Cam Merkezi Ticaret Başkanı, CCO, Fabrizio Missich ile söyleşi

Değerli BEYSAD Okurları,
Bir başka önemli ve tecrübe dolu röportajı daha sizlere ulaştırabiliyor olmaktan mutluyuz. Bu kez yine çok başarılı üye şirketlerimizden biri daha olan Cam Merkezi firması konuğumuz. Cam Merkezi Ticaret Başkanı, CCO, Sayın Fabrizio Missich bizlerle samimiyetle ve içtenlikle, şirketlerinin başarı anahtarlarını paylaştı. Kendilerine teşekkür ediyor, Cam Merkezi’nin yolu açık olsun diyoruz.

Sayın Fabrizio Missich, bize kısaca kendinizden ve bu zamana dek geçen iş yaşamınızdan bahseder misiniz?

1970 İzmir doğumluyum. İzmir Türk Koleji’ni müteakiben, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Çalışma hayatına 1995 yılında Cam Merkezi – Yorim İşletmesi’nde Pazarlama Sorumlusu olarak başladım. 1997 yılında Mimari Camlardan Sorumlu Pazarlama Müdürü görevine atandım. Bu görevde 5 sene kadar çalıştıktan sonra 2002 yılında Yorim Gebze İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildim. 2003 yılında Yorim Gebze İşletmesi’nin Genel Müdürü olarak atandım. Yorim Gebze İşletmesi’nde mimari camdan endüstriyel cama üretim geçiş sorumluluğunu üstlendim.

2002 yılında Genel Müdür Yardımcılığına geldikten sonra şirkette ihracat ağırlıklı bir politika izlenmesi ile 10 yıl içinde ihracatın yıllık ortalama %30 büyümesine liderlik yaptım.

2012 yılında devreye aldığımız Bolu İşletmemizin Genel Müdürlüğünü üstlendikten sonra, hızla büyüyen Cam Merkezi Grubunun 2014 yılında Ticaret Başkanlığı görevine atandım.

Cam Merkezi’nin kurumsal kimliği ve organizasyon yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Sektöründe kurumsallık alanında yaptığı çalışmalar ile öncü bir firma konumundayız. Şeffaf bir yönetim ilkesi belirlemiş olan firmamız, profesyonel bir çalışma prensibi ile yönetilmektedir. 2012 yılında başlattığı yatırım süreci ile büyüme hızı artmış, son 5 yıl içinde yıllık ortalama %26 büyüme gerçekleştirmiş olan Cam Merkezi, 2014 yılı başından beri matris organizasyon yapısı ile yönetilmektedir. 2014 yılında yeni organizasyona geçiş sürecini tamamlamış bulunuyoruz ve bu yapının grubumuzda yarattığı sinerji ile başarılı bir yıl geçirdik diyebilirim.

2014 yılının en önemli kazanımı; kurum olma yolunda şirket hissedarlarının iş ve sorumluluk delege etme yöntemi ile Cam Merkezi'ni uzun yıllar yaşayabilecek yönetim modeline kavuşturmalarıdır. Bunun kısa tarifi; net hedefini belirleyen, gelişen çevresel değişimlere göre rotasını yenileyebilen, risk analizlerini sürekli ve içgüdüsel olarak yapabilen, yıllık bütçesini aylık olarak izleyen, denetleyen, sorgulayan ve geliştiren bir yönetim modelidir.

Cam Merkezi firmasına ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verir misiniz?

Cam Merkezi iki ana iş kolundan oluşmaktadır. Ticaret ve proses olarak özetlediğimiz bu iş kollarında toplam 5 işletme ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de 2 işletmememiz, Gebze, Bolu ve son olarak 2015 yılı başında üretime başladığımız Eskişehir işletmemiz ile faaliyetlerimiz sürmektedir. Bugün itibari ile 5 ayrı lokasyonda toplam 550 kişi ile faaliyetlerini sürdüren Cam Merkezi, stratejisine ve hedeflerine uygun yaptığımız 5 yıllık iş planına uygun büyümesini sürdürmektedir.

Yeni yatırımlarınızdan söz eder misiniz?

Son 2 yıl içinde 45.000.000 TL üzeri yatırım gerçekleştirdik. 2013 yılının başında 6 ay gibi kısa sürede devreye aldığımız Bolu İşletmemizden sonra, işletme devreye alma konusunda yeni bir rekor kırarak 2015 yılı Ocak ayında Eskişehir işletmemizi 5 ay gibi kısa bir sürede devreye almayı başardık.

Müşteri ihtiyaçlarına uygun ve pazardan aldığımız bilgilerle dizayn ettiğimiz işletmelerimizde yalın yönetim anlayışı öncelikli yaklaşımımız olmaktadır. Bolu ve Eskişehir işletmeleri ile beyaz eşya sektörüne, sürekliliği olan güvenilir iş ortağı olma stratejimiz ile geri dönüş yaptık. Yatırımlarımızın pazarda uygun şartlar olması durumunda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik odaklanmış ürünlerde devam etmesi için fırsatlara bakmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte büyüme hedef ve amaçlarınıza ilişkin bilgi verir misiniz?

Cam Merkezi olarak son 5 yılda beyaz eşya sektörüne yaptığımız yatırımlar ve diğer iş ünitelerinde arttırdığımız pazar payımız ile ortalama %26 büyüdük. Sürdürülebilir karlı büyüme mottomuza uygun olarak tüm iş ünitelerimizde belirlediğimiz stratejilerimiz ile pazar payını arttırmayı, yeni müşteri ve pazarlarda faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. “Hızlı, yaratıcı, çözüm üreten, global cam merkezi’’, vizyonumuza uygun, odaklanmış faaliyet gösterdiğimiz iş ünitelerimizde, insan kaynağımızın sürekli gelişimi ile büyümeye devam edeceğiz. 

Cam Merkezi, üretmiş olduğu ürünlerle dünyada söz sahibi olan, uluslararası başarılara imza atmış bir tedarikçi. Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Ticari buzdolabı sektöründeki Gebze İşletmemiz son 10 yıl içinde yaptığı yatırımlar ve pazarlama faaliyetleri ile hem pazar payını arttırmış, hem de bilinen global bir oyuncu olmuştur.

Dekoratif cam üretimi ile İzmir’de üretim yapan işletmemiz, Yorglas markası ile ihracat ağırlıklı faaliyetlerine devam etmektedir.

Ticaret faaliyetleri yaptığımız Yorsan İşletmemiz, 1974 yılında faaliyete geçmiş ilk işletmemizdir ve geçtiğimiz yıl 40. kuruluş yılını kutlamıştır. Türkiye genelinde satış pazarlama ve dağıtım hizmeti vermektedir.

Ve son 2 yıl içinde yaptığımız yatırımlar ile beyaz eşya sektörüne geri döndük. 2013 yılı başında devreye aldığımız Bolu İşletmemiz ile beyaz eşya pişirici ürünlerine yönelik üretim yaparken, 2015 yılı başında devreye aldığımız Eskişehir İşletmemiz soğutucu tipi ürünlere yönelik üretim yapmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?

Önemli özelliklerimizden bir tanesi, pazardan geri gelerek oluşturduğumuz rekabet üstünlüğü ve farklılık yaratan stratejilerimizi proaktif bir ekip olarak uyguluyor olmamızdan geçiyor. Global bir oyuncu olmamız farklı kültürlere karşı olan yaklaşımımız, kurumsal duruşumuz ve en önemlisi müşterinin duyduğu GÜVEN.

Yine Dünyada söz sahibi olan yerli ve yabancı firmalar ile çalışıyorsunuz; Türk firmaları ile diğer firmalarla çalışma arasında farklar var mı? Karşılaştırmanızı rica edebilir miyiz?

Yabancı firmalar bize göre karar mekanizmalarında çok daha yavaşlar. Ancak kurulu olan sistemleri ile verdikleri kararlarının doğruluğunu orta uzun vadede izleyebiliyorsunuz. Türk firmaları çok daha hızlı, ancak stratejik yönden değerlendirdiğimde daha kısa vadeli hedeflere ulaşmaya yönelik kararlar alıyor olmalarıdır. Türk firma çalışanlarının yabancı firma çalışanlarına göre kararlarında ve şirket için iletişimlerinde daha duygusal olduklarını söyleyebilirim. Bunlar sadece birer tespit, doğruluğu ile ilgili değişik yorumlar yapılabilir.

İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi ülkeye ihracat yaptığınızdan söz eder misiniz?

Proses tarafında toplam üretimimizin %55’ini ihraç ediyoruz. Toplam 42 ülkeye ihracatımız bulunmaktadır. Avrupa Bölgesi ana ihracat kalemini oluşturmakla birlikte yıllar içinde ihracat içindeki payı yeni bölge ve ülkelerin katılımı ile stratejimize paralel olarak düşmektedir. İhracatımız Brezilya’dan –Avustralya’ya kadar geniş bir yelpaze içinde ve artarak devam etmektedir.

Beyaz eşya sektörünün Türkiye’de geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmede Cam Merkezi nerede duruyor?

Beyaz eşya sektöründe Türkiye geldiği nokta ile Avrupa’da en çok üretim yapan ülke konumundadır. Bu üretimin %75’lik bölümü ise ihraç edilmektedir. Ana sanayinin globalleşme vizyonu çerçevesinde yaptığı yatırımlar ile Türk üreticisinin beyaz eşya sektöründe yerini sağlamlaştırıp büyümesine katkıları gurur vericidir. Biz de Cam Merkezi olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun Beyaz eşya sektöründe global oyunculuğumuzu geliştirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Bu gelişmeler yoğun çalışma ve paranın yanında daha da önemli olarak kaliteli insan kaynağına bağlıdır diye düşünüyorum. İnsan kaynakları stratejilerinize ilişkin bilgi alabilir miyiz?

İnsan en önemli kaynağımız olup uygun olanların bulunması, geliştirilmesi ve eğitilmesi birinci önceliğimizdir. Cam Merkezi'nin gelecekteki başarısının, şu an çalışmakta olan genç arkadaşlarımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm insanlara önyargısız yaklaşır, yapılan her işe, verilen her emeğe, düşünülen her fikre değer veririz. Mevkilerin sadece eşit insanlar arasında yapılmış bir iş bölümü olduğuna inanırız. Tüm iş arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle açık ve dürüst bir iletişim ortamı yaratırız.

Son 2 yıl içinde insan kaynağı sürecimizi geliştirmek üzere aldığımız kararlarla organizasyonda değişiklikler gerçekleştirdik. Şirket hedeflerini ve yetkinliklerini birlikte doğru ölçümlenip özellikle yetkinliklerin gelişimine yönelik faaliyetlerimizi daha sistematik ve sürekli gelişen bir şekilde yapmaktayız. Performans değerlendirme sistemimizi son 4 yıl içinde sürekli geliştirdik, insan kaynağı sürecinin şirketin geleceği için en önemli konu olduğunun farkında olarak 2015 yılını İnsan Kaynağımızı Geliştirme yılı ilan ettik.  

Ar-Ge faaliyetlerinizden söz eder misiniz? Ar-Ge çalışmalarınızda çalışmakta olduğunuz ana sanayiler ile birlikte mi çalışıyorsunuz, projelerinizi nasıl yürütüyorsunuz?

Ar-Ge faaliyetlerimizi müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi ile birlikte yürütmekteyiz. Ar-Ge sürecini sadece ürün olarak ele almıyoruz ve inovasyonun diğer iş süreçlerinde de olması gerektiğinin bilincinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

BEYSAD’dan beklentileriniz nelerdir? Çalışmalarından memnun musunuz? Sizler için neler yapabiliriz?

BEYSAD’ın hazırlamış olduğu strateji belgesinde belirlediği hedeflere uygun aksiyonların hızlı ve sistematik bir yöntem ile yapılması gerekiyor. Önemli bir misyon edinmiş olan BEYSAD’ın özellikle farklı alanlarda işbirliklerini geliştirmek ve BEYSAD üyelerinin Ar-Ge çalışmalarını destekleyen organizasyonlar ile üyelerinin bu sürece yönelik becerilerinin arttırılmasını önemsiyorum. Bu faaliyetlerin sonucunda katma değeri yüksek ve teknolojik ürünler ile yan sanayinin gelişimi sağlanacaktır.

Üye Girişi