BEYSAD 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
13 Mayıs 2014

BEYSAD 2014 yılı 21. Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2014 Salı günü Marriott Hotel Şişli’de yapıldı.

Yaklaşık 140 kişinin katılım gösterdiği Toplantı’nın ikinci bölümüne, Konuk Konuşmacı, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Sayın Levent Çakıroğlu ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk; Satın Alma Direktörü Polat Şen; Temin Ürün Direktörü Evren Albaş ve satınalma yöneticileri katıldı.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, Arçelik’in başarısına ve ülkesine karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda, Şirket stratejisinde öncelikli başarı faktörleri olarak sıraladığı teknoloji, inovasyon, kalite, tasarım, markalaşma ve tüm bunların temelinde yer alan son derece yetkin ve donanımlı insan kaynağının önemine değindi. 130’dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunduklarının altını çizen Çakıroğlu, BEYSAD üyesi tedarikçilerden global pazarlara açılmalarını ve Arçelik’in yatırım yaptığı coğrafyalarda yanlarında olmalarını istedi. Tedarikçilerin kapasitelerini tek bir ürüne ve markaya bağlamamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Arçelik’in tedarikçilerinden; inovasyon alanında katkı sağlamalarını ve en önemlisi de yaptıkları işlerde çevre, kalite ve sürdürülebilirlik konularına Arçelik’te olduğu gibi hassasiyet göstermelerini beklediklerini ifade etti.

Çakıroğlu, konuşmasının ardından soru-cevap bölümünde kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt verdi. Tedarikçilerin anlatımları ile de anılara yolculuk yaşandı. Konuşmanın sonunda Bahadır Balkır tarafından Levent Çakıroğlu’na bir Teşekkür Plaketi takdim edildi.

Toplantının seçimli Genel Kurula ayrılan ilk bölümü ise gündem gereği açılış ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başladı. Başkanlık Divanı Sayın Murat Önay, Sayın Hüseyin Darıcı ve Sayın Tarık Özdemir’den oluştu.

Toplantıda BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Balkır açılış konuşmasını yaparak, 2013 Faaliyet Raporu’nu sundu. Bahadır Balkır, “Yapılan tüm faaliyetlerde yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve üyelerimizle bir takım halinde çalışmaya özen gösterdik” dedi ve BEYSAD YK üyelerine ve BEYSAD çalışanlarına teşekkür ederek söze başladı. Balkır, 2013 yılı Faaliyetlerini şu şekilde sıraladı:

 • BEYSAD 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı
 • BSH Tedarikçi Günü
 • 3M Amerika Seyahati
 • Arçelik Ar-Ge Merkezi Ziyareti
 • BEYSAD-InoTec Eğitim Programı
 • BEYSAD-TET Eğitim Programı
 • Ur-Ge Projesi Brezilya Seyahati
 • BEYSAD Arama Konferansı
 • İzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantıları
 • Arçelik ve Vestel’e yapılan SB tanıtım sunumu Toplantıları
 • İzlanda Küme Ziyaretleri
 • BSH’ın daveti üzerine Genç Beysadlılar’ın Berlin Seyahati
 • BSH Ar-Ge Merkezi Ziyareti
 • Toplamda 138 üye ziyareti

Temsil edildiğimiz yerler:

 • Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı / Ankara / 04.06.2013
 • İhracatın Yıldızları Ödül Törenleri / İstanbul / 2013 ve 2014
 • TET Ar-Ge Proje Pazarı Organizasyonları / İstanbul / 2013 ve 2014
 • Ur-Ge Projesi Brezilya Önheyet Programı / Brezilya / 14.07.2013
 • Ur-Ge Projesi Meksika Önheyet Programı / Meksika / 17.03.2014
 • TET Birliği Gelişim Çalıştayı / Şile / 06.12.2013
 • Indesit Company Yatırım Açılışı Töreni / Manisa / 26.02.2014
 • BEYSAD Başkan Vekili Sayın Besim Oktayer Dünya Ekonomi TV konuğu oldu / 13.08.2013 
 • BEYSAD dergilerimizi çıkarmaya devam ediyoruz (97)
 • Haftalık Bültenlerimizi yayınlanmaya devam ediyoruz (200)
 • Bu süre zarfında 8 yeni üye kazandık
 • Shell TTS’den alınan %3’lük indirim oranı sürüyor
 • Zer A.Ş. ile ortak satınalma çalışmalarına başlanacak
 • 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Liebherr Bulgaristan tesislerine bir gezi yapılacak
 • Strateji Belgesi çıkarılmasının ardından oluşturulan 5 hedef komite her ay toplantılar yaptı ve 1 yıllık çalışma sonrasında 1. Revize taslağı hazırlandı.

Sonrasında gündem gereğince 2013 yılı bilanço ve gelir gider hesapları BEYSAD Mali Müşaviri Sayın Birnur Yenier tarafından sunuldu; Denetleme Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu adına Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Murat Fırat tarafından okundu; 2014 yılı çalışma programı, taslak bütçesi görüşüldü; oya sunuldu. Üye aidat düzenlemelerine ilişkin görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının 11’den 9’a çekilmesi yönünde tüzük değişikliği görüşüldü. Konular oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca üye aidatlarına %10 oranında artış yapılması önerisi de oy birliği ile kabul edildi.

2014 yılı Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Oy birliği ile kabul edilen 2014-2016 Dönemi BEYSAD Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşuyor:

ASİL ÜYELER                                             YEDEK ÜYELER
1. BAHADIR BALKIR                                1. HASAN BAYRAKTAR
2. HASAN DANİŞMENT                           2. TUNÇ YELOĞLU
3. BURAK ÖZAYDEMİR                           3. SEDAT CAN AR
4. HAMDİ EREM                                       4. SAYAT ÇAKIR
5. SEFA BÖYET                                        5. OKAN TAŞPINAR
6. BERRAK ÇEKİN                                   6. TUNÇ ULUSOY
7. MURAT ÖNEY                                       7. ZEKİ YALIN
8. TOLGA BALLIK                                     8. LEVENT KÜÇÜKŞENER
9. ERDOĞAN KALAY                                9. KORAY DEMİR

DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER                                            YEDEK ÜYELER
1. BESİM OKTAYER                                 1. ATİLLA EREN
2. HASAN BASRİ AKSU                           2. ORHAN YELOĞLU
3. SEMAVİ YORGANCILAR                     3. UĞUR ÖZGÜÇ           


DİSİPLİN KURULU

ASİL ÜYELER                                            YEDEK ÜYELER
1. HAKKI BAYRAKTAR                             1. HANDAN HASİPEK  
2. MURAT FIRAT                                       2. GÜLAY GÜZEL
3. HASAN TAHSİN KARAAĞAÇLI            3. FATİH KÖYMEN           

Dilek ve temenniler kısmında Sayın Bahadır Balkır söz aldı ve bir teşekkür konuşması yaptı. Teşekkür konuşmasının ardından pek çok üyeye söz verildi, BEYSAD’ın doğuşuna, gelişimine, yapılan güzel işlere ilişkin sohbetler edildi, anılar dile getirildi. Ardından Arçelik’den misafirlerimizin de aramızda olduğu geniş katılımlı kokteyl programına geçildi.

Genel Kurul Toplantısı ve sonrasında yapılan kokteyle katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.

Üye Girişi