Çağdaş Cam CEO Serdar Pirinç ile söyleşi
Eylül 2020

Sizi tanıyabilir miyiz?
1981 yılında Aydın’da doğdum. Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi’nde tamamladım. Fransa’da Stendhal Universitesi’nde Avrupa Birliği Ticaret Hukuku üzerine eğitim programlarına katıldım. Yüksek lisans eğitimime ise Bilgi Üniversitesi’nde devam etmekteyim. Eğitim hayatım devam ederken, tecrübe kazanmak ve kendimi geliştirebilmek amacıyla farklı sektör, kurum ve kuruluşlarda sürekli çalıştım. 2005 yılında, işletmelerimizde depo görevlisinden başlayarak sırasıyla, satınalma uzmanı, teknik satış sorumlusu, satış müdürlüğü ve CCO görevlerinde bulundum. 2018 senesinden itibaren de, Çağdaş Cam A.Ş’de CEO olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda farklı alanlarda faaliyet gösteren iki önemli kuruluşda bağımsız yönetim kurulu üyeliklerim devam etmektedir.

Ekonomi, siyaset ve sosyoloji alanlarını yakinen takip etmekte, “nasıl oluyor da oluyor?” sorusunu soran bir yapı ile olgu, olay ve kavramlara bakmaya gayret etmekteyim.
Çağdaş sanatlar ile ilgiliyim.

Yine Pirinçler Holding tarafından desteklenen, eğitime ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalışan bağımsız bir organizasyonda yer almaktayım.

Firmanıza ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verir misiniz?
Çağdaş Cam 1975 senesinde Aydın’da kurulmuştur. Cam işleme ve ticareti ekosistemimizin lokomotif firmasıdır. Cam işlemede neredeyse yarım asırı geride bırakan firmamız, Endüstriyel Cam İşleme yapmaktadır. İhtisas alanlarımız Buzdolabı Raf Camları, Ticari Soğutucu Camları, Isıcam Markalı Çok Katlı Endüstriyel Yalıtım Camları, Fotovoltaik Modül ve Sera camlarıdır. 41.000 m2 kapalı alanda, 210 çalışanımız ile senelik 45.000 Ton ve üzeri cam işlemekteyiz.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda Türkiye’nin ve Dünyanın önemli kuruluşlarına hizmet vermekte, binlerce kişin çalıştığı üretim bantlarına yan sanayici olarak ürün tedarik etmekteyiz. Bütün bu çalışmalarımızı yaparken, en büyük dayanağımız tedarikçilerimiz ve iş arkadaşlarımızdır. Bu iki alandan aldığımız gücü enerjiye çevirerek müşterimizin talep ettiği yüksek kaliteli işlenmiş cam ürünlerimizi yine müşterilerimizin rekabet gücüne katkı sağlayacak global fiyat gerçekleri ile sunmaktayız.

Biz Çağdaş Cam’da, Beyaz Eşya Sanayisi’nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli cam ürünlerini, Türk Sanayisi’nin lideri olan Şişecam Düzcam ürünlerini kullanarak yapmaktayız. Firmamız cam işleme yaptığı tüm alanlarda Şişecam Düzcam Akreditasyonlarına sahip olup, müşterilerine evrensel garanti koşulları, sürdürülebilirlik, yenilik ve rekabetçilik gibi birçok fayda sağlamaktadır.

Mevcut üretim alanlarına ek olarak, 2021 senesinde fırın ve ocak camı üretimine de başlayacak olan firmamız, hizmet kalite ve teknolojisini fırın ve ocak camı kullanıcılarının da hizmetine sunarak o alana da farklı bir heyecan getirecektir.

Firmanızın organizasyon yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
Bir işletmenin beyninin yönetim kurulu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda işletme beyninin düzgün çalışması ve diğer organlara ilham verici ve yön gösterici olmasının önemi büyüktür. Çağdaş Cam yönetimi, sadece aile üyelerinden değil aynı zamanda farklı alanlarda başarılı olan üye ve bağımsız üyelerce yapılmaktadır.

Yönetim kurulumuz ve stratejilerimize liderlik yapacak CEO pozisyonunun ardından ise Firmamız Satış ve Pazarlama, Tedarik Zinciri, İnsan Kaynakları, Finans ve İş geliştirme olarak 5 ana kol üzerinden faaliyetlerine devam etmektedir.

Organizasyon şemamız glokal gerçekler dikkate alınarak hazırlanmış olup, cam işinin kendi gerçeklerine göre de şekillendirilmiştir. Kadromuzun %35’i kadın iş arkadaşlarımızdan oluşmaktadır ve yine firmamızda kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Firmamızın büyük bir çoğunluğu, kendi bünyemizde sabır ve zaman ile yetiştirilmiş iş arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu da çalışan ve firma arasındaki müşterek aidiyeti en üst seviyeye çıkartmaktadır. Çalışanlarımızın maddi ve sosyal hakları, sektör ortalamasının üzerindedir. Sosyal dayanışma ve iş birliği, firmamızın hâkim kültürdür.

Dinamik bir takım tarafından yönetilen firmamızda rekaberlik (coopetition) kültürünün hâkim olmasına gayret etmekteyiz. Tüm birimlerimizin birbirleri ile mevcut operasyonlarında iş birliği, yenilikte ise rekabet halinde olacağı bir ekosistem için çalışmaktayız.

Firmamız bireysel rol modellemeleri ile değil, takım halinde senkronize hareket etmekte ve kolektif hareket kabiliyeti kaslarını daha da geliştirici çalışmaları titizlikle sürdürmektedir.

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Beyaz Eşya Sanayisi’nin ihtiyaç duyduğu farklı cins, kalınlık, renk ve formdaki camları işlemekteyiz. Buna ek olarak enerji sektöründe kullanılan fotovoltaik modül camları ve seralarda kullanılan yüksek transmisyon ve farklı difüzyon özelliği olan camları işlemekteyiz.

Üretimini yaptığımız yüksek kaliteli cam ürünlerini, Türkiye’de ve Dünyada birçok farklı müşterimizin hizmetine sunmaktayız. Mevcut kurulu 45.000 ton ve üzeri cam işleme üretimiyle, Çağdaş Cam sadece beyaz eşya camları ve enerji camları işleme bantları olan ve bu iki alan dışında hiçbir sektöre üretiminde yer vermeyen bir ihtisas firmasıdır.

Cam işleme sanayisinde, bu tip ihtisas firmaları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır.

İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi ülkeye ihracat yaptığınızdan söz eder misiniz?
İlk ihracatımızı yaptığımız 1990 senesinden bugüne, ihracat satışlarımızın toplam bütçemizdeki payı her geçen sene artarak devam etmektedir. İhracatımızın büyük bir kısmı AB Ülkerlerine yapılmaktadır. AB ülkelerini ise NAFTA bölgesi takip etmektedir. Covid öncesi ihracatımızın toplam satışlarımıza oranı %30 ve üzeridir.

Firmamızın Hollanda, Çin Halk Cumhuriyeti ve Birleşik Devletlerde dış ticaret temsilcilikleri bulunmakta olup, ihracat müşterilerimize yakinen hizmet vermeye gayret etmekteyiz.  Önümüzdeki dönemde ise, yoğun ihracatımız olan coğrafyalara, sadece satış temsilcilikleri ile değil aynı zamanda yerinde depolama ve üretim faaliyetleri ile de var olmayı hedeflemekteyiz.

Cam işleme yapan bir Türk firmasının ihracatı sorulduğunda, altı çizilmesi gereken en temel husus ise, Şişecam Düzcam’ın Türk cam işleme sanayisinin yönünü ihracata çevirmeye çalışan yoğun çaba ve gayretleridir. Bu hususa ayrı bir parantez açılmalıdır.

Nitekim, en üst düzeyden, operasyona kadar, tecrübeli/ehil yöneticilerin liderliğinde, Şişecam Düzcam’ın son 8 yılda Türk cam ve cam işleme sanayisini ihracata yönlendirmek için verdiği bilgi/birikim/pazarlama destekleri, tedarik kolaylığı, ürün çeşitliliği ve Turkish Glass platformunun kuruluşu gibi miladı çalışmalar, işlenmiş cam ihracatı konusu özelinde takdire şayandır. Binlerce kişiyi direkt/dolaylı olarak istihdam eden dev bir sanayinin, doğru yönlendirme, sabır ve strateji ile, yerelden globale nasıl dönüştüğünün en önemli örneği işlenmiş cam sanayisinin son 8 yıldaki ihracat performansıdır.

Şişecam Düzcam’ın yaptığı ve yerel cam işleme sanayimizi ihracata yönlendiren bu çalışmanın üzerine akademik incelemelerin yapılarak diğer sektörlere de ilham/cesaret vermesi gerektiği kanaatindeyim.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?
Firmamız dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı iş kollarında, yine farklı firmalar ile centilmence ve etik kurallar çerçevesinde rekabet etmektedir. Ancak biz her zaman rekabetin kişinin/kurumların kendisi ile olması halinde geliştirici olduğuna inanan bir çalışma şekli benimsedik. O yüzden koşullar nasıl olursa olsun, bizi biz yapan etik değerlerden taviz vererek rekabet etmeyi doğru bulmuyor, rekabeti kendimiz ile yapmaya odaklanıyoruz. Gelişimimizi de büyük oranda, maraton koşucusu mantığına sahip bu bakış açımıza borçluyuz.

Bu bağlamda müşterilerimize kalitede bir sistem, hizmette omuzdaşlık, teslim süresinde hız, fiyatlamada istikrar, Ür-Ge de ise gelişmiş bir altyapı ve inovasyon iştahımızı sunuyoruz. Yine tüm bu kritik maddeleri sürdürülebilirlik kıstası ile devamlı kılmaya gayret ediyoruz.

Müşterilerimiz ile senkronize gelişiyor beyaz eşya sanayisinin ihtiyaç duyduğu yeni ürünleri hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Sadece yeni ürün geliştirme çalışmaları için, numune hatlarımız, test odalarımız ile dışa bağlılığı olmayan ve hızlı geri dönüş sağlayabilme kasları gelişmiş bir firmayız.

Bu özelliklerimize, yaş ortalaması genç ve dinamik insan kaynağımızı da eklediğimizde, müşterimizin bizimle yaşadığı memnuniyet, bizlere uzun yıllar süren ilişkiler olarak geri dönmektedir. Bu bağlamda Çağdaş Cam müşterileri, ilişkilerini her sene bir adım daha ileriye taşımaktadır. Ölçümlerimiz, müşterilerimizin yaşadığı tedarik tecrübesini tavsiye edilebilir olarak nitelediklerini göstermektedir.

Çağdaş Cam orta ve uzun vadeli stratejileri olan ve bu stratejilere gerek ticari gerek finansal gerekse de satış pazarlama ayaklarında sadık kalarak bütçe odaklı yönetilen ve Avrupa’nın En büyük cam işleme tesisi olmayı hedefleyen bir firmadır.

Yeni yatırım ve Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarınıza ilişkin bilgi alabilir miyiz?
Firmamız işinden kazandığını işine yatıran bir politika benimsemektedir. Bu bağlamda, müşterisinin ve pazarın ihtiyaçlarına çok hızlı cevap verebilen ve gerek duyulan yatırım kararlarını çok hızlı hayata geçirebilen bir yatırım dinamizmi sergilemektedir. İçinde bulunduğumuz koşu bandı çağında (age of acceleration) firmamızın sadece teslimat ve hizmette değil, yeni yatırım / Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında da hızlı hareket etmesi olmazsa olmazımızdır.

Bu bağlamda, dinamik ve sürekli kendisini update eden bir üretim parkuruna sahip olan firmamız, 2020 senesi stratejisine sadık kalarak, toplam satış cirosunun %12’sine denk gelen 23.5 Milyon TL yatırım yapmıştır. Covid süresince dalgalı denizde motor kapatmak bir yana, daha da güçlü motor çalıştırmıştır. 2021 senesi içinse, işimize 52 Milyon TL yatırım yaparak, üretim kapasitemizi ve ürün gamımızı genişletecek, Beyaz Eşya Sanayisi’nin ihtiyaç duyduğu cam ürünlerini devreye alacağız.

Firmamız 2017 senesinde, T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Tasarım Merkezi unvanını cam işleme sektöründe alan firma olmuştur. Halen bünyesinde yürüttüğü tasarım merkezi çalışmaları ile, müşterilerinin taleplerinin önünde gitmeye çalışmakta ve cam ürünlerine değer katacak geliştirme çalışmalarını tasarım merkezi çatısı altında yapmaktadır.

Pandemi sürecine ilişkin yaptığınız çalışmalar ve 2020 ve 2021 için öngörüleriniz nelerdir?
Çagdas cam olarak, pandeminin ülkemizde etkin hale geldiği ve devletimiz tarafından uyarıların yapılmaya başladığı ilk günden itibaren çok ciddi tedbirler aldık.  Hiçbir maliyet hesabı yapmaksızın, önceliğe insanı koyarak çalışanlarımıza sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak adına gerekli tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye gayret ettik. Bunu yaparken müşterilerimizin üretim bantlarını aksatmadan elbirliği ile süreci yönetmeye çalıştık. 2016 senesinde, Microsoft Türkiye ile başladığımız ve tüm proseslerimizin irdelenerek, dijitalleştiren ve cloud üzerinden sistemlerimizi yöneten çalışmalarımız sayesinde, süreç başlar başlamaz tüm beyaz ve altın yaka personelimizi evden çalışmaya yönlendirebildik.

Sadece işletmelerimizde değil, yaşadığımız/ait olduğumuz toplumda da her türlü sosyal sorumluluğu göstererek gücümüz yettiğince ekip, ekipman ve hijyen malzemelerinin bila bedel dağıtımına öncülük ettik.

Pandemi ile birlikte, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki her bir bireyi, tek tek ilgilendiren bir gündem ile karşı karşıyayız. Bu sürecin üretici ve tüketici alışkanlıklarında, ticaret ve tedarik zincirinde, kalıcı değişiklikler yapacağı çok açıktır. Bu yaşanan olumsuz sürecin ardından ortaya çıkan/çıkacak değişikliklerden ve yeni dönemde geçmişte yapılan hatalardan ders alınarak, bundan sonrası için tüm dünyanın daha beşerî, daha paylaşımcı ve daha çevre dostu olabilmesini umut etmekteyim.

Bu gibi belirsizliklerin hâkim olduğu dönemlerde, bireylerin/şirketlerin/kurumların/devletlerin elde ettiği alan ve açtıkları farklar kolay kolay kapanamaz seviyelerde olmaktadır. O yüzden, tüm sanayici dostlarımıza, bu süreci bir fırsat olarak görmelerini ve firmalarımızın dolayısıyla ülkemizin lehine çevirici, kontrollü/stratejik yatırımları korkmadan yapmalarını tavsiye ederim. Unutmayalım ki, puslu havalar mesafe kat etmeye en uygun ortamlardır.

Sanayi 4.0’ın Türkiye gelişimini nasıl görüyorsunuz? Bu yönde ön çalışmalarınız, tedbirleriniz var mı?
Sanayi 4.0 endüstriyel bir devrimden ziyade teknolojik bir devrimdir. Teknolojinin kooperatif olarak insan ile çalışabildiği bu dönemde, her şeyi makinelerin yaptığı karanlık fabrikalar yaratmak için gerekli olan şeyin yalnızca dev yatırım bütçeleri değil, o sistemi çalıştıracak kabiliyet ve donanımda, optimizasyon becerisi yüksek insan kaynağı olduğu kanaatindeyim.

Dolayısıyla, ülkemiz özelinde Sanayi 4.0’a geçiş de asıl olanın öncelikle otomasyon yatırımları yapmak değil, onları çalıştıracak beyinlerin geliştirilmesi olduğu şeklinde okuyorum. Aksi takdirde, zaten ülkece sınırlı olan kaynaklarımız yanlış yatırımlara heba edilebilir ve bir makine çöplüğüne dönüşebiliriz. Bu riski gözden kaçırmadan, önceliği insan kaynaklarına ve yerli makine üreticilerimize destek vererek topyekûn bir bakış acısı ile politika geliştirmemiz zaruridir.

Endüstri 4.0’a gelmeden yaşadığımız süreçleri daha iyi özümseyerek bu yeni dönemi anlamlandırabilmek adına, İstanbul’da bulunan Rahmi Koç Müzesi ve Nümberg’de bulunan Museum Industriekultur’ün sindirilerek ziyaret edilmesinin fayda sağlayacağını düşünmekteyim.

Çağdaş Cam olarak ise, birçok KPI’ımızı gelişmiş sistemler üzerinden takip edebiliyor, üretim bantlarımızı optimize edebilme kabiliyetine ve robotik enstrümanlara sahip olarak maliyet düşürücü ve verimlilik arttırıcı çalışmalara sektörel olarak öncülük ediyoruz.

BEYSAD’a ilişkin görüşleriniz, BEYSAD’dan beklentileriniz nelerdir?
Türk Beyaz Eşya Sanayisi, Otomotiv sanayimizin ardından ülkemizin dünya çapında en önemli endüstriyel gücüdür. Hatta otomotiv sanayisinden pozitif manada ayrışarak, kendi marka ve pantenti ile üretim ve satış yapabilme hüviyetine de sahiptir. Tüm bu sanayinin merkezinde yer alan BEYSAD, yaptığı çalışmalar ile sektörümüze ve biz üyelerine değer katmaktadır.

Bu bağlamda, kuruluşundan bugüne, BEYSAD için emek vermiş herkese ve titiz/özverili çalışmaları için tüm BEYSAD yöneticilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Üye Girişi