Dr. Hakan Tetik işbirliği ile “Kolektif Bilinç ile Krizlerin Üstesinden Gelmek”
3 Haziran 2020

3 Haziran Çarşamba günü BEYSAD Programı üzerinden; Kolektivist, Strateji, Müşteri ve Dönüşüm Uzmanı Sayın Dr. Hakan Tetik; “kolektif Bilinç ile Krizlerin üstesinden Gelmek” konu başlıklı sunumu ile 40 kişilik katılımcı grubumuzu bilgilendirdi.

Sunum;
Günümüzde çok konuşulan kavramlar olan VUCA (Karmaşa), LEADERSHIP (Liderlik), CULTURE (Kültür), AGILITY (Çeviklik), EMPOWERMENT (İnisiyatif tanımlamak), RESILIENCE (Dayanıklılık), RISK MNG. (Risk Yönetimi), COLLABORATIVE INTELLIGENCE (Kolektif Bilinç), CRISIS MNG. (Kriz Yönetimi) ve DIGITALIZATION (Dijitalizasyon) ‘un kısa açıklamaları ile başladı ve ana konu olan Kolektif Bilinç’in ayrıntıları ile devam etti.

Üye Girişi