BEYSAD, 5. Kez Arama Konferansı Gerçekleştirebiliyor Olmanın Haklı Gururunu Yaşıyor (13-15 Aralık 2019 Bolu-Gazelle Otel)
13-15 Aralık 2019

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) olarak, 2011 yılında başlatılan “Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi“ projemiz kapsamında, ilki 2012 yılında yapılan Arama Konferansı sonrasında ilk belge katılımcı bir yapı ile ortaya çıkarılmıştır. 2013, 2015 ve 2017 Aralık aylarında yapılan Arama Konferansları ile yeni revizyonlar hazırlanarak sektörle paylaşılmıştır. Bu belgelerde belirlenen yön ve faaliyetler doğrultusunda çalışmalar dernek ve komiteler kapsamında, paydaş katılımıyla sürmüştür.
 
BEYSAD Strateji Belgesi çalışmalarının en önemli aşaması olan ilk Arama Konferansı, 4-6 Mayıs 2012’de Bolu Abant Palace Otel’de 34 kişilik katılımla; ikincisi 13-15 Aralık 2013’de 47 kişilik; üçüncüsü 11-13 Aralık 2015’de 47 kişilik; 15-17 Aralık 2017 dördüncüsü 68 kişilik katılımla Bolu Gazelle Otel’de gerçekleştirilmişti.

Strateji Belgesinin 2020-2022 dönemini kapsayacak güncellenmesi kapsamında 13-15 Aralık 2019 tarihlerinde Beşinci Arama Konferansı için, sektörün ve BEYSAD’ın 81kişilik önemli paydaşı, yine Bolu Gazelle Otel’de biraraya geldiler.

BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ş. Burak Özaydemir konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; “BEYSAD olarak sektörümüz ve sanayi için değişimlerin ve risklerin arttığı bu  dönemde, olumlu anlamda ayrışabilmek için ortak akıl ile şekillendireceğimiz ve katılımcı yapılarla gerçekleştireceğimiz hedef, plan ve faaliyetlerin kritik olduğunu düşünüyoruz. Strateji Belgemizin kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve Mükemmeliyet Merkezi gibi projelerimizin önem ve etkisini memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu anlamda global ve sektörel öncelikleri, geniş bir paydaş katılımı ve ortak akıl metodu ile gözden geçirdiğimiz ve stratejilerimizi güncellediğimiz Arama Konferanslarımız, Derneğimiz ve Sektörümüz için önemli bir platform oluşturuyor. Bu yılki konferansımızın da, yeni katılımcı profili ve güncellenmiş metodu ile, sektörümüzün önceliklerini, BEYSAD’ın gelecek dönemini ve somut projelerini planlamak adına başarılı geçtiğini düşünüyoruz. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Çalışmaların başından bu yana, Sektörün Strateji Belgesi’nin yaşayan bir belge olması amaçlandığından hedef ve eylemlerin güncellenmesi ve yeni bir belgenin hazırlanması için organize edilen bu Arama Konferansı sonrasında Sektörümüze ve Derneğimiz çalışmalarına yön verecek 2020-2022 Dönemi Strateji Belgemizi yayınlamayı hedefliyoruz.
 
Arama Konferansı, ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.

Moderatörlüğünü, Milar Business AdvisoryServices’ın yöneticisi Kerim Han Milar’ın yapmış olduğu Arama Konferansı’nda tam da bu bilinçle beyaz eşya yan sanayi temsilcileri, beyaz eşya ana sanayi temsilcileri (Arçelik, BSH, Vestel) ile kamu ve bürokrasiyi (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), medyayı, akademisyenleri ve beyaz eşya sektörüne yakın iş dünyasını temsil eden, konferansa farklı bakışları ile katkı yapabilen kişiler katıldılar.

Bu Arama Konferansı başlangıcında, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale’nin hazırlamış olduğu sunum, Cuma akşam oturumunda yapıldı. Etkileyici bilgi ve veriler içeren sunum, son derece ilgi gördü ve soru cevap bölümü ile oldukça uzun sürdü. Bu sunum, organizasyonun diğer oturumlarına da önemli bir altyapı oluşturdu.

Oturumlar 5 Evre ve genel sonuç değerlendirmesinden oluştu.

  • Evre 1 Beyaz Eşya Yan Sanayi’ni Dünyada ve Türkiye’de etkileyen eğilimler
  • Evre 2 Beyaz Eşya Yan Sanayi SWOT-PEST Matrisi
  • Evre 3 – BEYSAD Faaliyetleri ve projelerle ilgili bilgilendirme (2017-2019)
  • Evre 4 – Beyaz Eşya Yan Sanayi gelecek öngörüleri
  • Evre 5 – Önümüzdeki dönem için başlıca proje başlıkları (BEYSAD Eylem Planı 1-2-3)
  • Genel sonuç değerlendirmesi 

Programda Prof. Dr. Ümit Özlale’nin ekonomi sunumu; BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Murat Öney ve BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi-Genç Beysadlılar Lideri D. Yasemin Aksu’nun BEYSAD faaliyetleri sunumuna ek olarak; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Sertaç Köksal Gölnar tarafından, “Türkiye’nin Dijitalleşmesi”ne ilişkin gelişmeleri içeren bir sunum; BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemirve teknik konulara ilişkin olarak da Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erinç Albeytarafından “BEYSAD-Özyeğin Üniversitesi Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarına ilişkin gelişmelerin aktarıldığı bilgilendirme sunumları ve Alkaze-Albert Solino Teşvik Danışmanlık’dan Kurucu Ortak, Kıdemli Uzman Erden Tüzünkan tarafından da “Devlet Destekleri ve Teşvikler” konu başlıklı sunum gerçekleştirildi.

13 Aralık Cuma akşamı saat 20.30’de başlayıp 15 Aralık saat 13.30’a dek süren oturumlarda zaman zaman büyük grup olarak, zaman zaman farklı gruplara ayrılarak ortak aklın bulunması için yukarıdaki başlıklar tartışıldı. Bütünden parçaya doğru ilerlenen toplantılarda sektörün geleceğine ilişkin arzu edilenler, tehditler ortaya kondu. Tehditleri bertaraf edip, arzulananlara ulaşabilmek için yapılması gerekenler kayıt altına alındı.

Son derece yapıcı ve verimli geçen konferansta sektörü ileriye taşıyacak karşılıklı görüşler tartışmaya açıldı. Bu çalışmaların sonuçları faaliyet planlarına dönüştürülecek olup, periyodik takibimiz daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi devam edecektir. Pek yakında da yeni bir çalışma kitabının sektörümüzle paylaşılması için çalışmalarımız sürmektedir.

Emeği geçenlere ve büyük fedakarlıklar ile bu toplantıya dahil olan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Arama Konferansımızda bir öncekinde olduğu gibi bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen TET (Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği) Yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eder, işbirliğimizin artarak
devam etmesini dileriz.

Üye Girişi