BEYSAD'dan Liderler için Geri Bildirim Eğitimi
4 Kasım 2022

BEYSAD İnsan Kaynakları Komitesi çalışmaları kapsamında, 4 Kasım 2022 Cuma günü 13.00-16.30 saat aralığında, Sayın Ahmet Süha Koçel (MBA, MCC-Master Certified Coach) işbirliği ile yüzyüze LİDERLER İÇİN GERİ BİLDİRİM Eğitimi yapıldı.

Liderlerin, değişim, gelişim ve dönüşümünde en etkili araçlardan biri geri bildirim almaktır. Çalışanların davranış değişimlerindeki en etkili araç yine geri bildirim almasıdır. Her yıl, işletme yılı sonunda çalışanlara verilen geri bildirimin daha etkili ve kalıcı olabilmesi için hazırlanan workshop içeriği:

Geri bildirim nedir?

Geri bildirim neden gereklidir?

Geri bildirim verirken en çok yapılan yanlışlar nelerdir?

Takdir nedir?

Şekillendirici geri bildirim nedir?

Geri bildirim nasıl verilirse istenen etkiyi sağlar?

Geri bildirim ne zaman verilmelidir?

Katılımcılar bu etkinlik ile, geri bildirimle ilgili bir çok paradigmayı gözden geçirme fırsatı bulabildiler. Yeni ve daha etkili yol ve yöntemleri pratik yaparak içselleştirebildiler.

Üye firmalarımızın pek çok farklı biriminden 25 kişilik katılımla gerçekleşen etkinlik, IK Komite Liderlerimizden Sayın Tunç Yeloğlu’nun firması Valfsan Salonları’nda gerçekleşti. Son derece keyifli ve verimli bir ortamda gerçekleşen eğitim boyunca, firma yetkililerimiz birbirilerini daha yakından tanıma fırsatı bulabildiler, doğru bildikleri yanlışları birebir interaktif çalışmalar ile gözlemleyebildiler. Çalışmanın verimi ile Komite üyeleri; bu ve benzeri etkinliklere devam edilmesi kararı aldı. Önümüzdeki etkinliklerde tüm üyelerimizle birarada olabilmeyi dileriz.

Tüm katılımcılarımıza, evsahiplikleri için Valfsan Ailesi’ne ve Eğitmenimiz Sayın Ahmet Süha Koçel’e teşekkürlerimizi sunarız.

Üye Girişi