar-Ge ve üretim üssü haline gelerek, elektrik ve elektronik sektöründe dünya pazarlarında söz sahibi ülke kimliğini kazanması olarak belirlendi. Bu çerçevede kamu-sanayi üniversite işbirliği artırılacak, elektrik-elektronik sektöründe donanım ve yazılım ile yerli üretime teşvikler verilecek.

 Strateji Belgesi’nin sunumunda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, planın dört ana hedefini, yasal ve idari düzenlemeleri iyileştirme; sektörün Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma becerisi; altyapı ve insan kaynakları; pazarlama, dış ticaret ve finansal araçları geliştirme olarak sıraladı. Bakan Ergün, 2016 yılına kadar klimalarda az enerji tüketen ürünlerin zorunlu hale getirileceğini ve kamuda aydınlatmanın “led”e dönüştürüleceğini söyledi.

 

İŞTE EYLEM PLANI

 • Sektörü etkileyen yeni çevre mevzuatı oluşturulacak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarında Ar-Ge teşvik edilecek
 • Gümrük süreçlerinde iyileştirmeler sağlanacak
 • TEYDEB, SANTEZ destekleri artırılacak, hızlandırılacak
 • Kümelenme projeleri desteklenecek, teşvik edilecek
 • Enerji verimliliğine sahip ürünlerin kullanımı özendirilecek
 • GİTES çerçevesinde çalışmalarla koordinasyon sağlanacak
 • Yazılım sektörünün rekabet gücünün artırılması desteklenecek
 • Nitelikli ara ürünlerinin yerli üretimi özendirilecek
 • Akıllı elektronik cihazlar ile stratejik bileşenlerin üretimi ve yerli Ar-Ge çalışmaları desteklenecek
 • Ulusal Odak Projeleri oluşturulacak ve desteklenecek
 • Sektördeki KOBİ’lere finansman desteği verilecek

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, enerji verimliliğine sahip elektrik motorları, klimalar, buzdolapları, ısı pompaları ve benzeri ürünlerin kullanımının özendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

 

“Türkiye bölgede Ar-Ge ve üretim üssü haline gelecek”

Türkiye, bölgede Ar-Ge ve üretim üssü haline gelerek elektrik ve elektronik alanında dünya pazarında söz sahibi olmak için harekete geçti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 'Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji ve Eylem Planı'nı açıkladı. Four Seasons Otel'de düzenlenen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dayanıklı Tüketim Malları Meclis Başkanı Şirzat Subaşı, Türkiye Elektronik Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİD) Başkanı Müjdat Altay, Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu ile Vestel Genel Müdürü Turan Erdoğan katıldı. Bakan Ergün'ün açıkladığı Strateji Belgesi'nde hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek, sektörün Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma becerisini geliştirmek, alt yapı ve insan kaynaklarını geliştirmek, pazarlama, dış ticaret ve finansal araçların geliştirilmesi gibi 4 ana hedef yer alıyor. 22 eylemden oluşan strateji planı elektronik sektörü, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi alt sektörleri kapsayacak. Bakan Ergün, Eylem Planı'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, sektörle ilgili birinci hedefin, her sektörde olduğu gibi hukuki ve idari bir engel olmamasını sağlamak olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bazı hukuki ve idari düzenlemeler var ki ilerlemek mümkün değil. Güneş enerjisinin kullanımına dair birtakım engeller var. EPDK belli limitler koymuş. Belli bir kw/s'dan fazla üretime izin vermiyor. Gümrük denetim süreci gözden geçirilerek, mevzuat kolaylaştırılacak. Bazı ürünlerin ihracatı ve teknoloji transferindeki engeller kaldırılacak." 

"Markalaşma becerisini geliştirmek zorundayız" 
Strateji belgesindeki ikinci hedefin sektörün Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma becerisini geliştirmek olduğunu ifade eden Ergün şöyle konuştu: "Donanım ve yazılımda yerli ürünlerin teşvik edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek. Mesela FATİH projesini bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Akıllı elektrik enerji şebekeleri, bunların yazılımları ve bu şebekelerde kullanılan teçhizatların tasarımı, üretimi ve Ar-Ge çalışmaları desteklenecek."

"Eğitim programları devreye alınacak" 
Bakan Ergün, üçüncü hedefin, "Altyapıyı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek" başlığı altında; OSB'lerde ve sanayide kullanılan elektrik enerjisinin kesintisiz ve kaliteli olarak sağlanabilmesi için gerekli altyapının tamamlanacağını ifade ederek, "Orta kademe nitelikli eleman eksikliğinin giderilmesi için ulusal meslek standartları ve eğitim programları devreye alınacak. Kümeleşmenin olduğu yörelerde, mesleki ve teknik öğretim veren okulların açılması sağlanacaktır" dedi. OSB'lerde kurulan özel meslek liselerinin desteklendiğini anımsatan Ergün, şunları kaydetti:
"Dördüncü hedefimiz olan 'Pazarlama, Dış Ticaret ve Finansal Araçları Geliştirmek" başlığı altında ise, KOBİ niteliğindeki kuruluşlara yönelik kredi finansman imkanları geliştirilecek. Dış pazarlara, özellikle de komşu ülkelere yapılacak olan ihracatı kolaylaştıracak önlemler alınacak. Riskli pazarlarda güçlü şekilde yer almak için sigortalanması, risklerin paylaşılması gerekiyor. Bu eylemler, üretimde yerli girdi oranını artıracak, katma değeri yüksek ürünlerin ağırlıklı olarak yerli üretimden karşılanmasını sağlayacak ve dış ticaret dengemizi olumlu yönde geliştirecek eylemlerdir."

"Klimaların tükettiği elektrik %25 azalacak" 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Elektrik Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ile enerji verimliliğine sahip elektrik motorlarının, klimaların, buzdolaplarının, ısı pompalarının ve benzeri ürünlerin kullanımının özendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirterek, "Bugün ülkemizdeki klimalar, hava sensörlü olsa, yıllık 700 milyon liraya yakın tasarruf mümkün olacak. 5 yıllık klima üretimini düşündüğümüzde, sağlanacak elektrik tasarrufu, Atatürk Barajı'nın yüzde 30'una ulaşabilirdi. Biz bu konuda, TSE bünyesinde test merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Bu düzenlemeler neticesinde 2016 yılına kadar aşamalı olarak zorunlu hale getirilecek az elektrik tüketen klimaların üretimi ile Türkiye'de klimaların tükettiği elektriğin yüzde 25 azalacağını öngörmekteyiz. Yine bu eylemle birlikte, sanayide kullanılan elektriğin yüzde 60'ını tüketen elektrikli motorların daha tasarruflu modellerle değiştirilmesini amaçlıyoruz."   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Elektrik ve elektronik sektörünün 2011 yılındaki 135 milyar dolarlık ihracatının 12 milyar dolarını gerçekleştirdiğini belirten Ergün, "Ancak montaja dayalı üretim, sektörün güçlenmesini sağlamakla birlikte, potansiyelinin altında kalmasına neden oldu. Bazı konularda geri kaldığımızı kabul etmemiz lazım. Nokia'nın CEO'suyla konuştuğumuzda 'ben sizin geçilebileceğinizi düşünmüyordum' dedim. O da 'Ne yazık ki biz de sizin gibi düşünüyorduk' dedi. Her an herkes herkesi geçebilir. Yeter ki trendleri kaçırmayın. Kaçırdığımız trendleri yakalayabiliriz" diye konuştu. Bakan Ergün, Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli beyaz eşya üreticilerinden olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dünyanın her yerine televizyon ihraç ediyoruz. Ancak bu televizyonlarda en fazla katma değer oluşturan parça olan ekranı ithal ediyoruz. Yazılımda da 1990'lı yıllarda patlayan elverişli dönemi kaçırdık. Son teşvik sistemiyle, nitelikli yatırımlar için çok önemli teşvikler hazırladık."

 

“Türkiye beyaz eşyada Avrupa’nın en büyük üretim merkezi oldu”

Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu beyaz eşya sektörünün istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Türk üreticilerinin yanı sıra yabancı sermayeli şirketler de yatırımıyla ülkemiz beyaz eşya sektöründe Avrupa’nın en büyük üretim merkezi haline gelmiştir. Beyaz eşya sektörünün oluşturduğu ekosistem, sahip olduğu istihdam ve ihracat kapasitesi ve bunlara ilave olarak teknoloji geliştirme etkinliği sebebiyle sanayimiz için çok kritik öneme ve daha büyük potansiyele sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.

 

“Antidamping uygulamaları getirilsin”

Vestel Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan Eylem planında üzerinde durulan destek boyutunun Ar-Ge çalışmalarına nasıl aktarılacağının önemli olduğunu ve destek alma kriterlerinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, gelişmekte olan ülkelere ihracat sigortasının kapsamının genişletilmesi, enerji tasarrufu için daha az enerji harcayan cihazların satışının teşvik edilmesi ve Türkiye’nin kendi sanayisini korumak yönünde anti damping uygulamaları getirilmesi önerilerinde bulundu.

Üye Girişi