Arçelik ile SB Komite çalışmalarına ilişkin toplantı yapıldı
11 Ekim 2013

Bir önceki sayfada sizlerle bilgileri paylaşılmış olunan 2. İzleme ve Yönlendirme Komitemiz sonrasında Arçelik üst yönetimi, yapılan çalışmaları komitelerimizdeki temsilcilerinden duyup son derece beğendiklerini ifade etmişler ve bu sunumları tekrar dinlemek üzere bizleri Arçelik Genel Merkezi’ne davet ettiler. Bu ana sanayi ziyaretlerinin ilk toplantısına Bahadır Balkır, Ayşegül Koç ve 5 GB üyemize ek olarak, YK üyemiz Semavi Yorgancılar katılmıştır.

Toplantı; 11 Ekim 2013 Cuma günü yapıldı ve Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Satınalma Direktörü Polat Şen, komitemiz üyesi Alp Karahasanoğlu, Yasemin Kaya ve pek çok satınalma yetkilisinin de olduğu kısa bir kahvaltı sohbeti ile başladı. Ayaküstü yapılan bu sohbette Oğuzhan Bey çok güzel mesajlar verdi; BEYSAD’ın her konuda arkasında olduklarını, daha büyük ve önemli işlerde Ankara’da bile söz sahibi olması gereği, ana ve yan sanayi olarak güçlü birliktelikler kurulması gereği gibi konularda BEYSAD’dan daha büyük ataklar beklediklerini iletti. Son 3 yılda BEYSAD’ın çok önemli işlere imza attığı gibi konularda sohbetler geçti.

Ardından Oğuzhan Bey aramızdan ayrıldı ve toplantı masasına geçtikten sonra kısa bir konuşma Polat Bey, kısa bir konuşma da Bahadır Bey yaptıktan sonra sunumlara geçildi.

Sunumlar:

Küresel Yan Sanayi Komitesi                                               - Sedat Can Ar

İletişim ve İşbirliklerini Geliştirme Komitesi                      - Sayat Çakır

Ar-Ge Kapasitesini Geliştirme ve İnovasyon Komitesi    - Berrak Çekin

İhtiyaç Duyulan Nitelikli İnsan kaynağı Komitesi               - Hasan Okyar Bayraktar

Küresel Rekabet Gücünün Artırılması Komitesi                - Murat Öney

Zaman zaman sunumlar yapılırken, zaman zaman da sunumların ardından yorumlar, öneriler ve nasıl işbirlikleri sağlanabileceği konusunda görüşler bildirildi. Bu ortamı sağlayıp her zaman bizlerin yanında olduklarını hissettiren Arçelik yetkililerine teşekkür ederiz.

Üye Girişi