BEYSAD-TET TURKHAS-2 Takımı Güney Afrika'da Defy ve Whirlpool'u ziyaret etti
23-29 Eylül 2017

Bildiğiniz üzere, 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ" çerçevesinde; (TET) Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nce Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektöründeihracat yapan firmalarımızın yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla daha önce ilkini gerçekleştirdiğimiz TURKHAS projemizin tamamlanmasının ardından ikinci projemizi de başlatmıştık ve büyük bir başarı ile de çalışmalarını sürdürmekte.

23 üye firmamız ile yola çıkmış olduğumuz "Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı – TURKHAS-2” adını verdiğimiz bu proje kapsamında, birliktelikleri yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır.

 Bu kısa hatırlatma sonrası TURKHAS-2 ekibinin Güney Afrika seyahatine ilişkin bilgi vermek isteriz. TURKHAS-2 ekibi 23-29 Eylül 2017 tarihlerinde 10 üye firmadan, TET ve BEYSAD yetkilileri ile birlikte toplamda 17 kişi ile G. Afrika seyahati gerçekleştirdi. Cape Town’da başlayan programın ilk etkinliği WESGRO yatırım ajansı toplantısı idi. Toplantıda, Jarrod Lyons tarafından ülkeye, iş yapış biçimlerine, yatırım avantajlarına, fırsatlara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Güney Afrika, zor bir coğrafya gibi görünse de tam bir fırsatlar ülkesi… Ülkede pek çok önemli otomotiv ve beyaz eşya firması da bulunuyor; GM, Valkswagen, Mercedes, Toyota bunlardan bazıları iken; beyaz eşyada da Defy, Whirlpool, Hi-sense markaları sayılabilir.
 
İlgili etkinlikte bir tam günde Durban şehrinde Whirlpool KIC markası buzdolabı üretim tesisleri ziyaret edildi. Karşılıklı bilgilendirme sunumları ardından ikili görüşmeler yapıldı. Soru cevaplarla üyelerimiz merak ettikleri sektörel konulara erişebildiler. Bu randevulaşma sürecinde destek veren tüm Whirlpool yetkililerine başta İlyas Kil olmak üzere çok teşekkür ederiz.
 
Seyahatin son günü de Defy’in Ezakheni’deki buzdolabı, derin dondurucu ve fırın tesisleri gezildi. Bu günde Defy Genel Müdürü Hakan Kozan ve Grup Satınalma Müdürü Emre Tacenur bizleri bilgilendirdiler. Etkinlik, hep birlikte yapılan akşam yemeği ile sona erdi. Tüm destekleri için Defy ekibine teşekkürlerimizi sunarız.
 
Etkinliğe ilişkin üyelerimizin olumlu görüşleri ve memnuniyetleri bizleri de memnun etmiştir. Başta organizasyonda emeği geçen TET yönetici ve yetkilileri ile değerli çalışanları olmak üzere ve elbette tüm katılımcı üyelerimize teşekkür ederiz.   
 
Görüşler:
BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir: 
“BEYSAD olarak, Türkiye’nin Beyaz Eşya ve Yan Sanayinde Global Teknoloji ve Üretim Üssü olma vizyonumuz kapsamında üyelerimizin uluslararası faaliyetlerinin artırılmasını kritik olarak görüyoruz ve TET işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Ur-Ge Projemiz bu yönde kritik katkı yapmaktadır. Ur-Ge ihtiyaç analizi aşamasında üyelerimizle yapılan birebir görüşmeler ve ortak akıl toplantılarında belirlenen hedef pazarlardan olan Güney Afrika, unutulmuş kıta olan Afrika’nın yakın gelecekte beklenen hızlı büyümesinden pay almak için uygun bir başlangıç noktası olarak tercih ediliyor. 
 
Bu kapsam için gerçekleştirdiğimiz seyahatimizde, Afrika genelinde en büyük Beyaz Eşya üreticisi konumunda olan ülkedeki Whirlpool ve Arçelik yatırımı pazarın lideri konumundaki DEFY üretim işletmelerini gezerek sektörün teknik ihtiyaçları ve üretim şartlarını, perakende kanalarında ise ülkedeki ürün tercihlerini inceledik. Yerel yatırım ajansları ile görüşmelerle de ülkedeki yatırım ortamı ve kamu politikaları konusunda gerekli bilgilere eriştik. 
 
Yatırım teşvikleri, yerel mevzuat ve endüstriyel ilişkiler konusunda dikkatli hareket edilmesi gereken ancak Afrika’nın diğer ülkelerine göre de önemli altyapı üstünlüğü olan Güney Afrika’ya olan seyahatimizin ülkenin barındırdığı ihracat ve yatırım fırsatları açısından kritik bir izlenim fırsatı oluşturduğunu düşünüyoruz. BEYSAD olarak katılan üyelerimize ve etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlayan TET’e teşekkür ederiz.”
 
TET (Türkiye Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği) Denetim Kurulu Üyesi Besim T. Oktayer:
“Dünyanın bir ucuna seyahat ettik. Evet, çok uzaklara geldik ama değdi. “Burası Afrika” olumsuz kullanımı varken, görmek, anlayışımı değiştirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti diğer Afrika ülkelerinden çok farklı; sanki güneşli bir Avrupa ülkesindeyiz. Binalar, yollar hatta insanlar Afrika’nın genelini yansıtmıyor. Edindiğim intiba; burasının Afrika’ya giriş için bir kapı olduğu ve Afrika kıtasının hızla artan bir büyüme oranına sahip olduğu ve kısa zamanda Dünya’nın en büyük pazarı haline dönüşeceği yönünde.
 
Güney Afrika’nın büyük olmayan bir ekonomisi var. Her ne kadar son yıllarda büyüme hızları düşmüşse de önümüzdeki yıllarda hızlı bir çıkış yaşanacağına inanıyorum. Sanayileşmenin eski bir tarihi ve geleneği var, son küçülme büyük bir işsizlik doğurmuş, yatırım düşünenler için bu günler fırsat gibi duruyor.
 
İşçi işveren ilişkilerinin zor olduğu, sendikaların güçlü olduğu; bununla beraber yatırımcılar için de yüksek oranda destekler olduğu; kapalı ekonominin yerli imalat için büyük bir artı olduğu Güney Afrika, yatırımcı beklemekte.
 
Görmeden, ziyaret edilmeden anlaşılması mümkün olmayan bir ülkeye yaptığımız bu seyahatte DEFY’a da uğrama fırsatımız oldu. Bir kere daha Arçelik’ten ve çalışanlarının başarısından gurur duyduk. Bu seyahate emeği geçen tüm TET ve BEYSAD çalışanlarına teşekkür ederim.” 

Üye Girişi