BEYSAD, Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi 3. Arama Konferansı'nı gerçekleştirdi (Bolu-Gazelle Otel)
11-13 Aralık 2015 Bolu-Gazelle Otel

Bilindiği üzere BEYSAD önderliğinde, KOSGEB, beyaz eşya ana ve yan sanayi destekleri ile hazırlanmış olan Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin Strateji Belgesi çalışmalarının bir kolu olan ilk Arama Konferansı, 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Bolu Abant Palace Otel’de 37 kişilik katılımla; ikincisi 13-15 Aralık 2013 tarihlerinde Bolu Gazelle Otel’de 47 kişilik katılımla gerçekleştirilmişti. Çalışmalar hız kesmeden sürerken bu yıl 11-13 Aralık 2015 tarihlerinde Üçüncü Arama Konferansı için sektörün önemli paydaşları yine Bolu Gazelle Otel’de biraraya geldiler.

2012 yılında ilk belgenin hazırlanıp dağıtımının yapılmasının üzerinden geçen 1,5 yıllık süreçte, Strateji Belgesi’nde yer alan 5 ana hedefi gerçekleştirmek üzere BEYSAD bünyesinde 5 farklı hedef komitesi oluşturuldu. Yaklaşık 10’ar kişiden oluşan bu komiteler ilk Arama Konferansı’nın ardından neredeyse her ay biraraya gelerek sektörü daha yetkin hale getirmek ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere “strateji belgesinde” yer alan eylem planındaki eylemlerin her biri ile ilgili tek tek çalıştılar ve siz değerli BEYSAD üyelerine faydalı etkinlikler yaparak geri dönüşler sağladılar.

2013 yılında yapılan İkinci Arama Konferansı sonrasında ise “Birinci Revizyon Belgesi” oluşturulmuş olup, çalışmalara 3 Komite ile devam edilme ortak kararı doğmuştur. 2013 yılından bu yana da bu 3 komite çalışmalarını hız kesmeden sürdürmüşlerdir.

Tüm bu çalışmalar, bazen çalışılan konu ile ilgili bir uzman ağırlamak, bazen bir gezi, bazen eğitim programı, bazen ana sanayi yetkilisi eşliğinde, bazen de çalışma ve tecrübelerinize ihtiyaç duyulan konularda sizlere anket göndermek şeklinde aydan aya belli bir noktaya taşındı. Aslında bu çalışmalar ile Belge’nin çıktığından bu yana en ön planda tutulan yanı olan “yaşayan bir belge olması” da hayata geçirilmiş oldu.

Bu bağlamda her çalışmada olduğu gibi, hedeflenen stratejilerin tekrar gözden geçirilerek, stratejiler ve bu stratejiler doğrultusunda alınan aksiyonların hedeflere uygunluğu konusunda tüm paydaşlar tarafından mutabakat sağlanması gerekiyor idi. Bu amaçla oluşturulan Arama Konferanslarının üçüncüsü 11-13 Aralık 2015 tarihlerinde Bolu-Gazelle Otel’de teknik ekip hariç yine 47 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Arama Konferansı, ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.

Moderatörlüğünü, Milar Business Advisory Services’ın yöneticisi Kerim Han Milar’ın 3. kez yapmış olduğu Arama Konferansı’nda tam da bu bilinçle beyaz eşya yan sanayi temsilcileri, beyaz eşya ana sanayi temsilcileri ile kamu ve bürokrasiyi, medyayı, sektör paydaşımız olan STK’ları, akademisyenleri ve beyaz eşya sektörüne yakın iş dünyasını temsil eden, konferansa farklı bakışları ile katkı yapabilen kişiler katıldılar.

Bu Arama Konferansı öncesinde, diğerlerinden farklı olarak katılımcılar ile, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale’nin hazırlamış olduğu “BEYSAD Arama Konferansı Beyaz Eşya Sektörü İnceleme Raporu” paylaşıldı. Raporun ayrıntılarına ilişkin sunum ise Cuma akşam oturumunda Prof. Özlale tarafından yapıldı. Etkileyici bilgi ve veriler içeren sunum, son derece ilgi gördü ve soru cevap bölümü ile oldukça uzun sürdü. Bu sunum, organizasyonun diğer oturumlarına da önemli bir altyapı oluşturdu.

Cuma akşam oturumunda her zaman olduğu gibi son 2 yılda nelerin değiştiğinin tespiti için yine Dünya’da ve Türkiye’deki Akımlar not edildi ve ertesi günü katılımcılarla paylaşıldı. Bu listede 2 yıldan bu yana “Endüstri 4.0 ve Akıllı cihazlar” açık ara fark yaratan konular olarak önplana çıktı.

Toplantıda sektörün ana ve yan sanayi aktörlerinin yanında TURKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği), TÜSİAD, TET (Elektrik ve Elektronik Sektör ve Hizmet İhracatçıları Birliği), SUBCONTURKEY Dergisi; teknoloji ve finans odaklı farklı şirket yetkililerinden de fikir önderleri, değerli görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.

Toplantıda 47 katılımcı, 3 gün boyunca yapılan küçük grup ve büyük grup çalışmalarıyla, Beyaz Eşya Sanayi (BES) ve Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin (BEYS), 2020’de ulaşacağı durumu tasarlamak ve ortaya çıkabilecek riskleri yönetmek için fikir ürettiler. Bu arama konferansında diğerlerinden farklı olarak, ikinci evreye ilave edilen güçlü ve zayıf yanlar çalışmasıyla BES ve BEYS’nin dünyada ve Türkiye’de ayrı ayrı SWOT matriksleri çıkartıldı.

Dördüncü evrede 4 ayrı grup oluşturuldu. Grupların her biri farklı konularda çalıştılar. Gruplardan ikisi BES ve BESY için ayrı ayrı gelecek tasarımı yaparken, diğer 2 grup yine BES ve BEYS için ayrı ayrı risk analizi çalıştılar.

Oturumlar 4 Evre ve genel sonuç değerlendirmesinden oluştu.

·         Evre 1 Dünya’da ve Türkiye’de son 2 yıl içerisinde değişimler  

·         Evre 2 Dünya’da ve Türkiye’de BES ve BEYS’ni etkileyen fırsat ve tehditler

Güçlü ve zayıf yanlar/SWOT matriksi          

·         Evre 3 - Strateji Belgesi – Komite oluşumları     

·         Evre 4 - Türkiye’de BES ve BEYS için gelecek tasarımı/risk analizi

·         Genel sonuç değerlendirmesi   

11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 13 Aralık saat 13.00’e dek süren oturumlarda

zaman zaman büyük grup olarak, zaman zaman farklı gruplara ayrılarak ortak aklın bulunması için yukarıdaki başlıklar tartışıldı. Bütünden parçaya doğru ilerlenen toplantılarda sektörün geleceğine ilişkin arzu edilenler, tehditler ortaya kondu. Tehditleri bertaraf edip, arzulananlara ulaşabilmek için yapılması gerekenler kayıt altına alındı.

Evre 1: Dünya’da ve Türkiye’de değişimler
Konferans 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’de büyük grup çalışmasıyla başladı. Büyük grup çalışması öncesi tüm katılımcılar kısaca kendilerini tanıttılar. Daha sonra konferansın ilk evresi olan “Dünya’da ve Türkiye’de Değişimler” büyük grupta yapılan 40 dakikalık beyin fırtınasıyla devam etti. Bu sırada, tüm katılımcılardan Dünya’da ve Türkiye’de son 2 yıl içerisinde artan ve azalan eğilimleri söylemeleri istendi. Katılımcıların her biri bireysel düşüncelerini sırasıyla dile getirirken, aynı anda da tüm söylenen maddeler herkesin görebileceği şekilde Flipchart’lara yazıldı.

Evre 2: BES ve BEYS’ni etkileyen değişimler 
11 Aralık Cuma akşamı ortaya çıkan, Dünya ve Türkiye’de ki değişimler 12 Aralık Cumartesi günü sabahı tüm katılımcılara dağıtıldı. İkinci evre iki ayrı oturum halinde yapıldı. İlk oturumda katılımcılar 4 gruba ayrılarak, küçük gruplarda Dünya ve Türkiye’de BES ve BEYS’ni etkileyen fırsatları ve tehditleri ortaya çıkardılar. Daha sonra, gruplar ilave bir küçük grup çalışması daha yaparak bu sefer Dünya ve Türkiye’de BES ve BEYS’nin güçlü ve zayıf yanlarını tespit ettiler. Bu iki oturum sayesinde BES ve BEYS’nin Dünya ve Türkiye’de SWOT matriksleri oluşturulmuş oldu.

Evre 3: Strateji Belgesi – Komite oluşumları
Üçüncü evrede BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak ÖZAYDEMİR ve BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÖNEY’in hazırladığı sunumu dinledik. Yaklaşık 45 dakika süren sunumda, genel olarak strateji belgesi, komiteler ve yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verildi.

Evre 4: Gelecek tasarımı ve risk analizi
Dördüncü evrede buraya kadar ortaya çıkmış tüm verilerin ışığında Türkiye BES ve BEYS’nin önümüzdeki 5 yıllık süreçte gideceği noktadaki fiziki hali üzerine tartışıldı. Diğer taraftan bu süreçte oluşabilecek riskler öngörülerek, bunlar için atılması gereken adımlar tartışıldı. Türkiye’de, BES ve BEYS’nin risk ve negatif etkenlere karşın alınması gereken eylem planı çerçevesinin ana hatları belirlenmiş oldu.

Dördüncü evre ile ilgili herhangi bir madde sayısı kısıtlaması olmadığından (ikinci evrede 3’er tane seçilmesi istenmişti) gruplara çalışma süresi olarak 1 saat 30 dakikalık bir süre verildi. Katılımcılar, ikinci evrede olduğu gibi yine 4 ana gruba ayrıldılar. Her grup farklı bir başlık üzerine çalışma yaptılar.

Bu zamana dek yapılan komite ve izleme yönlendirme toplantıları, araştırmalar, anket çalışmaları sektörün ileri gelenleri ile yapılan görüşmelerle birlikte, bu toplantıdan elde edilen veriler dahilinde strateji belgesinin ikinci revize belgesinin hazırlanması için çalışmalar ve görüşler toparlandı. Son derece yapıcı ve verimli geçen konferansta sektörü ileriye taşıyacak karşılıklı görüşler tartışmaya açıldı. Genel sonuç değerlendirmesi bölümünde yapılan değerlendirmeler, yorumlar ve öneriler üzerinden giderek BES ve BEYS önümüzdeki 5 yıl için oluşturduğu eylem planı ve uzun toplantılar sonrasında hemfikir olunan konular yeni stratejiler olarak kayıtlara alındı. Bu çalışmaların sonuçları BEYSAD komiteleri tarafından detaylı faaliyet planlarına dönüştürülecek olup, periyodik takibimiz daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi devam edecektir. Pek yakında da Revize 2 olarak sizlerle paylaşılması için çalışmalarımız sürmektedir.

Emeği geçenlere ve büyük fedakarlıklar ile bu toplantıya dahil olan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Ancak en büyük teşekkürü bu Arama Konferansımızda da bir öncekinde olduğu gibi bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen TET (Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği) Yöneticilerine ve çalışanlarına etmek isteriz.

TET Birliği’nin Değerli Yöneticilerine ve çalışanlarına tüm destekleri için teşekkür ediyor; işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz.

Üye Girişi