BEYSAD ile “Toplam Faktör Verimliliği Sektörel Çalışma Toplantısı” Tüm Sektörü Biraraya Getirdi
03 Ağustos 2017

BEYSAD olarak, Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek (AB) Projesi kapsamında, Elektrikli Ev Aletleri Sektörü'nde verimliliğin artırılmasının önündeki engellerin tespit edilmesi ve ileriye yönelik politika çerçevesi oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 3 Ağustos 2017 Perşembe günü, Sheraton Grand- Ataşehir Otel'de, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) yürütücülüğünde, tüm paydaşlarımız ile sektörümüzü ele alma fırsatımız oldu. Yaklaşık 45 kişinin katılım gösterdiği organizasyonda BEYSAD üyelerine ek olarak, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri; ana sanayilerimizden Arçelik, BSH, Vestel yetkilileri; paydaş üniversitelerimiz olan İTÜ, Okan Ünv, Özyeğin Ünv., Sabancı Ünv.’den çok değerli akademisyenler bizleri yalnız bırakmadılar ve çok kıymetli görüşleri ile destek oldular. 
 
Moderatörlüğünü Murat Özbilen’in (Global Business Management Consultant) yapmış olduğu etkinlik, ilgili kurumlarca yapılan açılış konuşmaları ve BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ş. Burak Özaydemir’in BEYSAD ‘a ve Sanayi 4.0 özelinde BEYSAD’ın sektörde yapmış olduğu özel  çalışmalara ilişkin bilgilendirmesi ile başladı… Sanayi 4.0’ın verimliliği direkt etkileyeceğinden hareketle ağırlıklı olarak bu konuya yer veren Özaydemir, farkındalık oluşturmak amaçlı başladıkları, yurtdışı gezilerden başlayıp, yapılan ve BE4 olarak markalaştırdıkları Sanayi 4.0 etkinliği, sonrasındaki çalıştaya ilişkin bilgiler paylaştı ve gelinen noktada Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD paydaşlığında başvurulan Rekabetçi Sektörler (IPA) proje başvurusu ile, Özyeğin Üniversite kampüsü kapsamında kurmayı planladıkları Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi planlarına ilişkin ilgi çekici bir sunum gerçekleştirdi. 
 
Özaydemir, çok kıymetli paydaşların aynı masa çevresinde biraraya gelmiş olduğu bu özel etkinlik için; “Toplantı, sektörün rekabetçiliği için kritik olan toplam faktör verimliliği kavramı kapsamında sektördeki ana sanayi, yan sanayi, kamu ve akademinin aynı masa etrafında ortak hedeflere yönelik açık ve yapıcı tartışması için önemli bir fırsat oluşturdu. Tartışma sonuçlarının ulusal ve sektör politikalarına yön verecek kalitede olduğunu düşünüyoruz” dedi.  
 
Türkiye ekonomisinin yüksek ve sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşabilmesi açısından önem taşıyan, ayrıca rekabet gücünün en temel belirleyicisi olan verimlilik, son dönemde politika dokümanlarında da öne çıkan bir kavramdır. Onuncu Kalkınma Planı’nda; "verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesini” esas alan bir büyüme stratejisi belirlenmiştir.
 
Verimlilik konusunda "Üretimde Verimliliğin Artırılması Öncelikli Dönüşüm Programı” ve "Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında yürütülen çalışmalar bulunmakla beraber; mikro temelleri esas alan çok boyutlu bir makro stratejinin oluşturulmasına önem verilmektedir. Bu kapsamda, Kalkınma Bakanlığı’nın ana faydalanıcı olduğu "Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi" hayata geçirilmiştir. BM Kalkınma Programı tarafından yürütülmekte olan Proje çerçevesinde, geniş kapsamlı bir saha çalışmasından elde edilecek mikro bulgular temelinde imalat sanayimizin verimliliği önündeki kısıtların tespit edilmesi ve uluslararası karşılaştırmalar da dikkate alınarak çözüm odaklı politika setinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu proje çerçevesinde, toplam faktör verimliliğinin artırılmasında en büyük katkıyı vereceği düşünülen değer zincirlerinin ana faaliyetini örnekleme için dört sektör tespit edilmiş olup, söz konusu sektörlerden bir tanesi de elektrikli ev aletleri sektörüdür. Diğer sektörler ise, tekstil, otomotive ve gıda olarak belirlenmiştir.
 
Bu sektörler özelinde yapılan toplantılarda konu, 4 başlık ile ele alınmış ve taraflardan konuya ilişkin görüşleri bu metotla raporlanmıştır.

  • Değer ve Tedarikçi Zincirinde Dijitalleşme
  • KOBİ’lerde Kurumsallaşma
  • Ar-Ge’nin Ticarileşmesi
  • İleri Malzemelerin Kullanılması

Toplantı sistematiğinde, yukarıdaki başlıklara ilişkin, katılımcılardan şu soruların cevapları istendi;

  • Bu konularda ne yapıyorsunuz?
  • Firmaların / sektörün Değişim Gündemi?
  • Neler yapmayı planlıyorsunuz?
  • Kamu nerede, nasıl müdahale etmeli?

Akşam saatlerine kadar süren toplantıda konuşulanlar raporlanarak önce bir taslak kitap, ardından, sektörde verimliliğin artıp, eksiklerin tamamlanabilmesine destek olabilecek ilgili kurum ve kişilerle paylaşılmak üzere bir ana, “Beyaz Kitap” olarak hazırlanıp gelişime destek sağlanmış olunacak.
 
Bu süreçte, emeği geçen tüm kurumlara ve yoğun destekleri için tüm üye ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Üye Girişi