9. Rekabet Kongresi yapıldı
22 Mayıs 2014

İmalat sanayisi, küresel ekonominin ve rekabet gücünün belkemiğini oluşturuyor. Dünya ekonomisinde yaşanan büyümenin, istihdam artışının ve yeniliklerin merkezinde İmalat Sanayisi bulunuyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı büyümenin temelinde de İmalat Sanayisi bulunuyor. Bu çerçevede TÜSİAD'ın üyesi olduğu "Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu --BUSINESSEUROPE", 2014 yılında "Industry Matters" sloganı ile imalat Sanayiii'nde Rekabet Gücü'nü artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verdi. TÜSİAD, SEDEFED ve REF de, 2014 yılı Rekabet Kongresi'nde İmalat Sanayisi Rekabet Gücü'nü tema olarak belirledi.

22 Mayıs 2014’de Kadir Has Üniversitesi Kampüsü’nde yapılan 9. Rekabet Kongresi’nde REF Direktörü Doç. Dr. İzak Atiyas'ın "Sektörel Rekabet Göstergeleri Raporu" ışığında imalat sanayisi alt sektörlerindeki göstergeleri yorumlandı ve değerli panelistler eşliğinde sektörün diğer sektörlerle olan etkileşimi tartışıldı.

Kongre'ye TÜSİAD o dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Rekabet Forumu (REF) Üst Kurul Eşbaşkanı Muharrem Yılmaz, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, Sabancı Üniversitesi Rektörü ve REF Üst Kurul Eşbaşkanı Nihat Berker'in de aralarında bulunduğu öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İlgili toplantıya BEYSAD da davet edildi ve BEYSAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öney ve Kurumsal İletişim Müdürümüz Ayşegül Koç katılım sağladılar.

Kongre açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Muharrem Yılmaz, Uluslararası rekabetin küreselleşme derinleştikçe arttığını ifade ederek, etkilerinin kısmen azaldığının iddia edildiği küresel krizin, temel makro ekonomik politikaları sorgulanır hale getirdiğini vurguladı.

Muharrem Yılmaz yaptığı konuşmada, SEDEFED’in her yıl düzenlediği kongrenin, rekabet gücü konusundaki farkındalığa büyük katkısı olduğunu ve ülke ekonomisinin genel yapısı içerisindeki konumlarını araştırmaya, anlamaya ve çözüm aramaya yönelik örgütlenmelerin çok gerekli olduğunu belirtti. Yılmaz uzun dönem büyümenin temel belirleyicisinin rekabet gücü, verimlilik, teknolojik atılım, yani beşeri sermayenin niteliği olduğunu söyledi. Toplam faktör olgusunun da her gün daha önemli bir konuma geldiğinin altını çizen Yılmaz, hem sürdürülebilir hem de rekabetçi olabilmenin yegane yolu toplam faktör verimliliği artışından geçtiğini belirtti. Muharrem Yılmaz ayrıca, 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefinin, geleneksel büyüme anlayışı ile, veya bugünkü verimlilik düzeyimizle mümkün olmadığının altını çizdi ve bu büyüme anlayışının büyümenin niteliğine katkı sağlamayıp, büyümeyi vasati oranlarda tutarken, ekonomiyi de orta gelir tuzağına kilitleyeceğini söyledi.

SEDEFED ve TÜSİAD'ın hazırladığı 'İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu' da değinen Yılmaz, "Rapor münferit sektörlerin verimlilik analizinin yanı sıra ihracat edilen ürünlerin gelişmişliğiyle ilgili de karşılaştırmalar yapmaya katkı sağlıyor. Raporun imalat sanayi politikalarının başarıya ulaşmasında önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

“İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu”nun sunumu raporu hazırlayan TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nun Direktörü Doç. Dr. İzak Atiyas tarafından yapıldı. Sunumun ardından “Sektörel Rekabet Göstergeleri” ve “İmalat Sanayiinin Ulusal Rekabet Gücündeki Önemi” konulu iki panel düzenlendi.

“İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu”nda imalat sanayi sektörlerinin performansları ve firma dinamikleri ayrıntılı olarak analiz ediliyor. Rapor Türkiye'de ilk kez imalat sanayiinin performans haritasını çıkartıyor. Çalışmada rekabet göstergeleri üzerinden gıda ve içecek, tekstil, giyim eşyası, ana metal sanayi, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtı gibi sektörler; toplam faktör verimliliği, sektör düzeyinde verimliliğin dağılımı ve ihracatta rekabetçilik gibi kıstaslar çerçevesinde değerlendiriliyor.

Üye Girişi