Beyaz Eşya Yan Sanayii Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı İhtiyaç Analizi Sonuçları Paylaşım Toplantısı
6 Nisan 2012

Beyaz Eşya Yan Sanayii Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı İhtiyaç Analizi Çalışması Ortak Rapor Paylaşım Çalıştayı Toplantı’sı 6 Nisan 2012 Cuma günü TTGV yetkilileri, İMMİB yetkilileri ve Pazarlama Takımına dahil olan BEYSAD üyelerinin katılımı ile İMMİB Dış Ticaret Kompleksi’nde yapıldı. 

 • Açılış - BEYSAD ve İMMİB tarafından yapılan açılış konuşması
 • Rapor Sunumu
 • Firma Geri Bildirim Raporları Konusunda Görüşlerin Alınması
 • Beyaz Eşya Takımı Önerilerinin Önceliklendirilmesi
 • Öneriler için Eylem Planı Oluşturulması
 • Eğitim ve Danışmanlık Konu Başlıklarının Önceliklendirilmesi
 • Memnuniyet Anketleri Doldurulması 

Gündemi ile biraraya gelinen toplantıda ilk olarak “İhtiyaç Analizi” çalışması kapsamında ziyaret edilen 23 firmanın firma bazında raporları tamamlandıktan sonra Takım için oluşturulan “Sonuç Raporu’nun aşağıdaki başlıklarda sunumu gerçekleştirildi. 

 • GZFT Analizi
 • Rekabetçilik Yetkinlik Düzeyi
 • İlişkiler Ağı
 • Pazar Analizi
 • Öneriler 

Firma geri bildirim raporları konusunda görüşlerinin alınması

Firma Geri Bildirim Raporları genel olarak beğenildi ve yararlı olarak değerlendirildi. Değerlendirmede firma temsilcileri tarafından ifade edilen önemli noktalardan biri firma ziyaretlerine ayrılan sürenin yarım günden fazla olmasının daha fazla yarar sağlayacağıdır. Firma ziyaretine katılan TTGV uzman sayısının birden fazla olmasının da rapora daha fazla görüşün yansıması açısından önemli olduğu belirtildi. 

Önerilerin önceliklendirilmesi:

İhtiyaç Analizi Sonuç Raporunun öneriler kısmı “kurumsallaşma”, “yenileşim stratejisi oluşturma” ve “pazar stratejisi oluşturma” başlıkları altında gruplandırıldı. Her bir katılımcıdan 3 gruptan en öncelikli gördükleri iki öneriyi, en öncelikli gördüklerine 2, diğerine 1 puan verecek şekilde işaretlemeleri istendi ve en çok işaretleme alan 3 öneri (her gruptan bir öneri olacak şekilde) belirlendi. Öncelikli olarak belirlenen öneriler şunlardır: 

 • Firmaların var olan kalite yönetim sistemi ve otomasyon altyapısı temel alınarak ‘ileri üretim yönetim sistemleri’ uygulamasına geçilmelidir. 
 • Önemli bir tehdit alanı olan düşük kar payları ile üretmenin risklerini yönetebilmek için yüksek katma değerli ürün geliştirmek üzere kaynak ayrılmalıdır. 
 • Hedeflenen küresel büyük oyuncuların tedarikçi tabanlarına eklenebilmek için hedefe yönelik eylem planları yapılmalı, etkin ve sistematik tanıtım ve pazarlama yaklaşımı ve stratejileri geliştirilmelidir. 

Öneri için eylem planı oluşturulması ve sunulması:

Katılımcılar seçilen 3 öneri için 3 gruba bölünerek, her grupta bir öneri için kısa, orta ve uzun vadede eylemler ve ilgili eylem için sorumlu kurum/kuruluşlar belirlenmiştir. Bunun için önceden hazırlanmış bir format kullanılmıştır. Her bir grup için çalışmanın başında belirlenen sözcü grup eylem planını diğer gruplar ile paylaşmıştır. 

Eğitim ve danışmanlık başlıklarının önceliklendirilmesi:

Raporda listelenen 21 başlıktan öncelikli olanların seçimi her bir katılımcının en öncelikli en fazla 10 konu başlığını işaretlemesi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan 7 puan ve üzerini alan konu başlıkları aşağıda listelenmiştir: 

Yeni ürün geliştirme süreci

 • Süreç İyileştirme
 • Proje Yönetimi
 • Finansman Kaynaklarına Erişim ve Proje Başvurusu Hazırlama 

İleri imalat teknolojileri

 • İleri Tasarım-İmalat ve Yönetim Sistemleri (CAD/CAM/CAE, Robotik, Hızlı Prototip, Tedarik Yönetimi, Stok Yönetimi vb.) Temel Kavramlar
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik, Tasarım, Üretim
 • Eş Zamanlı Üretim, Tam Zamanında Üretim, Esnek İmalat 

Ulusal ve uluslararası pazarlama

 • Pazara Yönelik Stratejik Planlama
 • Pazar Tahmini, Pazar Analizi
 • Fiyatlandırma Stratejileri 

Dış ticaret

 • İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
 • İhracat Teşvikleri ve Destek Programları 

Memnuniyet anketi doldurulması:

İhtiyaç Analizi süreci ve çıktılarına ilişkin 14 katılımcı tarafından doldurulan memnuniyet anketi sonuçlarına göre çalışmadan ve katılımlı toplantı yapılmasından tüm katılımcılar genel olarak memnundur. Çalışmada kullanılan veri toplama yöntemi ve anketler anlaşılır bulunmuştur. Sonuç Raporu beklentileri karşılamıştır, öneriler farklı vadelerde danışmanlık desteği ile uygulanabilir olarak değerlendirilmiştir. 

Bundan sonraki süreçte takım oyuncularının belirlemiş olduğu Eğitim ve danışmanlık başlıklarının önceliklendirilmesi doğrultusunda eğitim aşamasına geçilecek ve takım oyuncularının eksikleri eğitimlerle tamamlanarak bir sonraki aşamaya geçilecektir. 

Katılımcılar;

ATM – Besim Tuncay Oktayer

BALORMAN – Aytaç Kandemir

CAM MERKEZİ – Uğur Bozkurt

DE-KA – Atilla Eren

ELCAB – Rasim Göktepe, Sabahattin Yılmaz

FORMYAY – handan Hasipek, Alper Yontar

HATKO – Emire Ak

KAREL – Can Us

KONVEYÖR – İsmail Kıyak, Gökhan Gökbulak

NBR – Recep Tepe

PROMET – Okan Taşpınar

REM – Uğur Özgüç

SAN METAL – Ebru Kaya

TECASA – Kadir Can Durukan

TKS – Ersin Çalışkan

BEYSAD – Ayşegül Koç

TRİA – Melih Yurdagül

EKONOMİ BAKANLIĞI – Zeynep İyiler

TTGV – Deniz Bayhan, Mahmut Kiper, Tülay Akarsoy Altay

İMMİB – Uygar Tatar, Sevilay Uzunoğlu, Esra Vurucu, Ali Kaldırımcı

Üye Girişi