BEYSAD Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi Arama Koferansı yaptı (Bolu-Gazelle Hotel)
13-15 Aralık 2013

Bilindiği üzere BEYSAD önderliğinde, TRİA (Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık) paydaşlığında, KOSGEB, beyaz eşya ana ve yan sanayi destekleri ile hazırlanmış olan Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin Strateji Belgesi çalışmalarının bir kolu olan ilk Arama Konferansı, 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Bolu Abant Palace otelde 37 kişilik katılımla gerçekleştirilmişti.

Belgenin hazırlanıp dağıtımın yapılmasının üzerinden bu yana geçen 1,5 yıllık süreçte, SB’de yer alan 5 ana hedefi gerçekleştirmek üzere BEYSAD bünyesinde 5 farklı hedef komitesi oluşturuldu. Yaklaşık 10’ar kişiden oluşan bu komiteler Ocak 2013 tarihinden bu yana neredeyse her ay biraraya gelerek sektörü daha yetkin hale getirmek ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere “strateji belgesinde” yer alan eylem planındaki eylemlerin her biri ile ilgili tek tek çalıştılar ve siz değerli BEYSAD üyelerine faydalı etkinlikler yaparak geri dönüşler sağladılar. Çalışmalar, bazen çalışılan konu ile ilgili bir uzman ağırlamak, bazen bir gezi, bazen eğitim programı, bazen ana sanayi yetkilisi eşliğinde, bazen de çalışma ve tecrübelerinize ihtiyaç duyulan konularda sizlere anket göndermek şeklinde aydan aya belli bir noktaya taşındı. Aslında bu çalışmalar ile Belge’nin çıktığından bu yana en ön planda tutulan yanı olan “yaşayan bir belge olması” da hayata geçirilmiş oldu.

Bu bağlamda hedeflenen stratejilerin tekrar gözden geçirilerek, stratejiler ve bu stratejiler doğrultusunda alınan aksiyonların hedeflere uygunluğu konusunda tüm paydaşlar tarafından mutabakat sağlanması gerekiyor idi. Bu amaçla oluşturulan 2. Arama Konferansı 13-15 Aralık 2013 tarihlerinde Bolu-Gazelle Otel’de teknik ekip hariç 47 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda sektörün ana ve yan sanayi aktörlerinin yanında TURKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği), SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu), TURKCELL, TRAKYAKA (Trakya Kalkınma Ajansı), Ernst&Young, Sanayi Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Subcon Turkey, Whiteline, Dağıtım Kanalı Dergileri, bir özel sermaye fonu yönetim şirketi yetkililerinden de fikir önderleri, değerli görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.

TRİA tarafından düzenlenen Arama Konferansının moderatörlüğünü geçen konferansta olduğu gibi yine Kerim Han Milar yaptı. Oturumlar 5 Evre’den oluştu.

EVRE I             Dünyadaki ve Türkiye’deki akımlar

EVRE II            Arzulanan ve tehdit içeren akımlar

EVRE III           Sunumlar / Son 1,5 yılda neler yapıldı

EVRE IV           Önümüzdeki 5 ve 10 yıl için en iyi ve en kötü senaryolar,  Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayiinin bu tablodaki yeri

EVRE V            Stratejiler, Komite çalışmaları

13 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 15 Aralık saat 13.00’e dek süren oturumlarda

zaman zaman büyük grup olarak, zaman zaman farklı gruplara ayrılarak ortak aklın bulunması için yukarıdaki başlıklar tartışıldı. Bütünden parçaya doğru ilerlenen toplantılarda sektörün geleceğine ilişkin arzu edilenler, tehditler ortaya kondu. Tehditleri bertaraf edip, arzulananlara ulaşabilmek için yapılması gerekenler kayıt altına alındı.

Bu zamana dek yapılan komite ve izleme yönlendirme toplantıları, araştırmalar, anket çalışmaları sektörün ileri gelenleri ile yapılan görüşmelerle birlikte, bu toplantıdan elde edilen veriler dahilinde strateji belgesinin ikinci bölümünün hazırlanması için çalışmalar ve görüşler toparlandı.

Son derece yapıcı ve verimli geçen konferansta sektörü ileriye taşıyacak karşılıklı görüşler tartışmaya açıldı ve uzun toplantılar sonrasında hemfikir olunan konular yeni stratejiler olarak kayıtlara alındı.

Emeği geçenlere ve büyük fedakarlıklar ile bu toplantıya dahil olan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Not: Evre III’de yapılan sunumlar:

1-    Turkcell - Yiğit Kulabaş (Genel Müdür Yrd.) – Akıllı Gelecek ve Beyaz Eşya

2-    Mediterra - Doruk Aydın (Şirket Ortağı)-  Özel Yatırım Fonu Gözüyle Beyaz Eşya Yan Sanayi

3-    Hidrotam – Berrak Çekin (Genç Beysadlı, Şirket Ortağı)– Pembe Çantalı Kızın Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Hikayesi

4-    Ernst & Young – Yakup Güneş (Yönetici)- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

5-    TRİA - Özra Gökçe (Proje Müdürü)– Komite Çalışmaları Değerlendirme

Üye Girişi