BEYSAD İş Yemeği Toplantıları 5
15 Şubat 2012

BEYSAD İş Yemeği toplantılarının beşincisi 16 kişilik katılımla,15 Şubat 2012 Çarşamba günü Marriott Hotel Asia’da saat 19.00-21.00arası “Beyaz Eşya Sektörü’ndeki gelişmeler ve Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi” konu başlığı ile yapıldı. Toplantıya BEYSAD Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü ile birlikte TÜRKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyelerinin bir bölümü ve TÜRKBESD Genel Koordinatörü Rifat Öztaşkın katıldı. Ayrıca Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi çalışmalarında BEYSAD’ın paydaşlarından olan TRİA firması adına da Melih Yurdagül ve Özra Peker toplantıda hazır bulundular. 

Toplantıya TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aydilek, Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Tüfekçi (Arçelik), Timur Tuncer (Vestel), Engin Özsayın (Candy, Süsler) katıldılar. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyelerinden Barış Orbay (Arçelik), Muharrem Yamaç (BSH) ve Turgay Dağ (Indesit) programlarında son anda oluşan farklılıklardan dolayı maalesef aramızda olamadılar. 

Toplantıda beyaz eşya sektörü, ana ve yan sanayi temsilcileri ile birlikte tartışıldı. Daha ileriye gidebilmek için neler yapılabileceği üzerine, 2023 hedeflerine, Beyaz Eşya yan sanayii strateji belgesi çalışmaları üzerine görüş ve öneriler paylaşıldı. Sektörün, 20 milyon üzerindeki üretim adedi başarısında, ana ve yan sanayisi ile koordineli çalışılabiliyor oluşunun önemi vurgulandı. Yerlileştirme politikasının, cari açığın da kapatılması konusunda çok önemli bir yeri olduğu konuşuldu ve devletin de bu konuda destek olmak için hazır olduğu hatırlatıldı. 

Uzun zamandır ana ve yan sanayisi ile birlikte yapılan bir fuar olmamasından dolayı, hep birlikte bir fuar yapılıp yapılamayacağı konusu tartışmaya açıldı. Olumlu görüşlerle birlikte olumsuz olabilecek tarafları da tartışıldı. CNR Fuarcılığın beyaz eşya ve bu sektörle ilgili diğer yan sektörler için Haziran’da yapmayı planladığı fuara ilişkin bilgi paylaşıldı. 

Sektör olarak başarılı olabilmek için ana ve yan sanayiin teknolojik olması ve tüketicinin de bunu talep etmesi gereğine değinildi. 

Başta TÜRKBESD Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere, tüm katılımcılara, değerli katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Üye Girişi