ATM Şirketi Strateji ve Hedeflerine Bundan Sonra Daha Kolay Ulaşabilecek
Haziran 2022

ATM Üst yönetimi şirketin geleceğine yön vermek ve stratejilerini eyleme dönüştürebilmek amacı ile Nisan ayından bu yana Balanced Score Card (Dengelenmiş Skor Kartı) faaliyetlerini yürütmektedir.

Balanced Score Card yaklaşımı, günümüz rekabet koşullarında şirketlerin strateji ve hedeflerine sistematik olarak daha kolay ulaşmalarını destekleyen etkin bir yönetim aracıdır.

Balanced Score Card faaliyetleri kapsamında ATM Üst yönetimi gerçekleştirdiği çalıştaylar ile öncelikle şirketin Vizyon, Misyon ve Değerlerini tanımlamıştır.

Vizyon ve Misyonun belirlenmesinden sonra sadece finansal boyutta değil, müşteri, iç süreçler ve çalışanlar boyutu da dikkate alınarak SWOT analiz çalışması ile şirket hedefleri dört boyutta belirlenmiştir.

Şirket hedeflerine başarıyla ulaşabilmek için, sadece Vizyon, Misyon ve Şirket Hedeflerinin belirlenmesi yeterli değildir. Hedeflere ulaşmada çalışanların da destek ve katkılarını alabilmek için hedeflerin tüm seviyedeki çalışanlara sistematik olarak yayılımının da gerçekleştirilmesi gerekir.

ATM Şirketi bu amaçla hem Manisa (10 Mayıs) hem de Gebze (12 Mayıs) fabrikalarında tüm çalışanların katılımı ile “Vizyon, Misyon, Değerlerimiz ve Hedeflerimiz” törenlerini gerçekleştirmiştir.

Tören esnasında ATM Yönetim Kurulu Başkanı Besim Oktayer ve yöneticiler tüm çalışanlar ile hedefleri paylaşarak bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda da çalışanları bilgilendirmişlerdir. Bilgilendirmeler ve yayılımı destekleyen videolar çalışanları heyecanlandırarak hedefler konusunda motivasyonlarının daha da artmasını sağlamıştır.

Törenin sonunda tüm çalışanlara günün anısına ATM Şirketinin Vizyon, Misyon ve Değerlerini anlatan bir kitapçık dağıtılmıştır. Kitapçığın son sayfasında çalışanların kişisel hedeflerini doldurabilecekleri bir bölüm ayrılmış olup, çalışanlar şirket hedeflerine katkı sağlayacak kişisel hedeflerini bu sayfaya doldurabileceklerdir.

Tüm bu çalışmalar ve sistematik yayılım sonunda, ATM yönetimi stratejilerini daha kolay yönetebilir bir hale gelmiştir. Artık sırada hedeflere ulaşabilmek için planlanan proje ve aktivitelerin zamanında gerçekleştirilmesi kalmıştır.

ATM çalışanları da bu bilgilendirmeler sonunda ve Tek Takım – Tek Ses yaklaşımları ile tüm hedeflere başarıyla ulaşabileceklerine ve tüm paydaşlarının memnuniyetlerini sürekli kılabileceklerine yürekten inanmaktadırlar.

 

Üye Girişi