Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi Arama Konferansı Yapıldı...
4-6 Mayıs 2012

BEYSAD önderliğinde, TRİA (Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık) ve URAK (Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu) paydaşlığında, KOSGEB, beyaz eşya ana ve yan sanayi destekleri ile hazırlanmakta olan Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin Strateji Belgesi çalışmalarının bir kolu olan Arama Konferansı, 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Bolu Abant Palace otelde 37 kişilik katılımla gerçekleştirildi. 

Toplantıda sektörün ana ve yan sanayi aktörlerinin yanında TTGV’den, Sanayi Bakanlığı’ndan, İstanbul İhracatçı Birliklerinden, Hürriyet Gazetesi’nden, bir özel sermaye fonu yönetim şirketinden, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden de fikir önderleri değerli görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. 

TRİA tarafından düzenlenen Arama Konferansının moderatörlüğünü Kerim Han Milar yaptı. Oturumlar 5 Evre’den oluştu. 

  1. EVRE: Dünya’da ve Türkiye’de Akımlar            
  2. EVRE: Arzulanan / Tehdit İçeren Değişimler

Beyaz Eşya Yan Sanayiini Etkileyen Akımlar

  1. EVRE: Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayiinin Geçirdiği Evreler
  2. EVRE: Beyaz Eşya Yan Sanayiinin Geleceği
  3. EVRE: Stratejiler 

Zaman zaman büyük grup olarak, zaman zaman farklı gruplara ayrılarak yukarıdaki başlıklar dahilinde sektöre ilişkin ortak akıl toplantıları yapıldı. Bütünden parçaya doğru ilerlenen toplantılarda sektörün geleceğine ilişkin arzu edilenler, tehditler ortaya kondu. Tehditleri bertaraf edip, arzulananlara ulaşabilmek için yapılması gerekenler kayıt altına alındı. 

Bu zamana dek yapılan toplantılar, araştırmalar, anket çalışmaları, derinlemesine mülakatlar ve sektörün ileri gelenleri ile yapılan görüşmelerle birlikte, bu toplantıdan elde edilen veriler dahilinde strateji belgesi çalışmalarının sonlanmasına yaklaşıldı. 

Son derece yapıcı yönde ve verimli geçen toplantılarda çok önemli veriler elde edildi. Sektörü ileriye taşıyacak karşılıklı görüşler tartışmaya açıldı ve uzun toplantılar sonrasında hemfikir olunan konular stratejiler olarak kayıtlara alındı. 

Üye Girişi