3M Türkiye Teknik Müdürü Dennis Lu ile söyleşi
Nisan 2015

Değerli BEYSAD Okurları;

Pekçok başarıya imza atmış olan, Dünyaca bilinen 3M firması yeni bir Müşteri İnovasyon Merkezi’ni hayata geçirdi ve hayatımıza yenilikler katmaya devam ediyor. Bir “inovasyon şirketi” olarak anılan üyemiz 3M’in başarısının sırlarını 3M Türkiye Teknik Müdürü Dennis Lu’ya sorduk. Keyifle okuyup, çok önemli tüyolar alacağınıza şüphemiz yok. Bu keyifli sohbet için kendilerine teşekkür ederiz.

Sayın Dennis Lu, bize kısaca kendinizden ve bu zamana dek geçen iş yaşamınızdan bahseder misiniz?
20 yıldır farklı teknik pozisyonlarda 3M’de çalıştıktan sonra geçen yıl 3M Türkiye Teknik Müdürlüğü görevine getirildim. Doğu Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden İnce Kimyasallar alanında lisans derecesine sahibim ve 3M Çin’e 1994 yılında otomotiv bölümünde teknik servis mühendisi olarak katıldım. 2005 yılında, Taşımacılık Ar-Ge organizasyonu için Teknik Müdürlük görevine getirildikten sonra, 2007 yılında 150’nin üzerinde AR-GE çalışanının bulunduğu Endüstriyel & Taşımacılık Ar-Ge organizasyonunda Teknik Müdür oldum. Aynı zamanda, Şanghay’daki Çin Ar-Ge Merkezi’nin ve Çin laboratuvar altyapısının geliştirilmesinde de öncü bir rol oynadım. 2011 yılında, saha mühendisliği görevi ile taşındığım ABD’de, Çin pazarına yeni cam film tanıtımından sorumluydum. 3M Türkiye Teknik Müdürü olarak, 3M’in Türkiye’deki Ar-Ge imkanlarını daha da geliştirirken ABD ve Çin laboratuvarları ile önemli bağlantılar sağlanmasına odaklanıyorum. Aynı zamanda, 3M Türkiye Yönetim Kurulu, Orta Doğu Avrupa Teknik İşletme Komitesi ve Teknik Konsey üyesiyim.

3M’in kurumsal kimliği hakkında bilgi verir misiniz?
110 yılı aşkın bir süredir, 3M yaratıcılık ve inovasyon kültürünü teşvik ediyor. 55.000’i aşkın ürün ile, son derece yenilikçi teknolojileri yeni ve beklenmedik şekillerde bir araya getirme yeteneğini ortaya koymaya devam ediyoruz. 3M’in bugün sahip olduğu Tüketici, Elektronik ve Enerji, Sağlık, Endüstriyel Ürünler, Güvenlik ve Grafik olmak üzere 5 ana iş grubu, 27 aktif satış ve pazarlama bölümünden oluşuyor. Yıllık geliri 31,8 milyar ABD doları düzeyinde olan 3M, toplam 89.000 çalışanı ile 70 ülkede faaliyet gösteriyor.

Patent sayınızın 100 bini aştığı düşünülürse, hergün inovasyonun öneminin konuşulduğu bir ülke olan Türkiye’de yaşayan ve sizi okuyacak olan üreticilere neler önerirsiniz?
İnovasyonun başlangıç noktası, tüketicilerin/müşterilerin ihtiyaç, arzu ve beklentileridir. Buradaki temel ilke, çözümleri bulmak için onların sorunlarını dinleyip anlamaktır. Çünkü işimizin merkezi etkeninin müşteri odaklı inovasyon olduğuna inanıyoruz. Ancak, 3M’in iş modelinin baz aldığı asıl inovasyon, daha önce var olmayan yeni ürünler icat edilmesidir. Vizyoner olmak ve pazarlardaki ihtiyaç ve gelişmelerin izlenmesi, inovasyonun temelidir.

3M bir inovasyon şirketi olarak tanımlanıyor; ne anlama geldiğini sizden öğrenebilir miyiz?
Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırım, 3M’i başarıya taşıyan kilit unsurlardan biridir. 3M, Ar-Ge’nin öneminin farkında olan bir şirket olarak, yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 5,5’ini bu alana aktarıyor. 3M’in iş modeli, daha önce var olmayan yeni ürünlerin icat edilmesi yoluyla organik büyümenin teşvik edilmesi üzerine kurulu. Şirketin iş modeli sadece yeni ürünler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda aşındırıcılar, basınca duyarlı bantlar, teknoloji ve florlu malzemelerden yapılan yüz maskeleri gibi yeni sektörlerin de yolunu açıyor. 3M’in küresel olarak sahip olduğu yaklaşık 12.000 çalışanının 8.000’i spesifik olarak Ar-Ge alanında görev alıyor. 3M’in gerçekleştirdiği inovasyonlar, büyümenin itici gücü olarak ortak fikirleri ve teknoloji kültürünü yansıtıyor. 3M’in yıllık satışlarının yüzde 35’inden fazlası son beş yıl içinde geliştirilen ürünlerden geliyor. 3M’in sadece müşteriler ile inovasyon sürecini gerçekleştirmeye adanmış 40’tan fazla Müşteri İnovasyon Merkezi bulunuyor. Bu merkezler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 3M’in global Ar-Ge gücünden ve 46 teknoloji platformundan istifade ediyorlar.

3M’in yeni kurumsal marka platformu “3M Bilimi Hayatın her anında™”nın yakınlarda hayata geçirilmesi ile, şirket bilimsel çalışmalarının etrafımızdaki dünyayı nasıl etkilediğini daha da detaylı olarak gözler önüne sermeyi planlıyor. Yeni marka platformu, 3M’in özünde ne olduğunu yansıtıyor: bilimi bir amaç doğrultusunda kullanan ve müşterilerimizin sorunlarını çözen bir şirket.

3M Türkiye’ye ve Türkiye 3M’in globalde durduğu yere göre, yönetim şemasına ilişkin bilgi verir misiniz?
Türkiye’de 1987 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren 3M’in halen 600 çalışanı bulunuyor. Gelir açısından Türkiye, 2015’in ilk çeyreği itibariyle Orta ve Doğu Avrupa’daki 3M için en büyük ülke. 3M Türkiye 1987 yılında pazara girdiğinden bu yana birçok kilometre taşını geçti. 1988 yılında, 3M Türkiye’de Scotch-Brite markasını hayata geçirdi. 1992’de, 3M Türkiye’deki ilk üretim tesisini kurarak üretime başladı. 1992’den bu yana, 3M her yıl yeni ve yenilikçi ürünlerin hayata geçirilmesi ile portföyünü genişletti. Tesis, 2001 yılında güvenlik ürünleri, 2002’de endüstriyel / filtre ürün yelpazesi, 2005’te kişisel bakım ürünleri, 2008’de otomotiv ürünleri ve 2009’da sağlık ürünlerinin üretimine başladı.

3M’in Türkiye yatırımlarının hikayesine ilişkin bilgi verir misiniz?
2012 yılında, pazardaki 25. yıldönümünü kutlayan 3M, aynı yıl bir bölgesel üretim üssü haline gelecek ikinci bir üretim tesisine (Super Hub) yatırım yapma kararı da alındı. Üretimini halen 60.000 metre kare alan üzerine kurulu Çerkezköy’de sürdüren 3M, 2012’de Super Hub yatırımının temelini attı. Super Hub Çorlu, ilk üretimine Şubat 2015’te başladı ve tesis yılsonunda açılacak. Bu, 3M’in gerek Türkiye gerekse Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki büyüme hedefi açısından ileri doğru atılmış büyük bir adım olacak. Çorlu’daki Super Hub üretim tesisi, 200.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olacak. 3M’in yeni Super Hub’a yapacağı yatırım 500 milyon ABD doları düzeyinde olurken, önümüzdeki yıllardaki toplam yıllık cirosu da 1 milyar ABD dolarına ulaşacak.

ABD dışında 10 Super Hub tesisi olan 3M, 11. Super Hub tesisi yatırımı için Türkiye’yi seçti. Çorlu’da bulunacak olan yeni tesis, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki en büyük 3. Super Hub operasyonu olacak. Çorlu Super Hub yatırımı, 3M’in Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki büyüme hedefi açısından önemli bir yatırım olma özelliğini taşıyor. Bu yatırım, bölgedeki yüksek becerili çalışanların sayısını artırıp bölgede önemli bir lojistik merkezi haline gelirken, 3M Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesini de artıracak.

Müşteri İnovasyon Merkezi’ni hayata geçirdiniz. Kuruluş amacına ve çalışmalarına ilişkin bilgi verir misiniz?
Üretim tesislerine yaptığımız yatırımların yanı sıra, aynı zamanda Ar-Ge’ye yönelik yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Müşteri İnovasyon Merkezlerimiz, müşterilere Ar-Ge ekibinin rehberliğinde 3M ürünlerini test etme ve deneyimleme fırsatları sunmak üzere tasarlandı. 3M’in dünyanın dört bir yanında sadece müşteriler ile inovasyon süreçleri yürütmeye adanmış 50 Müşteri İnovasyon Merkezi bulunuyor. Bu merkezler, müşteriler ile işbirliği yapmak üzere 3M’in Ar-Ge alanındaki global gücünden ve 46 teknoloji platformundan yararlanarak, ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak üzere inovasyonları hayata geçiyor.

3M’deki Ar-Ge çalışmaları iki temel bileşenden oluşuyor. İlk bileşen olan sahadaki teknik personel, müşteri ile yakından çalışan, ihtiyacı belirleyen, 
gereksinimlerini anlayan ve sorunu laboratuvara taşıyan yüksek yetenekli uygulama mühendisleri grubundan oluşuyor. İkinci bileşen ise, 
üretim tesisi, Ar-Ge laboratuvarından çalışan, bir ürünün adaptasyonu veya müşterilerimiz için tamamen yeni bir ürün yaratılması için 
3M’in hem yerel hem de global düzeydeki Ar-Ge know-how’ının kullanılmasından sorumlu olan personeldir. 
Bunlara ek olarak, Ar-Ge laboratuvarları ile uygulama laboratuvarları arasında yakın bir bağlantı olması gerekiyor; Müşteri İnovasyon Merkezleri 
olarak bilinen bu yerler, müşterilere 3M teknik personelinin rehberliğinde 3M ürünlerini test etme ve deneyimleme fırsatları sunmak üzere tasarlandı. 
Bu sayede, 3M müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve teknolojisini ilerletmek üzere sürekli olarak kendisini yeniliyor. Yeni Müşteri İnovasyon Merkezi, 
sadece teknoloji ve ürünlerin kalitesini artırmak için süreçteki kilit adım olmakla kalmıyor, aynı zamanda etkinliği geliştirip imalatta verimliliği 
artırarak da müşterilere değer katılmasında önemli bir rol oynuyor.

Türkiye’den yapılan ihracat oranlarınızı öğrenebilir miyiz?
3M Türkiye, halen 55 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı ile en büyük 400 ihracatçı arasında yer alıyor. Yıllar içinde, 3M Türkiye, pazardaki başlıca ihracatçılar arasında girdi. 2013 yılında, ihracat rakamlarını %25 oranında artıran 3M Türkiye, bu sayede 79 basamak yükselerek 396. sıradan Türkiye’nin en büyük 400 ihracatçısı arasına girdi. 2013 yılında, 39 ülkeye ihracat yapan 3M Çerkezköy fabrikası bu rakamı 2014’te 55’e yükseltti.

Önümüzdeki süreçte Türkiye ve globalde büyüme hedef ve amaçlarınıza ilişkin bilgi verir misiniz?
3M olarak, tüm insanlık için yaşanabilir bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Uzun vadedeki etkilerini değerlendirerek yenilikçi çözümler sağlamak üzere yetkinlik, uzmanlık ve teknolojilerimizi kullanıyoruz. Ürün geliştirmeden üretime, hatta bunların müşterilerimiz tarafından kullanımına kadar, her alanda, sürdürülebilirlik bizim için temel bir öncelik. Her zaman ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu açıdan, net bir vizyona sahibiz; gelecek nesillerin ihtiyaçlarına saygı gösterirken mevcut sosyal ihtiyaçları da karşılıyoruz.

Ayrıca, 2015 yılında Türkiye’de de bir Müşteri İnovasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye’deki bu yatırım, 3M’i Türkiye pazarına verdiği öneme de vurgu yapıyor. 3M Türkiye, bugün Ar-Ge alanında çalışan 30 mühendise sahip. Çorlu Super Hub yatırımının da eklenmesi ile, 3M Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerini daha da büyütecek. Bu genişlemede, 3M’in daha fazla kalifiye Ar-Ge personelini işe alması ile, Türkiye’deki Ar-Ge mühendisleri 3 katına çıkmış olacak. Bu ekip, Türkiye’nin yanı sıra global pazara da girecek ürünlerin geliştirilmesinde Ar-Ge sürecinde sorumluluğa sahip olacak. Dolayısıyla, artan üretim kapasitesi ile 3M Türkiye aynı zamanda bölgedeki üretim ve lojistik için de önde gelen bir merkez haline gelecek.

3M üretmiş olduğu ürünlerle dünyada söz sahibi olan, uluslararası başarılara imza atmış bir firma. Hangi firmalara hizmet veriyorsunuz?
3M, birçok bölümü ile, otomotivden ev temizlik gereçlerine, inşaattan sağlığa kadar birçok sektörde önemli bir rol oynuyor. 30 yıla yakın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket olarak, her sektörün önde gelen fabrikalarının çoğu ile birlikte çalıştık. 3M, akıllı telefonunuzdan ayakkabılarınıza kadar, işiniz, eviniz, hayatınızın her yerinde.

Türkiye 3M’i üyemiz olarak aramızda görmekten mutluyuz. BEYSAD’ın bir benzerinin daha dünyada olmadığı söyleniyor, siz Türkiye dışında bizim yapımıza benzer başka bir Dernek ya da sivil toplum kuruluşuna üye misiniz? BEYSAD’la ilgili görüşleriniz ve BEYSAD’dan beklentileriniz nelerdir?
BEYSAD (Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) eşsiz bir dernek ve bu STK’nın üyesi olmaktan büyük onur duyuyoruz. BEYSAD’ın sektörün ortak sorunlarının daha etkin şekilde iletilmesi ve somut sonuçlar alınmasında bireysel çabalara göre önemli bir rol oynadığına inanıyoruz.

Üye Girişi