BEYSAD Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi TİM'de...
25 Ocak 2013

Bilindiği üzere, BEYSAD olarak, büyüyen ihracat hedefleri, gelişen ekonomi şartlarında Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin de sürdürülebilir bir büyümeye sahip olması için 2011 yılında bir karar alındı ve alınan bu kararla Beyaz Eşya Yan Sanayi sektörünün, ülke büyüme hedeflerine paralel gelişimine uzun vadeli ve sürekli katkı sağlayabilmek amacıyla “Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi” başlatıldı. 

BEYSAD Yönetiminden, çalışanlarına; üyelerinden, ana sanayi firmalarımıza; sektörün sivil toplum kuruluşlarından, bakanlık yetkililerine kadar herkes yaklaşık 1,5 yıldır, büyük bir titizlikle bu çalışmaya destek verdi. Bu değerli desteklerle tamamlanmış olan Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi basıldı ve ilk olarak paydaşlarına dağıtıldı. Bu konuda ilk geniş çaplı bilgilendirme toplantısının 9 Nisan 2013’de BEYSAD Genel Kurul’unda, Sayın Bakanımızın da katılımını planladığımız Tanıtım Toplantısı’nın ise Mayıs ayında yapılması düşünülmektedir. 

Bu yola çıkarken, Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi’nin amacı sektör oyuncularının vizyonuna katkı sağlamak, hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek en doğru stratejileri, tüm paydaşların katılımıyla ortaya koymak ve sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmaktı. Sürecin tam da arzu edilen gibi son derece pozitif ve sektörü ileriye taşıyacak bir paylaşım ve destek ortamında geçtiğini söylemek mümkün. 

Bu olumlu diyaloglar kapsamında 25 Ocak 2013 günü BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Balkır, BEYSAD YK Üyesi ve İEEMBİB Başkan Yardımcısı Atilla Eren; beraberlerinde İEEMBİB Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TİM Genel Sekreter Yardımcısı İsmet Yalçın ve İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Koşkan ile birlikte TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’yi makamında ziyaret etmişlerdir. BEYSAD yetkilileri bu ziyaret ile, 2023 ihracat hedefinde büyük katkısı olacağını düşündükleri sektörleri için Büyükekşi’ye Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi hakkında bilgi vermişlerdir. 

Toplantıda konuşulan bazı konular özetle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

  • Belgenin hazırlanması aşamasında hangi yöntemlerin kullanıldığı, bütçesinin nasıl oluşturulduğu, belge bittikten sonraki süreçte, belgenin rafa kaldırılmayıp yapılan komite çalışmaları ile yaşayan bir belge olması için çalışmaların sürdürüldüğüne ilişkin bilgiler paylaşıldı. 
  • BEYSAD Strateji Belgesi’nin beyaz eşya yan sanayii için yapılan spesifik bir çalışma olduğu, ancak beyaz eşya sektörünün bütünü hakkında bir çalışma için BEYSAD, İEEMBIB ve TÜRKBESD üçlü ortak bir çalışma yapılabileceği ifade edildi.  
  • Beyaz eşya sektörünün genelini ele alan bir çalışma için TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye davet yapıldı. 
  • BEYSAD Strateji Belgesi çalışmasının 2023 İhracat Stratejisi ile paralel yürütülen bir çalışma olduğu vurgulandı. 
  • Beyaz Eşya sektörünün üretiminin % 75’inin ihracat olduğu dile getirildi. 
  • Ara malı/stratejik komponent üretiminin ülkenin marka değerleri için önemi vurgulandı. 
  • 21 milyon adet üretim ile Türkiye Beyaz eşya sektörünün Avrupa’da birinci sırada yer aldığı iletildi. 
  • Yabancı büyük şirketlerin Satınalma toplantılarını senede bir kez belirlenen bir ülkede yaptığı ve son birkaç yıldır BEYSAD vasıtasıyla bu toplantıların Türkiye’de yapıldığı ifade edildi. Beyaz Eşya yan sanayi firmalarının dev yabancı markalarla çalışmaya başlamakta zorlanmadığı, çünkü firmalarımızın zaten alanlarında yetkin olduğu belirtildi. 
  • Bu sanayide çalışan şirketlerin % 75’inin BEYSAD’a üye olduğu, % 55’inin ciro seviyesi olarak KOBI sınıfında olduğu belirtildi. 
  • Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi dışında da bazı konulara değinilme fırsatı doğdu. Örneğin, Gömülü (embedded) yazılım konusu görüşüldü, Beyaz eşya ve otomotiv sektöründe gömülü yazılımın oranını ayrıştırmanın mümkün olmadığı ancak eşyanın katma değerine etkisinin çok olduğu ifade edildi. Bu konuya ek olarak yeşil ihracat projesi, çocuk işçi ya da sigortasız işçi çalıştırılması, beyaz eşyanın ülkemizdeki markalaşma süreci, küçük ev aletleri üretimi ve yatırımları ve insan kaynaklarına ilişkin pek çok önemli konunun da görüşülme fırsatı bulundu. 

Başta TİM Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi olmak üzere, bu toplantının gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm TİM yetkililerine teşekkür ediyor ve TİM ile işbirliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz. 

Üye Girişi