BEYSAD – OzU Mükemmeliyet Merkezi çalışmaları sürüyor
3 Ağustos 2018

Geçtiğimiz aylarda BEYSAD – Özyeğin Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Projemiz için, Yönetişim ve Paydaş Modeli Yurtdışı Örnek İncelemeleri konu başlığı ile UNDP ile bir çalışma yapılmasına karar verildi.

Bu çalışmanın amacı;
BEYSAD, yeni kurmakta olduğu Mükemmeliyet Merkezi’nin yönetişim ve paydaş modelini sürekli geliştirmek üzere çalışma yürütmektedir. Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında seçilen ana temalardan biri olan Ar-Ge’nin ticarileşmesi ve tavsiyelerden biri olan KOBİ’lerle üniversiteler ve devlet arasında kuvvetli arayüzler olması gerekliliği konuları ile ilgili UNDP ilgili proje kapsamında TTGV ile yaptığı çalışmaların paylaşılması ve bizim projemiz ile etkileşimini sağlayabilmek…                                

Bu kapsamda, ilk Önbilgilendirme Toplantısı 3 Ağustos 2018 Cuma günü, bu konuda iyi bir örnek olabileceğini düşündüğümüz İstanbul Moda Akademisi’nde, UNDP, Bakanlık, OzU ve BEYSAD olarak Ş. Burak Özaydemir ve Ayşegül Koç eşliğinde yapıldı. Amaç, İstanbul Moda Akademisi’nin de BEYSAD’ın yapmaya çalıştığı bir amaçla ve teşvikle kurulmuş olması nedenli, yeri görmek, olumlu ve olumsuz görünen yanları yetkilisinden dinlemekti. Çok faydalı bir toplantı gerçekleştirildi…

Öntoplantı sonrasında, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü 10.00 – 16.00 saatleri arasında Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Salonu’nda; Özyeğin Üniversitesi moderasyonunda bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Arçelik, Vestel, kamu ve BEYSAD yetkililerinden toplamda 14 kişi katıldı. Toplantı sırasında, TTGV’nin Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında hazırlamakta olduğu Fraunhofer, DFKİ ve TTGV kurumlarının işleyiş ve kurumsal yapılarının çalışıldığı raporun ön sunumu yapıldı ve bu kurumlar hakkındaki sorulara cevaplar alınma fırsatı oldu.

Örnek kurumlar üzerinden, kurulması planlanan Merkeze de önerilerde bulunuldu.

Paylaşımlar sırasında, ana sanayilerimizden tam destek görmek ve birlikte gelişim konusu bizleri son derece sevindirdi.

Bu çalıştay ile; profesyonel bir moderasyon eşliğinde, geniş katılımlı bir paydaş grubunun görüşlerinin alınarak raporlanması sağlanmış oldu…

Projeye ilişkin hatırlatma:
BEYSAD olarak, 06.04.2017-05.07.2017 tarihleri arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı (IPA-II) tarafından açılan ACTIVITY 1.1 MANUFACTURING INDUSTRIES çağrısına, “Digital Transformation of SMEs in Turkey through Establishment of the Industry 4.0. Competence Center” (Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Kurulması ile Türkiye'de KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü) ismi ile yaklaşık 10 Milyon Euro bütçeli bir proje hazırlamıştık. Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD proje ortaklığı ile resmi başvurumuzu yapmış ve değerlendirme sürecini başarı ile tamamladığımız ve öncelikli 9 proje arasına girdiğimiz bilgisini bir kez daha gururla hatırlatmak isteriz.

Proje kapsamında ülke ve sektör olarak, Sanayi 4.0 Dönüşümünde üyelerimize pilot proje, danışmanlık, eğitim ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında destek olabilecek teknik altyapı ve kadroya sahip ABD ve AB’deki örneklere benzer bir Mükemmeliyet Merkezine kavuşulacak. Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulmasıyla beyaz eşyanın elektronik, kimya, cam, plastik gibi alt sektörlerine de önemli kazanımlar sağlanacak, merkezde, üye firmalara teknik danışmanlık hizmetleri verilecek, pilot projelerin denenmesi için altyapı bulunacak, eğitim altyapısı oluşturularak, sektöre nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için kurs ve sertifika programları açılacak ve Üniversite akademik kadroları ile ileri araştırmalar yapılabilecek.

İlgili yetkili kurumlarla çalışmalarımız sürmektedir…

Üye Girişi