BEYSAD Strateji Belgesi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı
15 Eylül 2015

 

BEYSAD Strateji Belgesi çalışmalarını yürütmekte olduğu Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısını bir kez daha tüm İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyeleri ile birlikte 15 Eylül 2015 Salı günü, bir önceki toplantımızda olduğu gibi yine Kemerburgaz Kemer Country Orman Evi tesislerinde gerçekleştirdi.

Strateji Belgesi çalışmalarına daha ilk başlanmış olunan zamandan bu yana pek çok konuya özen gösterilmiş olsa da en çok “bu belgenin yaşayan bir belge olması” konusu üzerinde durulmuştu. Aradan geçen yaklaşık 3 yıla baktığımızda bunu başarabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O günden bu yana oluşturulmuş olunan, zaman içerisinde bir çığ gibi gittikçe büyüyüp revize edilen ekiplerimiz, büyük bir özveri ile bu çalışmaya inandılar ve büyük fedakarlıklarla emek verdiler. Strateji belgemizin ilk kitapçığının ardından 1 yıl boyunca çalışıldı, sonrasında bir Arama Konferansı yapıldı ve oradan da edinilen ve oluşturulan ortak söylemler ikinci kitapçık (dijital ortamda) olarak, tüm sektörel rakam ve veriler elimizden geldiğinde güncellenerek sektörümüze ve temsilcilerine kazandırıldı. Bu güncellemeleri hedeflerimizi gerçekleştirebilene kadar sürdürebilmeyi diliyoruz, bunun için çok çalışıyoruz. Nitekim yine bu amaçla Aralık ayında yapılması planlanan yeni bir Arama Konferansı için çalışmalarımıza başladık bile. Yine bu önemli haftasonu beyin fırtınası toplantısından sonra Revize 2 ile sizlere ulaşabilmeyi ve sektörümüzün gelişimine katkı yapmayı sürdürmeyi planlıyoruz.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Arçelik, BSH ve Vestel’den ana sanayi yetkililerimizle birlikte, Yönetim Kurulu yedek üyeleri, Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, Genç Beysadlı üyelerimiz ve tüm komite üyelerimiz davetliydiler.

Yapılan geniş katılımlı toplantıda ilk olarak BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır Balkır bir açılış konuşması yaptı ve toplantı içeriğinde TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olarak da, katılımcıları, TÜSİAD’ın bu dönemdeki en önemli projesi olan Endüstri 4.0 ile ilgili bilgilendirdi.

Bu konuda kısa bir teknik bilgilendirmenin ardından toplantı notlarımıza devam etmek isterim.

Endüstri 4.0: Gelecek Endüstriyel Devrim veya 4. Endüstri Devrimi

Bu konu üzerinde 2011 yılında Almanya, 2013 yılında Japonya ve 2015 yılında da Çin çalışma kararı almış.

  1. Endüstri Devrimi, buhar makinalarının kullanımı
  2. Endüstri Devrimi, seri üretime geçiş (1800’lerin sonu)
  3. Endüstri Devrimi, CNC, otomasyon ve PLC teknolojilerinin kullanılmaya başlanması (1970’ler)

Endüstri 4.0 Devrimi de siber fiziksel sistemlere geçiş süreci. Tüm üretim araçlarının birbirleri ile ilişkide bulunmaları… Tüm sistem internete bağlanıyor (IOT-Internet of Things), her makineye bir sensör bağlanıyor, bu ilişkiler Big Data’da tutuluyor ve gereken yerler ile paylaşılıyor. Erişim kolay. Ulaştığınız zaman üretim performansı ve makine performansına ilişkin herşeyin takibi mümkün olabiliyor.

Smart Factory: Robot + IOT + Big Data

Neden Endüstri 4.0:

  • İşgücü, insan ihtiyacı sorunu var.
  • Seri üretimde özelleştirilme var.
  • Gelişmiş ülkeler, üretimlerine kendileri üzerinden müdahil olmak, yine kendilerine çekmek istiyorlar.
  • Üretim zamanını düşürme ihtiyacı, isteği var.
  • Milli gelir ile çalışan insan sayısı arasında ters orantı mevcut.

Bu gelişmişlik ihtiyaçlarından dolayı Endüstri 4.0…

Bu konuda çalışma ve kurulum yapan Koreli bir firmanın sloganı:

IT’S OK, TAKE A BREAK !

Endüstri 4.0 TÜSİAD çalışmaları konusunda Bahadır Balkır şu bilgilendirmeyi yaptı: “Türkiye’de sanayide dönüşüm, bir başka deyişle Türkiye’nin sanayi devrimi konuşuluyor. Orta ve uzun vadede Türkiye’nin sanayide yapacağı bir atılım için ön hazırlık çalışmaları yapılıyor. Bu süreçte beyaz eşya sektörü bu sistemde pilot uygulamaların yapılacağı 6 stratejik sektörden biri olarak kabul edildi; diğer sektörler otomotiv, gıda, tekstil, makine ve kimya… Bu sonucun ardından Arçelik, BSH, Indesit Company ve Vestel yetkilileri ile TÜSİAD yetkilileri arasında görüşmeler yapılıyor, her firmadan seçilen temsilcilerin bu konuya dahil olmaları konusunda çalışmalar sürüyor ve sektörde bu konu büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Konu, yuvarlak masa toplantıları olarak adlandırılan platformda, öneri ile kendilerine mektup giden yetkililerin belli periyotlarda biraraya gelerek sektörü tartışıp gelişmelere yön vermeleri ile şekillenecek.”

Sonrasında BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Özaydemir, genel olarak komite çalışmalarına ve gelinen noktaya ilişkin bir bilgilendirme yaparak sözü komite liderlerine bıraktı.

BEYSAD YK Üyesi ve Kurumsallık ve Rekabetçilik Komitesi Lideri Sayın Murat Öney çalışmalarına ilişkin aşağıdaki bilgilendirmeleri yaptı ve sunumunun ilgili yerinde TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Doğrusoy’u kürsüye davet etti ve çalışmalara ve Derneğe ilişkin bilgilendirmeyi birinci ağızdan dinlememize olanak verdi.

Strateji Belgesi – Kurumsallık ve Rekabetçilik

EYLEM MADDESİ

AKSİYON KAPSAMI

GÜNCEL DURUM

1.1 Kamu Teşvikleri

Bilgilendirme – Uygulama Desteği

Ahir ile çalışmalarımız devam etmektedir *30’a yakın üye ile irtibat
*3 firma ile 5 proje başvurusu
*Toplamda 4,5M TL lik hibe hacmi

1.2 Lojistik Altyapı

Bilgilendirme – Ortak İşbirliği

-Anket çalışması
-Taysad ile görüşmeler yapıldı - örnek uygulamalar

1.3 Kriz Senaryoları

Farkındalık Yaratma- Bilgilendirme

Özyeğin Üniversitesi çalışmaları kapsamında Sayın Prof Dr. Ümit Özlale

1.4 Yerlileştirme

Bilgilendirme-Ortak İşbirliği/İş Geliştirme

-Tedarikçi günleri görüşmeleri devam etmektedir

1.5 Kurumsallaşmalar

Farkındalık Yaratma- Bilgilendirme –Uygulama Desteği

TKYD İşbirliği

1.6 Pazarlama/Markalaşma

Planlama- Uygulama Desteği – Kaynak Yaratma

-TET-İMMİB       IFA 2015 katılım
-İTO İşbirliği

1.7 Mühendislik Firmaları

Farkındalık Yaratma – Bilgilendirme – Uygulama Desteği

-Firma listeleri tamamlandı

1.8 BEYSAD Websitesi

Kaynak Yaratma - Uygulama

-Çalışmalar devam ediyor

Ardından BEYSAD YK Üyesi ve İnsan Kaynakları Komitesi Lideri Sayın Berrak Çekin söz aldı ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Strateji Belgesi – İK Aksiyonları

EYLEM MADDESİ

AKSİYON KAPSAMI

GÜNCEL DURUM

1. Üniversite ziyaretleri; Beyaz Eşya dersi açılması ve staj sistemi, ortak projelerin geliştirilmesi, beyaz eşya eleman ihtiyacının karşılanması

Üniversite Sanayi İşbirliği, Bilgilendirme

Sabancı, Okan, Anadolu ve Özyeğin Üniversitesi ile protokol
Özyeğin Üniversitesinde Etkinlik
TOBB Üniversitesi ile protokol

2. Uzmanlık eğitim verilmesi

Planlama ve Uygulama

Üretimde Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi

3. Mavi Yaka Eleman İhtiyacı için Meslek Yüksek Okulları ve Liseler ile görüşme

Planlama ve Uygulama

İşkur İşbaşı Eğitim bilgilendirmesi
Arçelik Akademi ve Kartal Endüstri Lisesi ziyareti

4. Küresel Rekabet (SES)

Bilgilendirme

SES Repressentative ile protokol

5. Rekabet Hukuku

Bilgilendirme

Derginin Aralık sayısında yayınlandı

Son bölüm Ar-Ge ve İnovasyon komitesi çalışmalarını içeriyordu ve Burak Özaydemir, hem komitesinin çalışmalarını anlattı hem de sunumun kapanış konuşmasını yaparak katılımcıları aralık ayında yapılacak olan Arama Konferansı’nda muhakkak görmek istediğimizin altını çizdi.

Strateji Belgesi – Arge Aksiyonları

EYLEM MADDESİ

AKSİYON KAPSAMI

GÜNCEL DURUM

1. Ar-Ge Merkez Ziyaretleri

Ana Sanayi, Üye ve Sektör Dışı

Şişecam ile takvim aşamasında
G. Kore orta vadeli amaç

2. Ar-Ge Platformu Oluşturulması

Paylaşım ve Networking

Liderler Vadisi sektör özel çalışma

3. Ar-Ge Günü Düzenlenmesi

Bilinçlendirme ve Networking

TET Proje Baharı – Nisan 2015 gerçekleştirildi

4. Sektöre Yakın Üniversitelerin Belirlenmesi

Üniversite Sanayi İşbirliği

Anadolu Üniversitesi protokol
Özyeğin protokol + etkinlik

5. Üniversite Öğrencileri Ar-Ge Proje Yarışması

Üniversite Sanayi İşbirliği - Farkındalık

2016 içinde TET Proje Baharı içinde

6. Destek Programlarının Üyelere Duyurulması İçin Sistematik Oluşturulması

Farkındalık

Ahir ile duyuru ve danışmanlık sistemi 4.5 m TC’ye yakın hibe desteği

7. Ar-Ge Sertifika Program Düzenlenmesi

Kapasite Gelişimi

2016 son çeyrek düzenlenecek

8. Ortak Eğitim / Destek Etkinlik Çalışması

Kapasite Gelişimi

3m TC’ye yakın bütçe ile İSTKA başvurusu yapıldı TİM ile ortak eğitim çalışması

9. Patent Erişimi ve Başvuru İçin Destek Programları

Bilinçlendirme ve Destek

Ahir ile uzaktan eğitim altyapısı

10. TÜBİTAK ile Destek Programlarında Sektörün Yeri Konusunda Temas

Kamu İlişkileri

Direkt Temas yapılacak

Eylül İzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı son derece bilgi zengini bir toplantı oldu. 

BEYSAD çalışmaları sunumunun ardından kürsüye BEYSAD paydaşı olan, Ar-Ge Teşviklerine ilişkin Danışmanlık şirketi Ahir’den Sayın Dr. Çetin Karakaya geldi ve BEYSAD üyeleri ile şimdiye dek yapılan çalışmaların özetini paylaştı. Daha çok potansiyel olduğunun altını çizdi, bu tür konularda kendilerine her zaman ulaşılabileceğinin teminini verdi ve soru cevaplarla verimli bir sunum gerçekleşti.

Bir sonraki konuk, BEYSAD Hukuk Müşaviri Av. Sayın Oğuz Akdemir idi. Oğuz Bey de BEYSAD ile biraraya gelinme serüvenini, BEYSAD’a ve üyelerine yardımcı olabilmek üzere biraraya gelindiğini ve yapılarını anlattı. Sunumunun önemli bir bölümünde “Önleyici Hukuk”un önemine değindi ve yine soru cevaplarla katılımcıları bilgilendirdi.

Verilen aranın ardından Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale kürsüye geldi ve akıcı, dinamik sunumu ile ekonomiye, dövizin gidişatına, beyaz eşya sektörünün Dünya’da ve Türkiye’de bulunduğu yere ilişkin bilgileri ve trendleri tespit eden, Arama Konferansı’na girdi olacak raporunun taslak bir versiyonunu, bir saatlik çok özel bir sunum ile paylaştı.

Toplantı bitiminde hep birlikte sohbetlerle süren keyifli yemeğe geçildi. Tüm katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve Aralık ayında yapılacak olan Arama Konferansımızın da böyle verimli geçmesini temenni ediyoruz.

Bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm üyelerimizi bu çalışma gruplarına katılmaya ve katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Üye Girişi