Albert Solino Danışmanlık İşbirliği ile “TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı” Bilgilendirme Toplantısı
19 Haziran 2020

19 Haziran Cuma günü saat 12.00-13.00 arası BEYSAD Zoom Programı üzerinden;
Albert Solino Danışmanlık Ar-Ge / Tasarım Merkezi Ekip Lideri Sayın Fırat Özdemir ''TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı'' konu başlıklı sunumu ile bizleri bilgilendirdi. 36 kişinin katıldığı sunum sonrası katılımcılarımızdan gelen sorular cevaplarını buldu.

Programın ana amacı: Yenilikçi bir ürün veya süreç ortaya çıkarmak amacıyla; bu ürünü/süreci geliştirebilecek KOBİ ölçekli firmalar (çağrıda anılan ismiyle Tedarikçi) ile bu ürünün/sürecin ticarileşme aşamasını yürütecek firmayı (Müşteri) bir araya getirmektir. Bu işbirliğinde yer alan firmaların sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:

  • Müşteri ve tedarikçi firmanın Türkiye’ de yerleşik sermaye şirketi olması
  • Tedarikçi firma/firmaların KOBİ olması
  • Projede yer alan her firmada da konuyla ilgili lisans mezunu personel bulunması
  • Proje çıktısının Ar-Ge çalışması sonucunda ortaya çıkan inovatif bir ürün/süreç olması
  • Proje çıktısının ticarileşme potansiyelinin yüksek olması
  • Müşteri firmanın proje konusu çıktıyı daha önce pazara sunmamış olması

Yukarıdaki gereksinimler sağlandığı durumda, Arçelik proje yürütücüsü müşteri olarak bir veya daha fazla KOBİ ölçekli tedarikçi ile projeye başvurabilir. Arçelik’ in projede teknik bir rolü olmayabilir, ana sorumluluğu 2 aşamaya ayrılmış değerlendirme sürecinin ilk aşamasında proje Ar-Ge aşamalarının doğru ilerleyip ilerlemediğini TÜBİTAK ile birlikte denetlemek. 2. aşama olan ticarileşme aşamasında ise ürünün/sürecin ticarileştirilmesini sağlayarak, satış değerlerini kuruma raporlamak.

Mevcut programlardan farklı olarak proje bittikten sonra 24 aylık bir ticarileşme izleme süreci bulunmaktadır. Bu süreçte müşteri kuruluş gerçekleşen ticari kazanımları 6 aylık dönemler halinde raporlayacaktır. TÜBİTAK, Ar-Ge aşamasında başarısızlığın kabul edilebileceğini ancak şimdi net olarak yaptırımlar belirlenmese de ticarileşme aşamasında daha katı olacaklarını belirtmiştir.

Üye Girişi