BEYSAD SANAYİ 4.0 MÜKEMMELİYET MERKEZİ PROJESİ İÇİN REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI İLE PROKOL İMZALADI
23 Ocak 2018

BEYSAD olarak, 06.04.2017-05.07.2017 tarihleri arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı (IPA-II) tarafından açılan ACTIVITY 1.1 MANUFACTURING INDUSTRIES çağrısına,“DigitalTransformation of SMEs in TurkeythroughEstablishment of theIndustry 4.0. Competence Center” (Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Kurulması ile Türkiye'de KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü) ismi ile yaklaşık 10 Milyon Euro bütçeli bir proje hazırlamıştık. Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD proje ortaklığı ile resmi başvurumuzu yapmış ve değerlendirme sürecini başarı ile tamamladığımız ve öncelikli 9 proje arasına girdiğimiz bilgisini sizlerle gururla paylaşmıştık.

Proje kapsamında ülke ve sektör olarak, Sanayi 4.0 Dönüşümünde üyelerimize pilot proje, danışmanlık, eğitim ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında destek olabilecek teknik altyapı ve kadroya sahip ABD ve AB’deki örneklere benzer bir Mükemmeliyet Merkezine kavuşulacak. Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulmasıyla beyaz eşyanın elektronik, kimya, cam, plastik gibi alt sektörlerine de önemli kazanımlar sağlanacak, merkezde, üye firmalara teknik danışmanlık hizmetleri verilecek, pilot projelerin denenmesi için altyapı bulunacak, eğitim altyapısı oluşturularak, sektöre nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için kurs ve sertifika programları açılacak ve Üniversite akademik kadroları ile ileri araştırmalar yapılabilecek.

Rekabetçi Sektörler Programı'nın uygulaması 2026 yılının sonuna kadar devam edecek yeni dönem ilk çağrıları imalat sanayi, araştırma ve geliştirme ile teknoloji transferi ve ticarileştirme başlıklarında gerçekleştirildi. Nisan 2017'de açılan 112,8 milyon Avro bütçeli çağrıda, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan proje teklifi sahibi kurumlar ile 23 Ocak 2018 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Sayın Christian Berger'in himayelerinde düzenlenen törenle protokoller imzalandı.

BEYSAD proje sahibi kurumlardan biri olarak ilgili günde katılım gösterdi. Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hasan Okyar Bayraktar ve Sayın Sayat Çakır nezdinde temsil edildi ve BEYSAD olarak protokole imza atarak projemizin süreçte bir ileri aşamaya geçmesi sağlanmış oldu.  

Paydaşlarımızdan Özyeğin Üniversitesi’nden Sayın Erinç Albey ve TÜSİAD’dan Sayın Hazal İnce de törende hazır bulundular.

Bakan Özlü, Rekabetçi Sektörler Programı İmza Törenine Katıldı
Rekabetçi Sektörler Programı'nın, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) mali iş birliği kapsamında 2007 yılından bu yana yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Özlü, programla KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılmasının ve kalkınmanın hedeflendiğini söyledi.

Sayın Bakan, Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan 1. döneminde, KOBİ ve girişimciler için lisanslı depo, ortak kullanım tesisleri, laboratuvar, Ar-Ge merkezi, turizm altyapısı projelerinin hayata geçirildiğini belirterek, AB ile yürüttüğümüz projelerin en önemli ortak noktasının işletmelerimizin ve KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmak olduğunu vurguladı.

"Çabamız, bugünkü imza töreninde olduğu gibi rekabetçi sanayi modelini teknolojik yatırımlarla desteklemektir" diyen Bakan Özlü, Türkiye'nin yüksek teknolojiyi büyüme ve gelişmenin merkezine koyduğunu vurgulayarak, 2018'in bilim, teknoloji ve sanayide atılım yılı ilan edildiğini dile getirdi.

"Program, Türkiye'nin dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmesi bakımından önemli "
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Rekabetçi Sektörler Programı'nın AB-Türkiye ilişkileri açısından ve Türkiye'nin dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmesi bakımından önemli olduğunu söyledi. Berger, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin bu program kapsamında büyüyüp küresel alanda rekabet edebilir konuma gelmesinin de son derece önemli olduğunun altını çizdi.

"Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 23 kurum ile çalışmalar başladı"
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Oğuz Hamşioğlu, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 6 Nisan 2017 - 6 Temmuz 2017 tarihleri arasında "İmalat Sanayi", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" başlıklarında açılan proje teklif çağrılarına toplam 178 adet başvuru geldiğini, teknik değerlendirme aşamasına geçen 150 teklifin konularında uzman, bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirildiğini aktardı. Teknik değerlendirmelerin ardından, bire bir görüşme ve saha ziyaretleri gerçekleştirilerek nihai listenin ortaya çıktığını ekledi. Sayın Hamşioğlu, ayrıca değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 23 kurum ile çalışmaların başladığını kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ise AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın birinci dönemine ilişkin olarak (IPA-I), 2017'de bu Program kapsamındaki hiçbir fonun Brüksel'e geri gönderilmediğini belirterek, çalışmalarından dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı tebrik etti. Yeni dönem potansiyel faydalanıcılarına hitaben de "Projelere iyi hazırlanırsanız iyi bir uygulama dönemi geçirirsiniz. Projenize sahiplik göstermeniz önemli." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Rekabetçi Sektörler Programı 2. dönem çağrısı sonucunda, değerlendirmeleri başarıyla geçen toplam 113 milyon Avro bütçeli 23 projenin temsilcileri ile protokol imzaladı. Proje sahibi kurumlar arasında üniversiteler, kalkınma ajansları, teknokentler, organize sanayi bölgeleri, birlikler, odalar ve dernekler bulunmakta.

Üye Girişi