BEYSAD-OzUBEX Dijital Dönüşümde Sektörel İçgörüler Ve Yol Haritası Çalıştayı
20 Ekim 2022

BEYSAD, Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD’ın yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Kurulması ile Türkiye'deki KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü" projemiz ilerlemektedir.

Projenin ilk etkinliği olan "Dijital Dönüşümde Sektörel İçgörüler ve Yol Haritası Çalıştayı" 20 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi-BEYSAD (OZUBEX) Mükemmeliyet Merkezinde yaklaşık 100 kişilik katılımla gerçekleşti. Etkinliğe BEYSAD üyelerinden anket katılımcıları; SIRI değerlendirmesine dahil olan firma yetkilileri, ana sanayi ve diğer BEYSAD paydaşlarının yetkilileri dahil oldular.

Program, Özyeğin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Erdem’in açılış konuşması ile başladı. Erdem konuşmasında, Özyeğin Üniversitesi’nin çalışmaları yanında, şimdiye kadar tamamlanmış aşamalardaki süreçleri ve Özyeğin Üniversitesi olarak projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Ocak 2022’den itibaren özellikle dijital dönüşüm konusunda eğitim, danışmanlık, Ar-Ge hizmetleri ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesine odaklanarak merkezin sağlayacağı servisler üzerinde aktif olarak çalışmaktayız. Geldiğimiz noktada, sektörün küresel rekabetçiliğini koruyabilmesi adına önemli bir rol üstlenme vizyonuyla artık, faaliyetlere başladığımızı memnuniyetle duyurmak isterim.

Üniversitemiz, araştırma, eğitim ve sanayi ile iş birliği boyutlarında üniversiteleri değerlendiren ulusal ve uluslararası sıralamalarda Türkiye’deki ilk 10 üniversite arasında yer alıyor. Bu Merkez de ÖzÜ'nün sanayi ile iş birliğine verdiği değerin önemli bir göstergesi.

Üniversitemizin tüm fakültelerinde hocalarımızı sanayi ile iş birliği yapmaya teşvik ediyoruz. Hatta bunun ötesinde, araştırmalarını uygulamaya çevirmelerini, hocalarımızın performans değerlendirmelerinin bir parçası yaptık. Bu çalıştay sırasında ve önümüzdeki günlerde dilerim hocalarımızla yakından tanışma imkanı bulursunuz. Araştırma ile çözülecek problemleriniz olması durumunda hocalarımızla ortak projeler oluşturabilirsiniz.”

Sonrasında program, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir’in konuşması ile devam etti. Özaydemir projenin başından bu yana gerçekleşen süreci paylaştı.

“Merkez çalışmamız ile, ülkemizi Beyaz Eşya Üretim ve Teknoloji merkezi haline getirme amacımız kapsamında, 2016 yılından itibaren TÜSİAD’ın da önemli katkıları ile, ülke gündemimize girmiş olan Sanayi 4.0 Dönüşümü üzerine odaklandık. Sektörümüzün ülkemizdeki global ölçeği ve derin tedarik zinciri sayesinde bu dönüşümün sektör açısından kritik ve ulusal açıdan ise örnek olabileceğini öngördük ve çalışmalarımızı bu yönde planladık.

Avrupa Birliği IPA programı kapsamında Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler programı kapsamında yeni dönem çağrılarını 2016’da açtığında, programın sektör ve dernek amaçlarımız ile uyumunu görerek bir proje başvurusu yapmak üzere Yönetim Kurulumuz karar aldı. Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD işbirliği ile oluşturduğumuz yaklaşık 10 Milyon Euro bütçeli “Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye'de KOBİ'erin Dijital Dönüşümü” başvurumuz detaylı değerlendirmeler sonrasında 2017 yılı sonunda proje onayı aldı ve 2018 yılı başında resmi imzalar atılmış oldu. Projemizin yoğun ön hazırlık çalışmalarından sonra 2020 yılında ihale süreçleri başladı ve tamamlanan ihalelerden önemli sayıda ekipman, OZUBEX’e teslim edilmiş durumdadır. Merkezimizin kurulumu ve altyapısının geliştirilmesi konusunda destek verecek uzmanlardan oluşan teknik destek ihalesi de 2021 yılı sonunda tamamlandı ve 2022 yılı başında ihaleyi kazanan ekip danışmanlık çalışmalarına yoğun şekilde başladılar. Teknik danışmanlık ekibinin derin tecrübeleri ile merkezimin içeriği ve kapsamını derinleştirme ve zenginleştirmek üzere çalışmalarımız 2024 yılı sonuna kadar sürecektir. İhale süreci başlamış olan ekipmanlarımızın teslimi ile 2023 yılı ilk yarısında Merkezimizin resmi açılışını yapmayı hedefliyoruz.

Merkezimizin sektörün danışmanlık, eğitim, pilot proje ve araştırma ihtiyaçlarına geniş fiziksel altyapı, yetkin kadro ve proje kapsamında çalışacak yetkin uluslararası uzman ekipten sağlanacak bilgi birikimi sayesinde kapsamlı şekilde cevap vereceğini ve dönüşüm konusundaki engelleri azaltacağını öngörüyoruz. Merkezin bünyesindeki ekipman altyapısı ile sektörümüzdeki konvansiyonel üretim ekipmanlar ile yeni teknolojilerin birlikte kullanılması konusunda kullanım senaryoları, mühendislik çalışmaları ve pilot projeler gerçekleştirilebilecektir. Merkezdeki eğitim ve danışmanlık programları hizmet alacak paydaşlarımızın süreçlerinde görülebilir etki yaratma hedefi ile oluşturulmaktadır. Sektördeki geniş işbirliği kültürü sayesinde merkezin koordinasyonunda şemsiye projeler ile Dijital ve Yeşil Dönüşüm kapsamında ortak Ar-Ge ve AB projeleri için gerekli altyapı oluşacaktır. “

Ardından, Arçelik Global Dijital Üretim Teknikleri Direktörü Haldun Dingeç; Haier Europe Türkiye Otomasyon, Dijitalizasyon ve Enerji Müdürü Onur Yüksel ve Vestel Beyaz Eşya Otomasyon ve Projeler Geliştirme Müdürü Tolga Özdenli’nin konuk olduğu, Gözde Karaduman’ın moderatörlüğünde “Ana Sanayi ile Dijital Dönüşüme Bakış” paneli gerçekleştirildi. Tecrübelerin ve önerilerin paylaşıldığı verimli bir bölüm oldu.

Sonrasında OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi Direktörü Dr. Erinç Albey, enerjik ve bilgilendirici sunumu ile OzUBEX’i anlattı.

İlerleyen bölümlerde Merkez danışmanlık konsorsiyumda yer alan MEXT’in Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem, BEYSAD üyeleri ile yapılan Dijital Değerlendirme Sonuçlarına ilişkin bilgilendirme sunumunu ve sonrasında da M. Cengiz Ulubaş, Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Yolculuğu başlıklı etkileyici sunumlarını gerçekleştirdiler.

Öğle arasının ardından program, yaklaşık 1.5 saat süren, farklı salonlardaki “Dijital Olgunluk Değerlendirmesi” yuvarlak masa çalışmaları ile başladı. Ardından merkez gezisi yapıldı. Gezi sırasında katılımcılardan ekipmanlara ve ekipman istasyonlarında verilen servislerin detaylarına ilişkin geri bildirim alma fırsatı da oldu. Bu bölüm katılımcıların oldukça ilgisini çekti.

Katılım ve katkıları için tüm üye ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Üye Girişi