Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi hazırlıkları son dönemece girdi…
11 Eylül 2012

BEYSAD Yönetim Kurulu ve Strateji Belgesi Destek Grubu 11 Eylül 2012’de biraraya gelerek belgeye son şeklinin verilmesine ilişkin toplantı yaptılar. Marriott Hotel Asia’da yapılan toplantıya BEYSAD Yönetim Kurulu Üyelerine ek olarak, bu süreçte paydaşlarmız olan URAK ve TRİA’dan yetkililer de katıldılar. Belge için en önemli destek, YK ve paydaşlara ek olarak oluşturulan Destek Grubu’ndan geldi. Destek Grubu sizlere zaman zaman dergimiz ya da web sayfamız aracılığı ile de duyurmuş olduğumuz üzere YK üyeleri ve paydaşlara ek olarak 4 büyük ana sanayi yetkililerinden de oluşuyor. Sık periyotlarla biraraya gelen ortalama 20 kişilik bu ekip Strateji Belgesi’nin şekillenmesinde büyük rol oynadılar. Sonuncusu 11 Eylül’de yapılan bu toplantıdan hareketle, her ne kadar şimdiye kadar sizleri bilgilendirmiş olsak da belgenin oluşumuna ilişkin genel bir bilgilendirme yapmak istedik.

Bu süreçte KOSGEB Tematik Proje Teşviği kapsamında 137.000 liralık bir teşvik sağladık. Yoğun bir bilgi ve matbuat trafiği sonucunda almaya hak kazandığımız bu teşvik için şimdiye dek 3’er aylık periyotlar ile KOSGEB’e 6 adet Ara Faaliyet Raporu sunduk. Ekim ayında son bir Ara Faaliyet raporu sunulacak ve bu süreci tamamlamış olacağız. Bu faaliyet raporları öncesinde de projemizi geniş kapsamlı bir şekilde hazırlayıp, önce evraklar üzerinden, sonra da Ankara KOSGEB’e giderek yapılan sunumla ilgililere aktardık ve olumlu karşılanmamız sonucu bu aşamalara geldik. 

Bu aşamada pek çok kişinin emeği var. Strateji Belgesi kitapçığında da yer alacak olan her biri değerli isim ve kurumlara; elbette en başta büyük bir samimiyetle destek veren tüm üyelerimize buradan da teşekkürü borç biliriz. 

Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi” yaşayan bir doküman olacak, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak

Gün geçtikçe gelişen ve ürünlerdeki yüksek yerlilik oranıyla cari açığın kapanması yolunda önemli katkılar sağlayan Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayii sektöründe durum tespiti yapmak ve sektörün gelişimini takip etmek amacıyla, “Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi” hazırlandı. Çok geniş katılımlı bir yöntem ile hazırlanan Strateji Belgesi ile Türkiye’de ilk kez Beyaz Eşya Sektörü’nde yan sanayilerden yapılan satın alımların, malzeme bazında kaynakları analiz edildi.

Beyaz eşya üreticilerine yan sanayi olarak çalışan kuruluşların bir araya gelerek kurduğu Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD), “Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi”nin hazırlandığını açıkladı. Bir buçuk yıllık bir çalışmanın ardından hazırlanan Strateji Belgesi ile sektörün gelişimini takip etmek ve sürdürülebilir gelişime katkı sağlamak amaçlanıyor. 

“Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi”, sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşu BEYSAD liderliğinde; ana sanayilerin, ilgili kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin işbirliği ile TRİA Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlandı. “Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi”nin hazırlanmasında katılımcı bir yöntem benimsendi. Çalışmalar yapılırken, kamu ve özel sektör temsilcilerinin, ekonomi, girişimcilik, özel yatırım yönetimi alanlarındaki fikir önderlerinin görüşleri alındı. 

“Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi” çalışmalarında sektörün dinamikleri, gelecek varsayımları, yan sanayinin sorunları, çözüm önerileri ve beklentileri irdelendi. Strateji Belgesi’nin yayınlanmasının ardından yürürlüğe konacak düzenlemelerle, Beyaz Eşya Yan Sanayi sektörünün gelişiminin takip edilmesi amaçlanıyor. Sektörün cirosu, satın alma hacmi, ihracat, ithalat ve istihdam verilerinin takip edilmesi, amaçlanan başlıca eylemler arasında bulunuyor. 

STRATEJİ BELGESİ VERİLERİ NASIL TOPLANDI?

Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin stratejisini belirlemek üzere, öncelikle sektörün analizi yapıldı ve hâlihazırdaki durum tespit edildi. Bu çalışmalar, Beyaz Eşya Yan Sanayi sektörünün gelişimine uzun vadeli ve sürekli katkı sağlanması, sektörün küresel rekabetçilik seviyesinin artırılması için strateji belgesinde yer verilen verilerin tabanını oluşturuyor. 

TRİA Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık, söz konusu verileri toplamak için şu metotları kullandı:

  • Ana sanayi ve BEYSAD üyesi yan sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen 5 destek komitesi toplantısı,
  • 60'a yakın BEYSAD üyesinin katılımıyla gerçekleşen bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı,
  • Ana sanayi ve yan sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen 5 iş yemeği,
  • 5 ana sanayi, 13 yan sanayi firmasının temsilcileriyle bire-bir derinlemesine görüşme,
  • Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı belge, rapor, araştırma ve istatistiklerden oluşan masa başı araştırma çalışması,
  • Beyaz eşya yan sanayi temsilcileri ile internet ortamında yapılan anket çalışması,
  • Beyaz eşya ana ve yan sanayi temsilcileri, özel yatırım fonu yöneticileri, Sanayi Bakanlığı yetkilileri, yönetim danışmanları, TTGV ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen arama konferansı. 

Bu araştırma tekniklerinin kullanılmasıyla toplanan verilerin tamamı periyodik komite toplantıları ile gözden geçirildi. Böylece tüm sektör paydaşlarının sözbirliği sağlandı. Strateji Belgesi çalışmasıyla Türkiye’de ilk kez Beyaz Eşya Sektörü’nde yan sanayilerden yapılan satın alımların, malzeme bazında kaynakları analiz edilmiş oldu. Bu analiz sayesinde hem Beyaz Eşya Yan Sanayi, hem ilgili destekleyici kamu kuruluşlarının, yatırım sahalarını daha net görebilme fırsatı bulacakları belirtiliyor. 

BEYSAD Strateji Belgesi’nin yaşayan bir doküman olmasını hedefliyor. Bunun için belgenin, BEYSAD önderliğinde kurulan bir komite tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilerek revize edilmesi öngörülüyor. 

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından belge yetkililere ulaştırılmaya başlanacak ve yine konuya ilişkin yetkililerin bulunduğu geniş katılımlı bir toplantı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

SEKTÖR, CARİ AÇIĞIN KAPANMASI İÇİN HAYATİ ÖNEM SAHİP

Metal, plastik, lastik, ahşap, elektrik, elektronik, elektromekanik, kimyasallar, cam gibi pek çok üretim sahasını kapsayan bir sanayi kolu olan Beyaz Eşya Yan Sanayi, her geçen gün daha da büyüyor. 

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, 2011 yılında eriştiği yaklaşık 25 milyon adet üretim kapasitesi ve 21 milyon üretim adedi ile Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi haline gelirken, Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü bu sürdürülebilir büyümeye önemli katkılar sağladı.  

Sektör ana ve yan sanayisiyle eriştiği üretim ve ihracat rakamları ele alındığında, “Elektrik, Elektronik, Makine ve Bilişim” sanayi kolunun en önemli reel sektörlerinden biri konumuna yükseldi. 

Türk Beyaz Eşya Yan Sanayii, rakip ülkelere kıyasla geç kurulmasına, oluşumu ve gelişimi sürecinde ana sanayiye bağlı kalmış olmasına rağmen, dış ticaretin liberalleşmesi sürecinde yaptığı atılımlarla küresel ölçüde rekabetçi hale geldi. 1990’lı yıllarda dış pazarlara açılarak ihracat yapmaya başlayan sektörün, geldiği bu güçlü pozisyonda küresel rakipleriyle rekabet edebilmesi için farklı eylemlerde bulunması kararı alındı. Türkiye’nin 2023 hedefine katkıda bulunmak üzere harekete geçen sektör; kurumsallaşma, kalite yönetimi, yüksek teknolojili ürünler üretmeyi ve katma değer yaratmayı hedefliyor. 

BEYSAD Başkanı Bahadır Balkır,sektördeki tüm kesimlerin bir araya gelerek diyalog platformunun oluşması ile istenen ideal birlikteliğinin sağlandığını belirtti. Bu ideal iletişim kanallarının açılması sayesinde yan sanayinin sürdürülebilir gelişimi için gelecek süreçte çalışmaların sürekli ve kalıcı olmasını sağlayacaklarını, bunun her paydaşa pozitif yansımasını dilediğini sözlerine ekledi. Bu çalışmanın ciddi bir araştırmaya dayandığını, çıkan tüm sonuçların birbiri ile entegre edilerek ortaya konduğunu ve sürdürülebilir bir takip sistemi ile sektöre en faydalı olacak şekilde modellendiğini de vurguladı. 

BEYSAD Başkan Yardımcısı Besim Oktayerise amaç sektörün gelişmesi olduğundan, hem ana hem yan sanayilerin önlerindeki potansiyeli ve aynı zamanda riskleri görebilmek üzere uzun soluklu bir çalışma yaptıklarını, gelinen noktada ana ve yan sanayi işbirliklerinin güçlendiği gibi ileriye dönük bir vizyon oluşturma konusunda da sağlam adımlar atıldığını bildirdi.  Sektörün stratejik açıdan yüksek öneme sahip olduğunu, desteklenmesi durumunda ülkemizi çok daha ileriye götürebilecek firmaların mali olumsuzluklar yaşamasının önüne geçilebileceğini vurguladı. Bu sebeple ele alınan öncelikler dâhilinde, ancak kamu ve özel kuruluşların kol kola çalışması durumunda Beyaz Eşya Yan Sanayinin rekabetçilik düzeyinin oldukça artacağını düşündüğünü açıkladı.

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, üretiminin % 53’ünü yerli girdiler kullanarak yapıyor. Bu rakam, ülkemizdeki sanayi sektörleri arasında önemli bir yerlilik oranına karşılık geliyor. Bu seviyede yerlilik oranı, gücünü gittikçe artıran bir Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin varlığı ile mümkün oldu. Beyaz Eşya Yan Sanayii gelişip güçlendikçe hem “ana sanayinin” rekabet gücü artıyor hem de ürünlerde yerlilik oranının fazlalaşmasıyla ithalata bağımlılık azalıyor. Bunun da ülkemiz ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan cari açığın kapanması için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Üye Girişi