BEYSAD, Beyaz Eşya Kümelenme Destek Programı başvurusunu tamamladı
7 Mart 2018

BEYSAD olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan çağrı kapsamında, Kümelenme Destek Programı 3. Çağrı’sına 2017 Eylül ayında başvuru yapılmış olup, geçen sürede Beyaz Eşya Kümelenme Proje dosyası Bakanlık yetkilileri tarafından incelendi. 7 Mart 2018 Çarşamba günü ise, Bakanlık daveti ile projenin ilk aşamalardan geçmesi sonrası, vizyon ve stratejileri yüzyüze anlatabilmek üzere Ankara Bakanlık ziyareti gerçekleştirildi.

İlgili sunuma BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Özaydemir, Başkan Yardımcıları Sayın Erdoğan Kalay ve Sayın Murat Öney, Genel Sekreter Sayın Ayşegül Koç katıldılar. Bakanlık tarafında ortalama 10 kişiden oluşan Seçici Kurul yer aldı. 

Toplantıda, BEYSAD tarafından "Kümelenme Detayları" ve "Kümelenme Birlikteliği Vizyon ve Stratejisi" konularını içeren bir sunum paylaşıldı. Sunumda BEYSAD’ın kümelenme destek programı ile sektörün güçlendirilmesi, direkt ihracatının artması ve katma değerli ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için Sanayi 4.0 dönüşümü, Arge kapasitesinin artımı ve ihracat aktivitelerini içeren kümelenme proje planı paylaşıldı. Görüşme soru cevaplarla son buldu.

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
  • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
  • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
  • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.
Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergeler ile takip edilecektir:

  • Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı.
  • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
  • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı.

BEYSAD olarak ilk 2 aşamayı başarı ile geçerek Seçici Kurul denetimine katılmaya hak kazandık. Gururla paylaşmak isteriz.

Bu aşamaya gelip, Projenin başarılı sonuçlarını alabilmeyi ve sizlerle paylaşabilmeyi dileriz.  

Üye Girişi