BEYSAD 4. Strateji Belgesi Lansman Toplantısı Yapıldı
26 Şubat 2018

26.02.2018 tarihinde Orman Evi’nde yapılan Strateji Belgesi Lansman Toplantımıza katılım
göstermiş olan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, ortak akıl ile oluşturduğumuz belgemizdeki
hedeflerimizi birlikte hayata geçirebilmek için işbirliğimizin 
artan ivmeler ile sürmesini temenni ederiz.

Bilindiği üzere BEYSAD önderliğinde, KOSGEB, beyaz eşya ana ve yan sanayi destekleri ile hazırlanmış olan Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin Strateji Belgesi çalışmalarının bir kolu olan ilk Arama Konferansı, 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Bolu Abant Palace Otel’de 37 kişilik katılımla; ikincisi 13-15 Aralık 2013 tarihlerinde Bolu Gazelle Otel’de 47 kişilik; üçüncüsü TET (Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği) desteği ile 11-13 Aralık 2015 tarihlerinde Bolu Gazelle Otel’de yine 47 kişilik katılımla gerçekleştirilmişti.

Çalışmalar hız kesmeden sürerken yine TET desteği ile 15-17 Aralık 2017 tarihlerinde Dördüncü Arama Konferansı için, sektörün yaklaşık 80 kişilik önemli paydaşı, yine Bolu Gazelle Otel’de biraraya geldiler.

Bu vesile ile bir kez daha;
Arama Konferansımızda bir öncekinde olduğu gibi bizlerden maddi ve manevi
desteklerini esirgemeyen TET (Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği)
Yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eder, işbirliğimizin artarak devam etmesini dileriz.

O zamandan bu yana geçen 2 ay boyunca büyük bir titizlikle Arama Konferansı’nda yapılan çalışmalar, alınan kayıtlar ve notlar üzerinde çalışıldı; BEYSAD Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi Raporu tamamlanmış oldu. Yaklaşık 60 sayfadan oluşan rapor, Sektörel veriler, ortak akılla oluşturulan yorum ve tablolardan oluşmaktadır. Raporun ekinde, Arama Konferansı’nda dinleme fırsatı bulmuş olduğumuz Özyeğin Ünv. Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale’ninçalışması da yer almaktadır.

26 Şubat 2018 Pazartesi günü yapılan BEYSAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında 55 kişilik katılımla rapor lansmanı için konuyla ilgili paydaşlarınbiraraya geldiği bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, BEYSAD Genişletilmiş YK Üyeleri, Arçelik, AristonThermo, BSH, Bosch, Vestel’den ana sanayi yetkilileri ve hem arama konferansında hem de komitelerde emek veren tüm paydaşlar yer aldı.

Toplantı, Konferans boyunca destek olan ve raporu hazırlayan Milar Business AdvisoryServices’den Kerim Han Milar’ın rapor tanıtım sunumu ile başladı. Milar, kullanılan teknikler, ortaya çıkan tablolar, ortak akılla tüm kayıtlardan süzülen bilgilere ilişkin özet verilerle bilgilendirme yaptı.

Özetle; Arama Konferansında üç gün boyunca yapılan öneriler ışığında, Beyaz Eşya Yan Sanayi sektörünün önünde başlıca iki hedef bulunduğu görülmektedir.
Bunlardan ilki,
Sanayi 4.0 yatırım stratejilerini geliştirmek, yatırım planlarını yapmak ve bu planları uygulamaya geçirmektir.
İkincisi ise,
yan sanayi firmalarının ihracat yapmaları ya da ihracatlarını geliştirmeleridir.
Bu çerçevede firmalar hedeflere ulaşabilmek için gerekli insan gücünü istihdam etmek ve yatırımlar için gerekli finansal kaynakları bulmak zorundadırlar. Strateji belgesi bu hedefler doğrultusundaki konferansta oluşturulan yol planlarında ana sanayi, yan sanayi, BEYSAD ve kamu gibi farklı paydaşlara düşen sorumlulukların tanımlanmasında önemli katkılar sunmaktadır."

Ardından BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir, Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD ile hayata geçirecek olduğumuz Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi’ne ve gelişmelere ilişkin bir bilgilendirme sunumunu; ardından tamamlayıcı olarak Özyeğin Ünv. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reha Civanlar Özyeğin Ünv. ile ilgili bilgilendirme sunumunu ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve bir önceki dönem BEYSAD YK Başkanı Bahadır Balkır da, bu konuda TÜSİAD tarafındaki gelişmeleri aktardılar.

İlgili toplantının son sunumu,Haziran ayında İstanbul’da yapılacak olan ve paydaşı olduğumuz HEFİ Beyaz Eşya Fuarı’na ilişkin, Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’ün fuar tanıtım ve bilgilendirme sunumu idi.

Dolu dolu ve verimli bir gündemle geçen toplantı, büyük aile fotoğrafı çekimi ve akşam yemeği ile devam edip, keyifle sonlandı.

Bir kez daha tüm BEYSAD Dostlarınave destek verenlerine teşekkür ederiz.

Üye Girişi