BEYSAD ŞİŞECAM ArTeGe Merkezi'ni ziyaret etti
4 Kasım 2015

BEYSAD çalışmaları kapsamında kendi üyelerimizin ve ana sanayilerimizin fabrikalarını ziyaret ederek karşılıklı işbirliğini geliştirmek ve üyelerimiz arası iş fırsatlarının da değerlendirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla “Mesleki İş Gezileri” düzenlemeye devam ediyoruz.

Ar-Ge Kapasitesini Geliştirme ve İnovasyon Komitesi çalışmaları kapsamında, Ar-Ge Merkezilerini ziyaret etmek ve konuya ilişkin yetkililerden bilgi almak konusunda, bu kez de 4 Kasım 2015 tarihinde Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne bir organizasyon düzenlendi. Yaklaşık 25 üyemizin katılmış olduğu organizasyon son derece verimli ve etkileyici geçti.

Toplantıya Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Sayın Şener Oktik ile birlikte üst düzey yetkililer evsahipliği yaptılar. Dr. M. Hakan Sesigür (Yenilik ve Kalite Yönetim Müdürü); Hande Sesigür (Cam Teknolojileri Direktörü); Atilla Ünsal (Ergitme Teknolojileri ve Mühendislik Direktörü), Melek Orhon (Analitik Destek Hizmetler Direktörü), Dr. Vedat Sediroğlu (Atmosferik Kaplama Teknolojileri Müdürü) ve tüm yetkililere, birlikte çalışmanın öneminin altını samimiyetle çizdikleri için teşekkür ederiz.

Toplantı bir masa çevresinde son derece samimi bir havada, sabahın erken saatlerinde Prof. Dr. Şener Oktik’in açılış konuşması ile başladı. Prof. Oktik, paydaşlığın önemine, birlikte iş geliştirmenin faydalarına, Şişecam’ın başarısının sırrına ilişkin önemli bilgileri sohbet ortamında paylaştı.

BEYSAD adına ilk sözüBEYSAD Başkan Yardımcısı Sayın Burak Özaydemir aldı ve BEYSAD olarak bu tür faaliyetlerimizde üye ve paydaşlarımız arasında işbirliklerini artırmak ve bu sayede sektörün katma değerini artırırken, ithalat bağımlılığını azaltmayı amaçladığımızı aktardı. 

Ardından, Şener Oktik ve Şişecam yetkilileri, üyelerimizden gelen her türlü soruya büyük bir samimiyetle yanıt verdiler. Oktik, değer zincirindeki her paydaşın biraraya gelerek işi geliştirmesi gereğinin altını çizdi. Kaplama camdaki ithalat oranının da ancak birlikte gelişimle mümkün olabileceğini belirtti.

Şirketin başarısın sırrını;başta Ulu Önderimiz Atatürk’ün teşvik ve desteğine bağlı olarak, doğru insan kaynakları stratejisi ve kurum bağlılığı olarak değerlendiren Oktik, Şişecam’ın %72’sinin İş Bankası iştiraki, %28’inin de borsada işlem gören, halka açık bir şirket olduğunu belirtti.

Şişecam’da sektör trendlerinin nasıl takip edildiği üzerine gelen soruya;cam birimlerinin sürekli sektörle dirsek teması içinde olması ile belirleniyor ve beyaz eşya ihtiyaçları, düz cam birimi kanalı ile merkeze ulaşıyor yanıtı geldi.

Çalışanların en çok hangi eğitim kökeninden geldiği sorusu üzerine,daha geniş spektrumda düşünebilen insanlara olan ihtiyaç ve çaba üzerinde duruldu. %10’u doktoralı, %22’si masterlı çalışanların olduğu belirtildi ve cam bilimi ve teknolojisi üzerine yüksek lisanslı çalışanlarının sayısının artırılmasının arzu edildiği ve bu yönde Gebze Teknoloji Üniversitesi ile bir anlaşma sağladıkları belirtildi. Hemen Şişecam’ın yanında yer alan üniversitede bu konuda bir yüksek lisans programı açılacak. Ayrıca; mühendislerin yanında seramikçilerin, jeologların, tasarımcıların da bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin cam hammadde bakımında çok zengin olduğunun altı çizildi ve hammaddede renklendirici ya da renklendiricisiz ürünler için çok az ithalat yapılıyor oluşu gururla aktarıldı.

Prof. Oktik:“Rekabet bizi diri ve hep dinamik tutuyor… Kalite ve ürünü farklılaştırmak
bizim için çok önemli…”

Atilla Ünsal:“Yapılan toplantıda, yetkililere çok fazla soru geldi. Bilgi birikimimiz tamamen içimizden, kendi tecrübelerimizden geliyor. Kendi üretim teknolojilerimiz, kendimizde oluşuyor. Bu nedenle mühendislik bölümlerimize çok destek veriliyor. 1980’de mühendislik firmalarına verdiğimiz para; 3 milyon dolarmış… Sürekli bağımlı kalmamak için kendimizi geliştirdik.”

Soruların ardından Şişecam’a ve merkeze ilişkin Dr. Hakan Sesigür tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Soru cevaplar sunum sırasında da devam etti.

13 Ülkede üretim
1) Türkiye 2) Rusya 3) Gürcistan 4) Ukrayna 5) Bulgaristan 6) Bosna-Hersek 7) İtalya 8)Romanya
9) Mısır 10) Almanya 11) Macaristan 12) Slovakya 13) Hindistan

150 ülkeye ihracat (867 Milyon $ ihracat)
21 000 çalışan
Yıllık üretim rakamları
:
·         ~ 4.2 Milyon ton cam
·         ~2.1 Milyon ton Soda
·         ~4 Milyon ton endüstriyel hammadde

2020 Hedefleri&ŞİŞECAM Kurumsal ArTeGe Stratejileri

 • Güncel teknik ve analitik altyapıyı geliştirmek
 •  Ulusal ve Uluslararası düzeyde işbirlikleri ile ArTeGe çalışmalarının paylaşımı
 • Ana faaliyet alanlarında geliştirme ve optimizasyon
 • Yakın alanlarda yeni ürün yada teknoloji geliştirme (yada transfer)
 • Dönüşümsel alanlarda yeni ürün yada teknoloji geliştirme (yada transfer)

Türkiye’ deki Bölge Laboratuvarları
1)    Trakya 2) Yenişehir 3) Bilecik 4) Eskişehir 5) Mersin

 Uluslararası laboratuvar
1)    Gorokhovets, Tataristan, 2) Posuda- Russia 3) Targovishte – Bulgaria 4) Mina- Georgia

Sunum ve soru cevap bölümünün ardından, Prof. Oktik’e, Burak Özaydemir tarafından bir Teşekkür Plaketi taktim edildi. Programın ikinci bölümünde yapılan mimarlık yarışması sonucu inşa edilen binanın tüm bölümlerini ve tüm laboratuvarlarını görme fırsatı yakaladık. Laboratuvar gezisi sırasında da tüm çalışmalarını büyük bir netlik ve samimiyetle bizlerle paylaştılar ve masada olduğu gibi burada da tüm sorularımıza samimi yanıtlar aldık ve işbirliğine ilişkin yoğun arzulu olduklarını gördük.

Program, hep birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından son buldu. Bu organizasyonun hayata geçmesinde büyük destekleri olan arkadaşlarım Sayın Dr. Hakan Sesigür ve eşi Sayın Hande Sesigür nezdinde tüm Şişecam topluluğuna ve katılımları için de değerli üyelerimize teşekkür ederiz.

Ekler:
Şişecam Topluluğu ne zamandan beri Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor? Şişecam’ın Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Yaklaşık 40 yıllık Araştırma ve Teknolojik Geliştirme (Ar-Te-Ge) kültürüyle büyüyen ve güçlenen  Şişecam Topluluğu bu alandaki çalışmalarına 1976 yılında Türkiye’nin ilk özel sektör Ar-Ge. merkezlerinden olan “Cam Araştırma Laboratuvarı”nı İstanbul’da Karaköy Nimet Han’da kurmuştur. Topluluk bünyesinde 1981-2014 yılları arasında Ar-Te-Ge faaliyetleri Davutpaşa yerleşkesinde sürdürülmüş ve 2014 ortasında önemli bir adımla kurumsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri Gebze-Çayırova’da hayata geçirilen Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne toplanmıştır. Merkez birim ile birlikte yurt içi ve yurt dışında toplam 13 Bölge Laboratuvarı’nda görev yapan tam zamanlı Ar-Ge personeli sürekli artarken bugün itibarı ile  225’i aşmıştır.

Şişecam Topluluğu kaynakları değere dönüştürme vizyonu ile cam üretiminde hammadde maliyetlerinin düşürülmesi ve daha az ergitme enerjisi ile üretilebilecek cam kompozisyonlarının geliştirilmesi, yeni cam renk ve kompozisyonlarının geliştirilmesi, cam ergitme ve cam hatalarını giderme süreçlerinin yer aldığı cam fırınlarının tasarım ve işletmesinde, cam kalitesinin arttırılması, fırın ömrünü uzatma, çekilen cam miktarını arttırma, birim enerji tüketimini azaltma ve yüksek çevre performansı hedeflerine yönelik olarak ArTeGe çalışmalarını sürdürmektedir.

Şişecam katma değeri yüksek, ileri teknolojilere dayalı üretimlerle ve yeni ürünlerle portföyünü zenginleştirmeyi, maliyet düşürücü ve verimlilik artırıcı ürünlere yatırımlar yaparak, rekabet gücünü daha da artırma yarışında ArTeGe yetkinliklerine güvenmektedir…
Bu kapsamdaki Ar-Te-Ge faaliyet ve projeleri;

 • düzcamda; binalarda ve otomobillerde termal, optik ve akustik konforu en yüksek kalitede ve en ekonomik koşullarda son kullanıcısına sağlayacak cam üretimi ve kaplamalara,
 • cam ambalajda; ilaçtan, yiyeceğe ve içeceğe, üretiminden son kullanıcısına en sağlıklı ve güvenli estetik bir ambalajda ulaşmasını sağlamak için ambalajda kullanılan camı inceltip hafifletme ve mekanik mukavemetini artırmaya,
 • cam ev eşyasında; gündelik ihtiyaçlardan, prestij alanlara kadar ev sektöründe ve ikram sektöründe gereksinim duyulan bütün ürünler için inovatif ve estetik ürünlere,
 •  cam elyafında; farklı sektörün ihtiyacı olan farklı dokumalar uygun elyaflara,
 • kimyasallar üretiminde ise yeni soda ve krom bileşiklerine
  yoğunlaşmaktadır.

2014 yılında maliyet azaltan ve verimlilik artıran ürünler ve üretim teknolojileri kapsamında 38 proje üzerinde çalışan Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi laboratuvar ölçeğinde geliştirdiği yeni ürün ve teknolojilerin sayısı ise 44’e ulaşmış, laboratuvar ölçeğinde geliştirilen ürün ve teknolojilerinden ticari ürüne dönüşenlerin sayısı ise 10’u bulmuştur.

Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi hangi ihtiyaçlarla ve hangi süreçlerden geçerek kuruldu? Amacına ve çalışmalarına ilişkin bilgi verir misiniz? Hangi birimlerinize, ne şekilde hizmet veriyor?

1976 yılından bu yana yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri ile Türkiye’de kurumsal ArTeGe faaliyetlerinin öncülerinden olan Şişecam Topluluğu, Türkiye’de ArTeGe’ye en fazla yatırım yapan şirketler arasında yer almaktadır. Topluluk, 2014 yılında satış gelirlerinin % 1,4’üne karşılık gelen bir düzeyde ArTeGe harcaması gerçekleştirmiştir.

Topluluk bünyesindeki ArTeGe faaliyetlerinin odağında Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi bulunmaktadır. Cam bilimi ve teknolojileri alanlarında 27 ayrı laboratuvar ve laboratuvarlardaki donanımlarla merkezimiz ülkemizin en büyük ve yetkin laboratuvarı olup, Avrupa’nın sayılı laboratuvarları arasındadır. Sahip olduğu LEED GOLD sertifikasıyla yeşil bir bina olan Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi, Çevre düzenlemesi ve yeşil çatısının toplamı ile elde edilen yeşil/açık alan 5 bin 284 metrekare tasarlanmıştır. Merkezin çatısı % 80 yeşil çatı olarak tasarlanmış, böylece ısı adasının azaltılması sağlanmıştır. Standart bir binaya göre % 39 daha az enerji ve % 85 daha az su tüketen merkezde karbon dioksit sensörüyle birim alandaki kişi sayısında göre havalandırma yapılarak verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.  Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi sahip olduğu tüm bu çevreci özellikleriyle 3. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde yeşil bina adayı olarak “Gold” ödülünü de layık görülmüştür.

Bugün 120 tam zamanlı araştırmacının görev yaptığı merkez, cam bilimi ve teknolojisi alanında geleceğin ürünlerine ve üretim teknolojilerine yön vermektedir. Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde şu birimler yer almaktadır:

 • Fırın Teknolojileri, Enerji ve Çevre Teknolojileri, Harman ve Mekanik Sistemlerden sorumlu Ergitme Teknolojileri ve Mühendislik Direktörlüğü
 • Cam Özellikleri ve Ergitme Kinetiğinden sorumlu Cam Teknolojileri Direktörlüğü, 
 • Vakum Kaplama, Atmosferik Kaplama ve Yüzey Teknolojilerinden sorumlu Kaplama Teknolojileri Direktörlüğü
 • Analiz ve Malzeme Karakterizasyon hizmetlerinde sorumlu Analitik Destek Hizmetler Direktörlüğü,
 • Bütünleşik Yenilik Yönetimi ile Analiz ve Kalibrasyon Hizmetlerinin Kalitesinden sorumlu Yenilik ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü
Üye Girişi