BEYSAD, 6. Kez Arama Konferansı Gerçekleştiriyor Olmanın Haklı Gururunu Yaşıyor
25-27 Kasım 2022

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) olarak, 2011 yılında başlatılan “Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi“ projemiz kapsamında, ilki 2012 yılında yapılan Arama Konferansı sonrasında ilk belge katılımcı bir yapı ile ortaya çıkarılmıştır. 2013, 2015 ve 2017 Aralık aylarında yapılan Arama Konferansları ile yeni revizyonlar hazırlanarak sektörle paylaşılmıştır. Bu belgelerde belirlenen yön ve faaliyetler doğrultusunda çalışmalar dernek ve komiteler kapsamında, paydaş katılımıyla sürmüştür.

BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ş. Burak Özaydemir etkinliğe ilişkin olarak, "BEYSAD olarak ülke ve sektöre katkılarımızı arama konferansları ile oluşturduğumuz strateji belgelerimiz kapsamında ilerletiyoruz. Tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ile önceliklerini, ortak akıl yaklaşımı ile analiz etmemizi ve faaliyetleri birlikte oluşturmamızı sağlayan konferanslarımız yine geniş katılım olması bizleri çok memnun etmiştir. Gelecek dönemde de üyelerimiz ve paydaşlarımızla konferansımızın çıktılarına göre etkinlik ve projelerimizde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın D. Yasemin Aksu ise konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; “İlki 2012 yılında, ortak akıla ulaşma prensibiyle düzenlenen arama konferanslarımızın, bu yıl 6.sını gerçekleştirmek üzere Bolu'da yeniden bir araya geldik. BEYSAD üyeleri, ana sanayi temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile diğer paydaşlarımızdan oluşan 70 kişilik ekip; 2.5 gün boyunca Türkiye'yi ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü’nü ilgilendiren önemli konular üzerine çalışmalar gerçekleştirdiler.

Arama konferansları kapsamında, bu çalışmalar sentezlenerek BEYSAD Strateji Belgesi ortaya çıkıyor ve bu belge, önümüzdeki dönemde BEYSAD Yönetim Kurulu’nun ödevleri niteliğinde ele alınıyor, faaliyetlerimiz planlanıyor.” dedi.

Çalışmaların başından bu yana, Sektörün Strateji Belgesi’nin yaşayan bir belge olması amaçlandığından hedef ve eylemlerin güncellenmesi ve yeni bir belgenin hazırlanması için organize edilen bu Arama Konferansı sonrasında Sektörümüze ve Derneğimiz çalışmalarına yön verecek 2022-2024 Dönemi Strateji Belgemizi yayınlamayı hedefliyoruz.

Arama Konferansı, ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.

Moderatörlüğünü, Milar Business Advisory Services’ın yöneticisi Kerim Han Milar’ın yapmış olduğu Arama Konferansı’nda tam da bu bilinçle beyaz eşya yan sanayi temsilcileri, beyaz eşya ana sanayi temsilcileri (Arçelik, BSH, Vestel) ile kamu ve bürokrasiyi (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) medyayı, akademisyenleri ve beyaz eşya sektörüne yakın iş dünyasını temsil eden, konferansa farklı bakışları ile katkı yapabilen kişiler katıldılar.

Diğer taraftan, 2020 yılı ile dünyada ve Türkiye’de pandemi sürecine girilmiş, bu süreç firma ve derneklerin iş yapış şekillerini derinden etkilemiştir. Bu doğrultuda Beyaz Eşya Yan Sanayi 6. Strateji Belgesi çalışması ilk defa HİBRİT (çevrim içi&fiziksel) bir Arama Konferansı süreciyle gerçekleştirilmiştir. Hibrit süreç ile evreler, sanal ya da konferans ortamında gerçekleştirilmiş ve çalışmanın ilk aşaması olan anket üyelerimizle paylaşılmıştır. Şöyle ki;

 • Evre 1 “Beyaz Eşya Yan Sanayini Dünyada ve Türkiye'de Etkileyen Eğilimler (Trendler)” ile ilgili ilk ankete verilen cevaplar, detaylı bir şekilde incelenmiş ve analiz edilmiştir.
 • Evre 2 çalışmaları ile ilgili 3 ayrı çalışma grubu oluşturulmuş ve bu 3 grup ile Milar Business Advisory Services moderatörlüğünde Google Meet üzerinde sanal beyin fırtınası oturumları gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda katılımcılar Evre 1 sonuçlarını inceleme fırsatı bulmuşlar ve yaptıkları tespitlerde Evre 1 çıktılarından faydalanmışlardır.
 • Sonrasında Evre 1 ve Evre 2 çıktılarının önceliklendirilmesini (prioritization) amaçlayan ikinci bir anket çalışması yapılmıştır. Bu ankete verilen cevaplar, Evre 1 ve Evre 2 SWOT-PESTE Analizleri açısından çok önemli olmuştur.

Ankette, (Politik, Ekonomik, Sosyo Kültürel, Teknolojik ve Çevresel) yer alan eğilimlerden en önemli görülen maddeleri ve Beyaz Eşya Yan Sanayi’nin Güçlü ve Zayıf Yanları, Politik, Ekonomik, Sosyo Kültürel, Teknolojik ve Çevresel Fırsat ve Tehditlerle ilgili gruplarda yapılan tespitlerin de önceliklendirilmeleri notlandırılmıştır. Bu sayede tüm bu tespitler, Ortak Akıl tarafından notlanmış ve en önemli maddeler Ortak Akla göre sıralanmış oldu.

Ayrıca ilk kez bu arama konferansında sponsorlar ile çalışılması söz konusu olmuştur ve bu özel çalışmada bizlere destek olan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET)’ne; Egebimtes, Kuka, Festo ve İnfoTron’a teşekkürlerimizi sunarız.
İşbirliğimizin artarak devam etmesini dileriz.

Cuma günü öğle saatlerinde başlayıp Pazar günü öğle saatlerinde sona eren toplantının ilk günü Evre 1-2’nin sunumları; BEYSAD etkinlik sunumu, OzuBEX sunumu, Egebimtes sunumu ve Evre 4 grup çalışmaları ile tamamlandı.

Cumartesi günü Kuka, Festo ve Evre 4 grup sunumları ile birlikte KONUK KONUŞMACI Ekonomist Sayın Cevdet Akçayı dinleme fırsatı bulduk. Sayın Akçay konuşmasında şu başlıklara değindi.

Pandemi sona ermesi ile küresel olarak devreye giren yüksek büyüme ortamı ciddi talep patlaması üzerinden gerçekleşmiş olmakla beraber hem talebin yüksekliği, hem arz kanallarının hala normalleşememiş olması üzerinden gelen arz kısıtları yüzünden yüksek enflasyon problemini de beraberinde getirdi.

Rusya Ukrayna savaşı mevcut zorlukların üzerine yeni enerji ve gıda maliyet baskıları getirmesi üzerinden özellikle gelişmiş ülkelerde artık unutulmuş düzeyde enflasyon verilerini devreye soktu.

Maliyet baskılarının kayda değerliğine rağmen büyük merkez bankaları aşırı ısınma durumunda devreye sokacakları "jumbo" faiz artışlarını bu ortamda devreye soktu.

Bu ne kadar devam edecek? Resesyon ve sert resesyon ihtimalleri nedir? DM ler nasıl, EM ler nasıl etkilenecek?

EM hikayesine dahil bir Türkiye mi var yoksa kendi başına özgün bir Türkiye hikayesi mi devrede?

Önümüzdeki 2-3 senede Türkiye'nin muhtemel senaryoları neler?

Evre 4’de şu başlıklar ele alındı:

 • Grup 1:
  Evre 2’de çıkan sonuçlar ışığında önümüzdeki 3 yıl içerisinde Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayi için muhtemel gelecek öngörüleriniz nelerdir?
  Sektörde yenilik beklentileri ve sürpriz gelişmeler neler olabilir?
 • Grup 2:
  Beyaz Eşya Yan Sanayi firmalarının dijital dönüşüm hedefleri neler olmalıdır? Rekabet gücünü ve karlılığı arttırıcı yatırım stratejileri neler olabilir? Bu süreçte stratejik işbirlikleri nasıl gerçekleştirilebilir?
 • Grup 3:
  Döngüsel Ekonomiye geçiş sürecinde Beyaz Eşya Yan Sanayi firmalarının çevresel beklenti ve düzenlemelerle uyumlu ürün ve üretim prosesleri konusunda neleri planlamaları gerekir?
 • Grup 4:
  Beyaz Eşya Yan Sanayi firmalarının ihracatını ve ihracatta rekabet gücünü arttırabilmek için neler yapılabilir?
 • Grup 5:
  Beyaz Eşya Yan Sanayi firmalarının Finansal Risk Yönetimi stratejileri neler olmalıdır? Faiz ve kur riski, kredi riski, nakit akışı vb.
 • Grup 6:
  Sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağını koruyabilmek ve temin edebilmek için neler yapılabilir?

Pazar günü oturumu da evre 5 çalışması ile geçti. Çalışmada şu başlıklar ele alındı.

 • Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışı ile birlikte sektörün Sanayi 4.0 dönüşümüne hizmet verecek faaliyetler
 • Beyaz Eşya Yan Sanayinin Uluslararası yatırım ve direkt ihracat artışı için yapılabilecek faaliyetler
 • Beyaz Eşya Yan Sanayi firmalarının çevresel beklenti ve düzenlemelerle uyumluluğunu sağlama amaçlı faaliyetler
 • Yan Sanayilerin finansal risk yönetimini iyileştirmek için yapılabilecek faaliyetler

Son derece yapıcı ve verimli geçen konferansta sektörü ileriye taşıyacak karşılıklı görüşler tartışmaya açıldı. Bu çalışmaların sonuçları faaliyet planlarına dönüştürülecek olup, periyodik takibimiz daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi devam edecektir. Pek yakında da yeni bir çalışma kitabının sektörümüzle paylaşılması için çalışmalarımız sürmektedir.

Emeği geçenlere ve büyük fedakarlıklar ile bu toplantıya dahil olan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Üye Girişi