BEYSAD, 4. Arama Konferansı'nı gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyor
15-17 Aralık 2017

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) olarak, 2011 yılında başlatılan “Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi“ projemiz kapsamında, ilki 2012 yılında yapılan Arama Konferansı sonrasında ilk belge katılımcı bir yapı ile ortaya çıkarılmıştır. 2013 ve 2015 Aralık aylarında yapılan Arama Konferansları ile yeni revizyonlar hazırlanarak sektörle paylaşılmıştır. Bu belgelerde belirlenen yön ve faaliyetler doğrultusunda çalışmalar dernek ve komiteler kapsamında sürmüştür.
 
Bilindiği üzere BEYSAD önderliğinde, KOSGEB, beyaz eşya ana ve yan sanayi destekleri ile hazırlanmış olan Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin Strateji Belgesi çalışmalarının bir kolu olan ilk Arama Konferansı, 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Bolu Abant Palace Otel’de 37 kişilik katılımla; ikincisi 13-15 Aralık 2013 tarihlerinde Bolu Gazelle Otel’de 47 kişilik; üçüncüsü 11-13 Aralık 2015 tarihlerinde Bolu Gazelle Otel’de yine 47 kişilik katılımla gerçekleştirilmişti.

Çalışmalar hız kesmeden sürerken bu yıl da 15-17 Aralık 2017 tarihlerinde Dördüncü Arama Konferansı için, sektörün yaklaşık 80 kişilik önemli paydaşı, yine Bolu Gazelle Otel’de biraraya geldiler.

BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ş. Burak Özaydemirkonuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; “Sektörümüzün, global liderlik yolunda, başarılı konumunda rehavete kapılmadan, fırsat ve tehditleri ortak akıl ile belirleyerek, geleceği birlikte şekillendirmenin önemine inanıyoruz. Bu anlamda, Arama Konferanslarımız en önemli platformumuzu oluşturuyor ve çıktıları olan Strateji Belgelerimiz Derneğimizin ve sektörümüzün gelişimine ışık tutuyor. Bu Arama Konferansımızın geniş ve etkin bir katılımcı profili ile sektörümüzün bütünsel olarak Sanayi 4.0 dönüşümü, yan sanayilerimizin uluslararasılaşması ve stratejik rekabet gücü olarak insan kaynakları gibi önemli gündemlerini belirlemek ve projelerle çözüm önerileri geliştirmek adına başarılı geçtiğini düşünüyoruz. Tüm katılımcılara ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çalışmaların başından bu yana, Sektörün strateji belgesinin yaşayan bir belge olması amaçlandığından hedef ve eylemlerin güncellenmesi ve yeni bir belgenin hazırlanması için organize edilen buArama Konferansı sonrasında sektörümüze ve derneğimiz çalışmalarına yön verecek 2018-2020 Dönemi Strateji Belgemizi yayınlamayı hedefliyoruz.
 
Arama Konferansı, ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.

Moderatörlüğünü, Milar Business Advisory Services’ın yöneticisi Kerim Han Milar’ın 4. kez yapmış olduğu Arama Konferansı’nda tam da bu bilinçle beyaz eşya yan sanayi temsilcileri, beyaz eşya ana sanayi temsilcileri (Arçelik, BSH, Termikel, Vestel) ile kamu ve bürokrasiyi (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı) medyayı (SubconTurkey), sektör paydaşımız olan STK’ları (TÜSİAD, TET), akademisyenleri (Özyeğin Ünv. Anadolu Ünv.) ve beyaz eşya sektörüne yakın iş dünyasını temsil eden (ABB, Fanuc, Qualis…), konferansa farklı bakışları ile katkı yapabilen kişiler katıldılar.

Bu Arama Konferansı öncesinde, katılımcılar ile, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale’nin hazırlamış olduğu “BEYSAD Arama Konferansı Beyaz Eşya Sektörü İnceleme Raporu” paylaşıldı. Raporun ayrıntılarına ilişkin sunum ise Cuma akşam oturumunda Prof. Özlale tarafından yapıldı. Etkileyici bilgi ve veriler içeren sunum, son derece ilgi gördü ve soru cevap bölümü ile oldukça uzun sürdü. Bu sunum, organizasyonun diğer oturumlarına da önemli bir altyapı oluşturdu.

Oturumlar 5 Evre ve genel sonuç değerlendirmesinden oluştu.

* Evre 1 Dünya’da ve Türkiye’de akımlar
* Evre 2 Beyaz Eşya Yan sanayi SWOT-PERT (Politik, Ekonomik, Sosyo Kültürel, Teknolojik) Matrisi
* Evre 3 – BEYSAD’ın Evrimi (2012-2017)
* Evre 4 - Gelecek tasarımı/strateji çalışmaları
* Evre 5 – Önümüzdeki dönem için başlıca proje başlıkları
* Genel sonuç değerlendirmesi 

15 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 13 Aralık saat 13.30’a dek süren oturumlarda zaman zaman büyük grup olarak, zaman zaman farklı gruplara ayrılarak ortak aklın bulunması için yukarıdaki başlıklar tartışıldı. Bütünden parçaya doğru ilerlenen toplantılarda sektörün geleceğine ilişkin arzu edilenler, tehditler ortaya kondu. Tehditleri bertaraf edip, arzulananlara ulaşabilmek için yapılması gerekenler kayıt altına alındı.

Son derece yapıcı ve verimli geçen konferansta sektörü ileriye taşıyacak karşılıklı görüşler tartışmaya açıldı. Bu çalışmaların sonuçları faaliyet planlarına dönüştürülecek olup, periyodik takibimiz daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi devam edecektir. Pek yakında da yeni bir çalışma kitabının sektörümüzle paylaşılması için çalışmalarımız sürmektedir.

Emeği geçenlere ve büyük fedakarlıklar ile bu toplantıya dahil olan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
 

Arama Konferansımızda bir öncekinde olduğu gibi bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen TET (Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği) Yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eder, İşbirliğimizin artarak devam etmesini dileriz.

Üye Girişi